Mustafa Şener – Türkiye Solunda Üç Tarz-ı Siyaset (2010)

Mustafa Şener ‘Türkiye Solunda Üç Tarz-ı Siyaset’te, 1961-1971 döneminde soldaki üç ana akımın, yani Yön Devrim Hareketi’nin (YDH), Milli Demokratik Devrim’in (MDD) ve Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) siyasal strateji konusundaki tezlerini inceliyor; aralarındaki farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koyuyor.

Eser, sol hareketin en güçlü olduğu döneme odaklanması ve buradan hareketle solun günümüzde yaşadığı krizin nedenlerini anlamaya çalışmasıyla özellikle dikkat çekiyor diyebiliriz.

Şener, kuramsal ve tarihsel bir arkaplan çizdikten sonra, söz konusu hareketleri inceliyor ve ardından, üç hareketin stratejik tercihlerini, karşılaştırmalı olarak değerlendiriyor.

  • Künye: Mustafa Şener – Türkiye Solunda Üç Tarz-ı Siyaset, Yordam Kitap, tarih, 384 sayfa

Ahmet Tuncer Sümer – Adsız Kahramanlar (2018)

Gülay Ünüvar (Özdeş), Hüseyin İnan, Sinan Cemgil, Yusuf Aslan, Taylan Özgür, Alpaslan Özdoğan, Kadir Manga ve Tuncer Sümer’le birlikte THKO’nun (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) kuruluş çalışmalarına katılır ve ilk kurucuları arasında yer almış bir isimdir.

Ayrıca Ünüvar, ODTÜ’deki öğrenciliği sırasında hem uzun bir süre ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü (SFK) içinde farklı çalışmalarda bulunur hem de uzun sürmese de Türkiye İşçi Partisi’nin de (TİP) üyesi olur.

İşte bu kitap, Ünüvar’ın öğrencilik yılları ile THKO dönemine ilişkin anılarından oluşuyor.

Ünüvar burada, bu döneme ilişkin anılarını bizimle paylaşırken, aynı zamanda o dönemde mücadelenin içinde bulunmuş, adı sanı bilinmeyen pek çok adsız kahramanı karşımıza çıkarıyor.

Böylece çalışma, Türkiye yakın tarihinin çok yakıcı bir döneminde yaşananlara ışık tuttuğu gibi, söz konusu adsız kahramanları da okurlarına bir kez daha hatırlatmasıyla çok önemli.

  • Künye: Ahmet Tuncer Sümer – Adsız Kahramanlar: Gülay Ünüvar (Özdeş) Kitabı, Ayrıntı Yayınları, biyografi, 208 sayfa, 2018

Serpil Çelenk Güvenç – Solun Merceğinden Dış Politika (2008)

Serpil Çelenk Güvenç, kapsamlı çalışması ‘Solun Merceğinden Dış Politika’da, 1960-70 yılları arasındaki Türkiye İşçi Partisi deneyimini merkeze alarak, sol siyasetin NATO, Ortak Pazar, Kıbrıs, yabancı üsler ve ikili anlaşmalara dair dış politika anlayışına odaklanıyor.

Güvenç’in çalışması, sol hareketin sadece dünyada değil, Türkiye’de de güçlü olduğu bir dönemi irdelemesiyle dikkat çekiyor.

Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, 27 Mayıs darbesi sonrasında, Türkiye sosyalist hareketin ivme kazanışı anlatılıyor.

İkinci bölümde, 60’lı yıllardaki dış politika ile TİP’in konuya yaklaşımı, son bölümde de, TİP’in Kıbrıs gündemi ele alınıyor.

  • Künye: Serpil Çelenk Güvenç – Solun Merceğinden Dış Politika, Daktylos Yayınları, siyaset, 295 sayfa

Kolektif – Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 2 (2014)

TSİP’ten TİP’e, SDP’den Kurtuluş’a, Devrimci Yol’dan Birikim’e ve Halkın Yolu’na, 1970-80 arası Türkiye sol hareketin muhtelif örgütlerinden seçme metinler.

Derleme, hem Türkiye solunun fikri geleneğini çok iyi ortaya koyması hem de dönemin ideolojik yönelim ve bunalımlarını yansıtmasıyla büyük öneme haiz.

  • Künye: Kolektif – Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 2, hazırlayan: Emir Ali Türkmen ve Ümit Özger, Dipnot Yayınları

Samim Kocagöz – Tartışma (2008)

Samim Kocagöz ‘Tartışma’da, 1960’lı yılların öğrencilerini, öğrenciler arasında gelişen ilerici-devrimci hareketi merkeze alıyor.

Kocagöz, başkahramanı Ekrem Mutaf’ın yaşadıkları üzerinden, 1960’ların öğrenci hareketinden 12 Mart darbesine giden süreci anlatıyor.

Roman, TİP’in yöneticisi ve tanınan bir avukat olan Mutaf’ın hayatı ekseninde, TİP içindeki gelişmeleri, aydınların uğradığı baskıları; Mutaf’ın çocukları ve yeğeni aracılığıyla da, 1968 gençliğinin ilk mücadelesini anlatıyor.

Kocagöz’ün kurgusu, öğrenci hareketinin yanı sıra, dönemin aydınlarını da olay örgüsünde önemli bir yere yerleştiriyor.

  • Künye: Samim Kocagöz – Tartışma, Literatür Yayıncılık, roman, 205 sayfa

Ali Yıldırım – FKF, DEV-GENÇ Tarihi (2008)

Ali Yıldırım’ın belgesel nitelikli ‘FKF DEV-GENÇ Tarihi’ isimli bu çalışmasının ilk baskısı 1988 yılında yapılmıştı.

Yıldırım, kapsamlı çalışmasında, Türkiye devrimci gençlik hareketinin ilk organizasyonlarından olan FKF DEV-GENÇ’i 1965-71 zaman aralığında izliyor.

Kitapta karşımıza, FKF DEV-GENÇ’in ilk olmaktan dolayı yaptığı hatalar, Türkiye devrimci gençliğine getirdiği yeni bakış açıları, o dönemdeki politik organizasyonlar ve FKF DEV-GENÇ’in bunlarla ilişkileri gibi kapsamlı konular çıkıyor.

Kitap, hedef aldığı konuyu incelerken, TİP, Milli Demokratik Devrim çizgisi, Yön-Devrim, Türk Solu, Aydınlık ve Sosyalist Dergi gibi yapılara dair önemli ayrıntılar da sunuyor.

  • Künye: Ali Yıldırım – FKF DEV-GENÇ Tarihi, Doruk Yayınları, tarih, 620 sayfa

Serpil Güvenç ve Sultan Özer (haz.) – Denizlerin Şekibe Ablası (2011)

  • DENİZLERİN ŞEKİBE ABLASI, hazırlayan: Serpil Güvenç ve Sultan Özer, Evrensel Yayınları, biyografi, 224 sayfa

 

‘Denizlerin Şekibe Ablası’, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Halit Çelenk’in eşi Şekibe Çelenk’in mücadeleyle dolu yaşam öyküsünü anlatıyor. Şekibe Çelenk’in hayatı, Türkiye sol hareketinde önemli bir role sahip. Zira Şekibe Hanım, Nâzım Hikmet’i görmek için Halit Çelenk’le Bursa yollarını arşınlamış; varoş kahvelerinde, Türkiye’nin TBMM’de temsil edilen ilk yasal sosyalist partisi TİP’i ve sosyalizmi anlatmış; partinin, Meclis’teki kanun tasarılarının hazırlanmasına katkıda bulunmuş ve meşhur Kavel direnişinin isim analığını üstlenmiş bir isim. Çelenk’in hayatının ayrıntılarına inen kitap, Türkiye yakın tarihine de ışık tutuyor.