Seçil Büker ve Gürhan Topçu – Sinema (2019)

Seçil Büker ve Gürhan Topçu imzalı bu çalışma, hem iyi bir sinema tarihi hem de sinema kuramı alanına önemli katkılar sunmuş isimlerin yaklaşımları hakkında dört dörtlük bir rehber.

Kitap iki bölümden oluşuyor;

İlk bölümde, sinemanın ilk zamanlarından bugüne kadar olan serüveni kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Burada sinema tarihi ideoloji, görsel biçim ve alımlama çalışmaları bağlamında izleniyor.

Kitabın ikinci bölümünde ise, sinema konusundaki eleştirel yaklaşımlara yer veriliyor.

Psikanalitik ve feminist yaklaşımların sinemaya getirdikleri eleştirilerin sağlam bir dökümünün yapıldığı bu bölüm, sinema sanatını anlama ve kavrama konusunda okuruna geniş bir perspektif sunuyor.

Kitabın, Güney Birtek imzalı aydınlatıcı bir sunuş yazısıyla açıldığını da not edelim.

  • Künye: Seçil Büker ve Y. Gürhan Topçu – Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, İthaki Yayınları, sinema, 376 sayfa, 2019

Ali Özuyar – Türk Sinema Tarihinden İlk Fragmanlar (2013)

  • TÜRK SİNEMA TARİHİNDEN İLK FRAGMANLAR, Ali Özuyar, Phoenix Yayınları, sinema, 287 sayfa

 TURK

Ali Özuyar ‘Türk Sinema Tarihinden İlk Fragmanlar’da, Türkiye toplumunda siyasi ve toplumsal olayların baskın olduğu, bunun yanı sıra sinema alanında ilk gelişmelerin yaşandığı 1896-1945 dönemine odaklanıyor. Kitapta, Türkiye’de gösterilen ilk filmler, II. Meşrutiyet’in modernleşmenin bir göstergesi olan sinema üzerindeki etkileri, Enver Paşa’nın emriyle propaganda amaçlı kurulan Merkez Ordu Sinema Dairesi (MOSD), bir muallimin kamerasından Çanakkale Cephesi, Hilâl-i Ahmer’de gelir amaçlı sinema gösterileri, Adana Rum sineması, işgal yıllarında sinema ve Türkiye’de kurulan ilk sinema şirketleri gibi konular yer alıyor.

 

Fatih Akın – Sinema, Benim Memleketim (2013)

  • SİNEMA BENİM MEMLEKETİM, Fatih Akın, söyleşi: Volker Behrens ve  Michael Töteberg, Doğan Kitap, sinema, 246 sayfa

 SINEMA BENIM

Dünya çapında ün yapmış yönetmenlerimizinden Fatih Akın, aylar süren bir söyleşinin ürünü olan ‘Sinema, Benim Memleketim’de, kendi sinema serüveninin ve filmlerinin bir hikâyesini sunuyor. Akın bu söyleşilerinde, filmlerini nasıl çektiğini, yapım sürecinde yaşadıklarını, sinemaya bakışını ve başlıca yönetmen modellerini anlattığı gibi, çocukluğunun geçtiği çevreye, ailesine, arkadaş çevresine ve Avrupa’daki yaşamına dair bilinmeyen ayrıntıları da paylaşıyor. Akın’ın kişisel ve profesyonel hayatında yer almış kişilerle yapılan söyleşilerin de yer aldığı kitap, barındırdığı çok sayıda görsel malzemeyle de dikkat çekiyor.

Kolektif – Sinema Söyleşileri 2012 (2013)

  • SİNEMA SÖYLEŞİLERİ 2012, yayına hazırlayan: Cumhur Canbazoğlu ve Zeynep Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, sinema, 383 sayfa

 SINEMA SOYLESILERI

Bu kitap, sinema çalışmaları alanında önemli roller üstlenmiş ve kuruluşunun on iki yılını geride bırakmış Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nde 2012’de gerçekleştirilen söyleşi ve panellerin metinlerinden oluşuyor. Kitapta Türkiye sineması, dünya sineması, kısa film ve belgesel söyleşilerinin yanı sıra, yazarların katıldığı edebiyat söyleşileri de yer alıyor. Panellere Hülya Koçyiğit, İzzet Günay, Fikret Kuşkan, Nebahat Çehre, Cahit Berkay, Michael Nyman, Selim İleri ve Şebnem İşigüzel gibi, sinema dünyasından profesyonellerin yanı sıra, medya, edebiyat, tiyatro ve akademik çevreden birçok isim katılmıştı.

Mesut Kara – Artizler Kahvesi (2013)

  • ARTİZLER KAHVESİ, Mesut Kara, Agora Kitaplığı, sinema, 255 sayfa

 ARTIZLER

Sinemayla ilgilenen herkesin kitaplığında bulunması gereken bir kaynak çalışma olan ‘Artizler Kahvesi’, Türkiye sinemasına emek vermiş çok sayıda aktörün hayat hikâyelesini sunuyor. Kitapta, Sami Hazinses’ten Hayati Hamzaoğlu’na, Menderes Samancılar’dan Münir Özkul’a, Kuzey Vargın’dan Behçet Nacar’a, Kazım Kartal’dan Bilge Zobu’ya, Süheyl Eğriboz’dan Necmettin Çobanoğlu’na kadar, kimisi şu an aramızda olmayan birçok oyuncunun hayatı ve emek verdikleri yapımlar anlatılıyor.

Rıza Oylum (haz.) – Dünya Yönetmenlerinden Sinema Dersleri (2013)

  • DÜNYA YÖNETMENLERİNDEN SİNEMA DERSLERİ, hazırlayan: Rıza Oylum, Başka Yerler Yayınları, sinema, 151 sayfa

DUNYA

Sinemayla daha yakın ilişki kurmak isteyen okurları hedefleyen elimizdeki çalışmada, dünya sinemasının önde gelen yirmi yönetmeni deneyimlerini sunuyor. Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, Theodoros Angelopoulos, Andrey Tarkovski, François Truffaut, Fernando Solanas, Ken Loach, Bernardo Bertolucci, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder, Michael Haneke, Kim Ki-Duk, Wong Kar Wai ve Cafer Penahi gibi kendi özgün sinema dilini oluşturmuş isimler, yönetmen adaylarına kimi önerilerde bulunurken, sinema dünyasında edindikleri deneyimleri, kendi sinema anlayışlarını ve film yapımının kimi zorluklarını okurlarıyla paylaşıyor.

Daniel Frampton – Filmozofi (2012)

  • FİLMOZOFİ, Daniel Frampton, çeviren: Cem Soydemir, Metis Yayınları, sinema, 341 sayfa

 FILMOZOFI

Daniel Frampton ‘Filmozofi’de, sinema ile gerçeklik arasındaki kavramsal bağı sorgulayarak, filmin benzersiz bir dünya, neredeyse geleceğin dünyasını sunduğu argümanını tartışıyor. Burada “Filmozofi” kavramını geliştiren Frampton’a göre, film bir tür düşünmedir ve Filmozofi’nin temel kavramlarından olan film-zihin de, filmin ampirik bir betimlenişi değil, bilakis filmin eylemlerinin ve kökenlerinin “kavramsal” olarak anlaşılmasıdır. Frampton bu kavramsal çerçeveden yola çıkarak, film felsefesinin ortaya koyduğu meselelere, film-zihin ve film-düşünme kavramlarının, özetle Filmozofi’nin bir açıklama getirebileceğini savunuyor.

Ertan Tunç – Türk Sinemasının Ekonomik Yapısı (2012)

  • TÜRK SİNEMASININ EKONOMİK YAPISI, Ertan Tunç, Doruk Yayınları, sinema, 269 sayfa

 TURK

Ertan Tunç elimizdeki çalışmasında, tarihsel bir perspektiften yola çıkarak başlangıcından günümüze Türk sinemasının iktisadi yapısını inceliyor. Türk sinemasının ekonomik, toplumsal, politik ve teknolojik gelişimini dönemlere ayırarak inceleyen Tunç, ardından, Türkiye sinema sektörü hakkında bir fikir vermesi amacıyla, Türk sinema sektöründe üretilmiş film sayıları ile ham film dışalımları gibi teknik detaylar sunuyor. Seyirci beğenileri ile gişe rakamları arasındaki ilişkinin de tartışıldığı kitap, Türk sinemasının ekonomik yapısını tarihsel ve sosyolojik gelişimi ile paralel bir biçimde irdelemesiyle iyi bir kaynak.

Kolektif – Türk Sinemasında Sosyal Meseleler (2012)

Birçok yazarın katkıda bulunduğu ‘Türk Sinemasında Sosyal Meseleler’, Türkiye’nin uzun yıllardan beri yaşadığı iç ve dış göç olgusu ile kültürel çatışmalar ve sosyal, ekonomik ve politik değişimlerin Türk sinemasına nasıl yansıdığına odaklanıyor.

Kitaptaki makalelerde, Ömer Lütfi Akad’ın ‘Gelin’, ‘Düğün’ ve ‘Diyet’ filmlerinin politik perspektifi, Türk sinemasında din adamı tiplemesi ve değişen din adamı imajı, ‘Züğürt Ağa’ filminde göç olgusu ve ağalık kurumunun tasfiyesi, Türk sinemasının gecekondu olgusuna bakışı, Türk sinemasında devrimcilik olgusu ve ‘Hababam Sınıfı’nda iktidar/otorite övgüsü gibi ilginç konular ele alınıyor.

  • Künye: Kolektif – Türk Sinemasında Sosyal Meseleler, editör: Ensar Yılmaz, Başka Yerler Yayınları, sinema, 218 sayfa

Robert Edgar-Hunt – Kurmaca Yönetmenliği (2012)

  • KURMACA YÖNETMENLİĞİ, Robert Edgar-Hunt, Literatür Yayıncılık, sinema, 184 sayfa

 

‘Kurmaca Yönetmenliği’, bir sanat ve zanaat olarak film çekme işini kapsamlı bir bakışla ele alıyor. Kitapta, yapım ekibinin hazırlanmasından senaryo üzerinde çalışmaya, planları oluşturmaktan oyuncu yönetimine ve kurgunun yapılmasından filmin gösterimi ve dağıtımına kadar, film yapma süreci adım adım anlatılıyor. Sergei Eisenstein , Mike Leigh, Robert Rodriguez ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerin çalışmalarının da incelendiği kitapta, film üretme sürecinde, yönetmen adayını yaratıcı olmaya itecek ve zorlukları aşmasında ona faydalı olabilecek ipucu ve  alıştırma ile uzmanlardan teknik ve mesleki öneriler de yer alıyor.