Hicabi Kırlangıç – Ahmed Şâmlu ve Şiiri (2010)

Hicabi Kırlangıç elimizdeki çalışmasında, İran şiirinin önde gelen kalemlerinden Ahmed Şâmlu’nun hayatına ve şiirine odaklanıyor.

Çağdaş İran şiirinde Şâmlu, Nîmâ Yûşic gibi, kendi adıyla özdeşleşen bir şiir tarzı geliştiren isimlerden biri olarak bilinir.

Ayrıca Şâmlû, diğer İranlı şairlere kıyasla Türkiye’de az da olsa bilinen şairlerden.

Çalışmasına şairin hayat hikâyesiyle başlayan Kırlangıç, ardından, Şâmlû’nun şiir alanındaki çalışmalarının açıklamalı bir listesini veriyor.

Kitabın sonraki bölümlerindeyse, Şâmlû’nun şiiri, biçim, dil, üslup ve içerik açısından inceleniyor.

  • Künye: Hicabi Kırlangıç – Ahmed Şâmlu ve Şiiri, Ağaç Yayınları, eleştiri, 183 sayfa

Mehmet Kanar (haz.) – İran Şiiri Antolojisi (2014)

‘İran Şiiri Antolojisi’, iki bin beş yüz yıllık tarihe sahip Fars şiirinin öne çıkan isimlerinin eserlerine yer veriyor.

Burada Hâfız-ı Şîrâzî, Sadî, Hayyâm, Attâr ve Mevlânâ gibi klasik dönem devlerinin yanı sıra, Ahmed-i Şamlu ve Furûğ-ı Ferruhzad gibi modern İran şiirinin önde gelen isimlerinin eserlerinden bir seçki sunuluyor.

  • Künye: Mehmet Kanar (haz.) – İran Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, antoloji, 240 sayfa