Brian Greene – Evrenin Zarafeti (2022)

Sicim kuramı, atomaltı parçacıklardan göksel galaksilere, evrendeki tüm harika olayların, tek bir büyük fiziksel ilkenin yansımaları olduğunu söyler.

Dünyanın en önemli sicim kuramcılarından Brian Greene, sicim kuramının ardındaki bilimsel hikâyeyi ustaca anlatıyor.

Bugün dünyanın her yerinde matematikçiler ve fizikçiler en iddialı fizik kuramlarından biri olan süpersicim kuramı üzerine hararetle çalışıyor.

Sicim kuramı Einstein’ın 30 yıl boyunca üzerinde çalıştığı birleşik alan kuramına giden yolda önemli bir adım.

Ve sonunda, genel görelilik ve kuantum mekaniği arasındaki gerilim çözülmek üzere: Sicim kuramı, atomaltı parçacıkların çılgınca dansından göksel galaksilerin görkemli girdabına kadar evrendeki tüm harika olayların, tek bir büyük fiziksel ilkenin yansımaları olduğunu ilan ediyor.

Dünyanın önde gelen sicim kuramcılarından Greene, ustalıkla ve anlaşılır bir dille kaleme aldığı ‘Evrenin Zarafeti’nde 20. yüzyıl fiziğinin “her şeyin kuramı” arayışının ardındaki bilimsel hikâyeyi ve insani çabayı anlatıyor, kuantum mekaniğinden genel göreliliğe kadar pek çok kavram üzerinden sicim kuramını çevreleyen gizem perdesini aralıyor.

Greene’in uzman bilimsel kavrayışı ile edebî yaratıcılığının benzersiz bir karışımı olan ‘Evrenin Zarafeti’, bizi muhteşem evrenimizin nasıl çalıştığını anlamaya daha da yaklaştıran heyecan verici bir eser.

  • Künye: Brian Greene – Evrenin Zarafeti: Süpercisimler, Gizli Boyutlar ve Nihai Kuram Arayışı, çeviren: Ebru Kılıç, Tellekt Kitap, bilim, 504 sayfa, 2022

Brian Greene – Evrenin Zarafeti (2008)

Brian Greene burada, evreni açıklamaya çalışan nihai kuramlardan bir seçki sunuyor.

Greene’nin çalışması, fizik alanında ön cephelerdeki araştırmalardan doğan bu dikkat çekici kuramları anlatırken, geniş bir kesimini, özellikle de matematik ve fizik eğitimi görmemiş okurları gözetmesiyle öne çıkıyor diyebiliriz.

Kitap, Einstein ve Heisenberg’den bu yana fizik alanında kaydedilen büyük başarıları açıklıyor ve onların keşiflerinin, çağımızın atılımları için nasıl büyük imkânlar sunduğunu gösteriyor.

Greene, teknik dilden ve denklemlerden olabildiğince kaçınarak, okura, bilim insanlarının mevcut kozmos kavrayışına nasıl ulaştığını anlatıyor.

  • Künye: Brian Greene – Evrenin Zarafeti, çeviren: Ebru Kılıç, TÜBİTAK Yayınları, bilim, 523 sayfa