Robert Edgar-Hunt – Kurmaca Yönetmenliği (2012)

  • KURMACA YÖNETMENLİĞİ, Robert Edgar-Hunt, Literatür Yayıncılık, sinema, 184 sayfa

 

‘Kurmaca Yönetmenliği’, bir sanat ve zanaat olarak film çekme işini kapsamlı bir bakışla ele alıyor. Kitapta, yapım ekibinin hazırlanmasından senaryo üzerinde çalışmaya, planları oluşturmaktan oyuncu yönetimine ve kurgunun yapılmasından filmin gösterimi ve dağıtımına kadar, film yapma süreci adım adım anlatılıyor. Sergei Eisenstein , Mike Leigh, Robert Rodriguez ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerin çalışmalarının da incelendiği kitapta, film üretme sürecinde, yönetmen adayını yaratıcı olmaya itecek ve zorlukları aşmasında ona faydalı olabilecek ipucu ve  alıştırma ile uzmanlardan teknik ve mesleki öneriler de yer alıyor.

Robert McKee – Öykü: Senaryo Yazımının Özü, Yapısı, Tarzı ve İlkeleri (2011)

  • ÖYKÜ: SENARYO YAZIMININ ÖZÜ, YAPISI, TARZI VE İLKELERİ, Robert McKee, çeviren: Nuray Yılmaz, Ertan Yılmaz ve Fatih Kınalı, Plato Film Yayıncılık, eğitim, 412 sayfa

 

Ünlü bir senaryo hocası olan Robert McKee ‘Öykü’de, senaryo yazımı konusundaki yöntemlerini ilgilileriyle paylaşıyor. Senaryo yazımına dair popüler yaklaşımların tersine, formüller yerine biçim üzerinde yoğunlaşan McKee, birçok filmden kullandığı örneklerle iyi ve orijinal senaryoların nasıl yazılacağını anlatıyor. Çalışma, tempo, sahne, sekans, sahne doruğu, film doruğu gibi temel kavramlardan başlayarak standart üç sahnelik dramatik yapının yanı sıra, iki, yedi ve sekiz sahnelik dramatik yapılar konusunda da önemli ipuçları sunuyor. McKee’nin öğrencilerinin, şimdiye kadar yaptıkları filmlerle, birçok Oscar ödülü aldığını da belirtelim.

Jane Barnwell – Film Yapımının Temelleri (2011)

  • FİLM YAPIMININ TEMELLERİ, Jane Barnwell, çeviren: Gülengül Altıntaş, Literatür Yayıncılık, eğitim, 208 sayfa

 

Jane Barnwell imzalı ‘Film Yapımının Temelleri’, sinema eğitimi alan öğrencilerin ve film sektöründe çalışanların yanı sıra, konuya ilgi duyanlara da, film yapım süreciyle ilgili temel bilgileri vermeyi amaçlıyor. Kitapta, film yapım aşamasında ekip çalışmasının nasıl organize edilebileceği, senaryo yazım teknikleri, film yapımının planlanması, yönetmenlik, prodüksiyon tasarımı, ses düzeni ve post-prodüksiyon süreci gibi, konuya dair temel bilgiler yer alıyor. Çalışmada ayrıca, filmde resim kompozisyonu, çerçeveleme, ışık, renk objektif ve format kullanımı ile sinemada özgün bir anlam yaratmak gibi önemli konularda da ipuçları veriliyor.