Kolektif – Şifrelerden Sembollere Dan Brown (2010)

‘Şifrelerden Sembollere Dan Brown’, ilgi çekmesinin yanı sıra, New Age propaganda yaptığı, tarihi çarpıttığı, dini ve bilimi yanlış aktardığı iddialarıyla eleştirilen Dan Brown’ın romancılığını inceliyor.

Kitaptaki makaleler, akıl ve Aydınlanmayı referans alarak Brown’ı eleştirel bir gözle değerlendiriyor.

Alâeddin Şenel, Brown’ın dine ve bilime dair yanlış bakışını; Enis Doko, Brown’ın bilimsel iddialarının akıldışılığını; Hakan Çörekçioğlu, modern bilim ve büyü arasındaki ilişkinin tarihini ve Haluk Hepkon da, Brown’ın dile getirdiği ezoterik hurafelerin ve komplo teorilerinin ortaya çıkış sürecini inceliyor.

  • Künye: Alâeddin Şenel, Hakan Çörekçioğlu, Haluk Hepkon ve Enis Doko – Şifrelerden Sembollere Dan Brown, Kırmızı Kedi Yayınevi, inceleme, 184 sayfa

Kolektif – Kant Felsefesinin Politik Evreni (2017)

Immanuel Kant, adım adım geliştirdiği eleştirel felsefesiyle, yalnızca çağdaşlarına değil, kendisinden daha sonra gelen pek çok felsefeciye de esin kaynağı oldu.

Bu etkilenme, günümüzde de devam ediyor.

Hakan Çörekçioğlu’nun derleyip Türkçeye kazandırdığı elimizdeki kitap ise, Kant’ın eleştirel felsefesiyle siyaset felsefesi hakkında yürütülen aydınlatıcı bir tartışma.

Kitapta,

  • Kant’ın politika felsefesi,
  • Kant’a göre politika ve ahlak ilişkisi,
  • Kant’ın politika felsefesinde özgürlük ve mutluluk,
  • Uluslararası hukuk topluluğu teorisinin gelişiminde Kant’ın yeri,
  • Ve Kant’ın sisteminden bir sivil itaatsizlik teorisinin türetilip türetilmeyeceği gibi konular irdeleniyor.

Kant’ın bir makalesinin de yer aldığı kitabın diğer yazarları ise şöyle: Pierre Hassner, Susan Mendus, Otfried Höffe, Birgit Recki, Peter P. Nicholson, Wolfgang Kersting, Agnes Heller ve Volker Gerhardt.

  • Künye: Kolektif – Kant Felsefesinin Politik Evreni, derleyen ve çeviren: Hakan Çörekçioğlu, Ayrıntı Yayınları, felsefe, 320 sayfa, 2017