Kolektif – Bilge Karasu Aramızda (2019)

Son zamanların en güzel haberlerinden biri elimizdeki kitap.

Bilge Karasu’nun anısına bir armağan olarak hazırlanmış ‘Bilge Karasu Aramızda’ ilkin 1997’de yayımlanmış, uzun zamandır da hiçbir yerde bulunamıyordu.

Şimdi yeni bir baskıyla raflardaki yerini alan kitap, Karasu’nun öğrencilerinin, eleştirmenlerin ve dostlarının kendisi hakkında kaleme aldıkları yazılardan oluşuyor.

Bilge Karasu, 1950’li yılların başından bugüne edebiyatımızı ve düşünce dünyamızı etkilemeye devam ediyor.

Bu etkiyi, genç kuşaklar üzerinde de görmek mümkün.

Bir yönüyle bu genç okur kitlesini hedefleyen kitap, Karasu’nun zengin edebi ve düşünsel dünyasını bir kez daha gözler önüne sermesiyle altın değerinde bir çalışma.

Kitap, ‘Seslenişler, Anılar, İzler’, ‘Çağrışımlar’ ve ‘İncelemeler, Değinmeler, Yorumlar’ başlıklı üç bölümden oluşuyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Mustafa Arslantunalı, Füsun Akatlı, Nezihe Meriç, Sıtkı M. Erinç, Oruç Aruoba, Cüneyt Türel, Tomris Uyar, Selim İleri, Mehmet H. Doğan, Talat Sait Halman, Barış Pirhasan, Hasan Cemaleddin Gürpınar, Nil Kara, Alain Mascarou, Balkan Naci İslimyeli, Gündüz Vassaf, Ülker Gökberk, Güven Turan, Enis Batur, Doğan Hızlan, İskender Savaşır, Nurdan Gürbilek, İoanna Kuçuradi, Hamdi Bravo ve Türker Armaner.

  • Künye: Kolektif – Bilge Karasu Aramızda, hazırlayan: Füsun Akatlı ve Müge Gürsoy Sökmen, Metis Yayınları, edebiyat inceleme, 288 sayfa, 2019

Türker Armaner – Tarih ve Temsil (2014)

Türker Armaner ‘Tarih ve Temsil’de, yanıtını aradığı dört sorudan yola çıkarak, on dokuzuncu yüzyılda yazılmış felsefe metinlerini anlamaya ve açıklamaya koyuluyor.

Kitabın ilk bölümü, Fransız Devrimi’nin yol açtığı siyasi düzenin Fichte, Hegel ve Marx tarafından nasıl değerlendirildiğiyle,

İkinci bölüm de, Marx’ın ‘Grundrisse’ metnini merkeze alarak sanayi devriminin “çalışma” ve “mülkiyet”e getirdiği dönüşümlerle ilgileniyor.

Kierkegaard düşüncesi ekseninde “sonlu/sonsuz”, “özgürlük” ve buna bağlı kavramlar üzerine yürütülen tartışmalar üçüncü bölümde,

Sanat yapıtlarının üretimi ile zaman/mekân formları arasındaki ilişki ise, dördüncü bölümde irdeleniyor.

Armaner’den sağlam bir felsefi soruşturma…

  • Künye: Türker Armaner – Tarih ve Temsil, Dost Kitabevi, felsefe, 159 sayfa