Kolektif – Salgın (2020)

Covid-19 bütün dünyayı tedbirsiz yakaladı.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Bugün salgın nedeniyle yüz binlerce insan hayatını, işini kaybetti, bunun yanı sıra, salgının sosyo-politik bedelleri de inanılmaz boyutlara ulaştı.

Şimdi asıl görmemiz, asıl kabullenmemiz gereken gerçek, salgının bireysel bir sorundan ziyade küresel bağlamı olan büyük bir felaket olduğudur.

İşte bu derleme de, salgın olgusunu bilimden ekonomiye, siyasetten tarihe, ekolojiden toplumsal cinsiyete, sosyolojiden psikolojiye, halk sağlığından tıp tarihine, felsefeden edebiyata, medyadan kültüre ve sanata uzanan geniş bir perspektiften irdeliyor.

Kitaptaki makaleler okuru, düne, bugüne ve geleceğe yeni bir pencereden bakmaya davet ediyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Bekir Ağırdır, Onur Akgül, Fatih Artvinli, Paul Auster, Evren Balta, Foti Benlisoy, Yenal Bilgici, Selva Demiralp, Önder Ergönül, Emre Gönen, Melek Göregenli, Ioanna Kuçuradi, Gülcan Özer, Görgün Taner, Ayşen Uysal, Nükhet Varlık, Melda Yaman ve Mine Yıldırım.

  • Künye: Kolektif – Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek, derleyen: Didem Bayındır, Tellekt Kitap, bilim, 432 sayfa, 2020

Yannis Ritsos – Her Zaman En Başta Özgürlük (2010)

‘Her Zaman En Başta Özgürlük’, Yunan şiirinin ve çağımızın en büyük ustalarından Yannis Ritsos’un seçme şiirlerini bir araya getiriyor.

Kitabın adından da anlaşılacağı gibi, Ritsos’un simgesi olan “özgürlük”, buradaki şiirlerin de ortak teması.

Ritsos, ‘Temel Nesneler’de şöyle diyor:

“Kocaman bir iğne ve kalın bir iplikle,

beceriksiz, dikiyor ceketinin düğmelerini.

Konuşuyor kendi kendine:

 

Yemeğini yedin mi? İyi uyudun mu?

Konuşabildin mi? Avuç açmak mı?

Pencereden bakmayı düşündün mü?

Kapı çalındığında gülümsedin mi?

 

Ölüm varsa da, her zaman, ikinci gelir.

 

Çünkü her zaman en başta, özgürlük.”

  • Künye: Yannis Ritsos – Her Zaman En Başta Özgürlük, çeviren: Özdemir İnce, Herkül Millas ve İoanna Kuçuradi, Kırmızı Yayınları, şiir, 316 sayfa

Kolektif – Sade/ce (2015)

Fazlası, hep daha fazlasını istemek insanın doğasında mı var, yoksa çağımızın salgın bir hastalığı mı?

Tüketim olgusunu farklı yönleriyle ele alan bu kitaptaki makaleler, bu soruya ilgi çekici yanıtlar veriyor.

Çağımızın tükettikçe daha da doyumsuz ve mutsuz hale gelen modern bireyinin ruh halini, ayrıca buna çanak tutan kapitalist sistemi daha iyi anlamak için.

Kitaba katkıda bulunan isimler şöyle: Hüma Balcı, Özge Uğurlu, Filiz Otay Demir, Ioanna Kuçuradi, Meltem Kuruyazıcı, Fikret Soner, Emre Arolat, Gazi Özdemir, Meltem Çiçek, Pelin Kesebir, İnal Aydınoğlu, Ayşe Nil Kireçci ve Nasuh Mahruki.

  • Künye: Kolektif – Sade/ce: Tüketim Olgusu Üzerine Denemeler, editör: Filiz Otay Demir, Remzi Kitabevi, inceleme, 280 sayfa, 2015

Kolektif – Bilge Karasu Aramızda (2019)

Son zamanların en güzel haberlerinden biri elimizdeki kitap.

Bilge Karasu’nun anısına bir armağan olarak hazırlanmış ‘Bilge Karasu Aramızda’ ilkin 1997’de yayımlanmış, uzun zamandır da hiçbir yerde bulunamıyordu.

Şimdi yeni bir baskıyla raflardaki yerini alan kitap, Karasu’nun öğrencilerinin, eleştirmenlerin ve dostlarının kendisi hakkında kaleme aldıkları yazılardan oluşuyor.

Bilge Karasu, 1950’li yılların başından bugüne edebiyatımızı ve düşünce dünyamızı etkilemeye devam ediyor.

Bu etkiyi, genç kuşaklar üzerinde de görmek mümkün.

Bir yönüyle bu genç okur kitlesini hedefleyen kitap, Karasu’nun zengin edebi ve düşünsel dünyasını bir kez daha gözler önüne sermesiyle altın değerinde bir çalışma.

Kitap, ‘Seslenişler, Anılar, İzler’, ‘Çağrışımlar’ ve ‘İncelemeler, Değinmeler, Yorumlar’ başlıklı üç bölümden oluşuyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Mustafa Arslantunalı, Füsun Akatlı, Nezihe Meriç, Sıtkı M. Erinç, Oruç Aruoba, Cüneyt Türel, Tomris Uyar, Selim İleri, Mehmet H. Doğan, Talat Sait Halman, Barış Pirhasan, Hasan Cemaleddin Gürpınar, Nil Kara, Alain Mascarou, Balkan Naci İslimyeli, Gündüz Vassaf, Ülker Gökberk, Güven Turan, Enis Batur, Doğan Hızlan, İskender Savaşır, Nurdan Gürbilek, İoanna Kuçuradi, Hamdi Bravo ve Türker Armaner.

  • Künye: Kolektif – Bilge Karasu Aramızda, hazırlayan: Füsun Akatlı ve Müge Gürsoy Sökmen, Metis Yayınları, edebiyat inceleme, 288 sayfa, 2019

Kolektif – İoanna Kuçuradi: Çağın Olayları Arasında (2014)

  • İOANNA KUÇURADİ: ÇAĞIN OLAYLARI ARASINDA, editör: Betül Çotuksöken, Gülriz Uygur ve Hülya Şimga, Tarihçi Kitabevi, sempozyum, 507 sayfa

Türkçe ve İngilizce makalelerden oluşan elimizdeki çalışma, felsefe alanında ülke düşüncesine önemli katkılar sunmuş İoanna Kuçuradi’ye bir armağan. Kitabın ilk bölümü, çağdaşları arasında Kuçuradi’nin yeri, Kuçuradi’de durum etiği, Kuçuradi ve Antik Yunan felsefesi, Kuçuradi’de negatif çevre etiği, felsefe-edebiyat ilişkisi bağlamında Kuçuradi’nin çalışmaları ve bir insan hakları savunucusu olarak Kuçuradi gibi, kendisinin düşünce dünyasına odaklanan yazılardan oluşuyor. Kitabın devamında ise, felsefi sorundan zihin felsefesine, felsefi diyalogun imkanlarından bilim felsefesine, felsefenin güncel kimi konuları irdeleniyor.

Mehmet Ö. Alkan (haz.) – Prof. Dr. Bülent Tanör Armağanı (2007)

  • PROF. DR. BÜLENT TANÖR ARMAĞANI, hazırlayan: Mehmet Ö. Alkan, Oğlak Yayınları, armağan, 369 sayfa

Bilindiği gibi Prof. Dr. Bülent Tanör’ün Türkiye tarihindeki önemli rollerinden biri, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve insan haklarının kurumsallaşması, yerleşmesi konusunda verdiği mücadeledir. Ayrıca hasta yatağında dahi sürdürdüğü, hukuk alanına değerli katkılar sağlayan bilimsel çalışmaları,  kendisini daha da değerli kılıyor. Mehmet Ö. Alkan’ın hazırladığı elimizdeki kitap, Prof. Tanör’e dair farklı isimlerin yazdığı makalelerden oluşuyor. Burada eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den Sina Akşin’e, Mete Tunçay’dan Zafer Toprak’a, Ioanna Kuçuradi’den Taner Timur’a, Zafer Üskül’den François Georgeon’a kadar çok sayıda ismin Tanör’e dair makaleleri bulunuyor.