David Tall ve Ian Stewart – Matematiğin Temelleri (2021)

Matematiksel bir problemin çözümü, nasıl sorusundan önce ne sorusunun cevaplanmasını gerektirir.

Bu kitap ise, ileri matematikte çalışmak isteyenler için matematiğin temellerini harika bir şekilde açıklıyor.

David Tall ve Ian Stewart, temel matematiksel kavramların ve yapıların nasıl kullanıldıklarına dair bir fikir sahibi olarak üniversite matematiğine geçiş yapan bir öğrencinin, bu kavram ve yapıların gerçekte bir matematikçi için ne anlam ifade ettiklerini öğrenebilmesi adına, sezgisel yaklaşımdan formel yaklaşıma doğru ilerleyen bir anlatım sergiliyorlar.

Fakat bu formel yaklaşımı, altta yatan sezgisel fikir kalıplarının bir sonucu olarak inşa ediyorlar.

Dolayısıyla öğrenci, matematiksel problemin çözümünde esas öneme sahip olan ne sorusunun cevabını alarak ilerlemiş oluyor.

Kitap, pedagojik bir motivasyonla basit matematiksel düşüncenin ötesine geçerek ileri matematikte çalışma yapmayı amaçlayan öğrenciler için matematiğin temellerine ilişkin tüm olağan başlıkları içermesiyle büyük önem arz ediyor.

Burada, sayılarla ilgili sezgisel fikirler ele alındıktan sonra, sayı sistemlerinin formel inşası için gerekli küme kuramı ve mantık altyapısı oluşturuluyor ve ardından da yeni matematiksel fikirlerin oluşturulmasına yönelik bu belitsel sistemlerin kullanımı anlatılıyor.

  • Künye: David Tall ve Ian Stewart – Matematiğin Temelleri, çeviren: Süleyman Cengiz, Doruk Yayınları, bilim, 528 sayfa, 2021

Ian Stewart – Profesör Stewart’ın İnanılmaz Sayıları (2021)

Sayıların gizemleri konusunda aydınlanmak isteyenler için harika bir kitap.

Matematik profesörü Ian Stewart, hiçbir ders kitabından öğrenemeyeceğiniz şeyleri, sayılar dünyasının neden bu denli olağanüstü olduğunu gözler önüne seriyor.

Sayılar üzerine klasik ve güncel araştırmaların iyi bir özeti olarak okunabilecek kitap, π (pi) sayısı gibi büyük öneme haiz sayılardan ilk başta önemsiz gibi görünen fakat özünde sıra dışı özelliklere sahip sayılara kadar, konu hakkında bilmemiz gereken pek çok aydınlatıcı ve keyifli ayrıntıyı bizimle paylaşıyor.

  • Künye: Ian Stewart – Profesör Stewart’ın İnanılmaz Sayıları, çeviren: Zeyd Remzi Şen, Alfa Yayınları, bilim, 368 sayfa, 2021

Ian Stewart – Önemli Matematikçiler (2021)

Matematiğin iki bin yıllık tarihi üzerine çok iyi bir kitap.

Ian Stewart bu ufuk açıcı kitabında, MÖ 250 yılındaki Arşimet’ten Liu Hui’ya, El-Harezmi’den fraktalların babası Benoit Mandelbrot’ya ve 21. yüzyıl matematikçisi William Thurston’a kadar, matematik tarihine damga vurmuş en önemli yirmi beş kişiyi ve çalışmalarını anlatıyor.

Stewart bu isimlerin çalışmalarını bize aktarmakla yetinmiyor, aynı zamanda matematiğin dünyamızı nasıl devrimci bir şekilde dönüştürdüğünü de gözler önüne seriyor.

Babil’den günümüze kadar uzanan kesintisiz bir matematiksel düşünce çizgisi vardır.

Bu çalışma ise, bu sürecin dönüm noktalarını ortaya koyan, harikulade bir matematik tarihi.

  • Künye: Ian Stewart – Önemli Matematikçiler: Çığır Açan Matematikçilerin Hayatları ve Çalışmaları, çeviren: Ulaş Apak, Alfa Yayınları, 652 sayfa, 2021

Ian Stewart – Güzellik Neden Gerçekliktir? (2015)

Güzellik kavramının gelişimini, simetrinin tarihiyle harmanlayan ilgi çekici bir inceleme.

Görelilik kuramı, kuantum mekaniği, sicim kuramı, çağdaş kozmoloji ve simetri gibi farklı alanlara atıflarda bulunan ünlü matematikçi Ian Stewart, güzelliğin matematiksel kesinliğini bulmanın peşinde.

  • Künye: Ian Stewart – Güzellik Neden Gerçekliktir?, çeviren: Zekeriya Aydın, Alfa Yayınları

Ian Stewart – Genç Matematikçiye Mektuplar (2007)

  • GENÇ MATEMATİKÇİYE MEKTUPLAR, Ian Stewart, çeviren: Zeynep Ertan, Profil Yayınları, bilim, 176 sayfa

genc-matematikciye

Ian Stewart, Warwick Üniversitesi’nde matematik profesörü ve yine aynı üniversitedeki Matematik Bilinçlilik Merkezi’nin de yöneticisi. Kendisinin bu kitabı, matematikte öğrenim görmek ve bu alanda kariyer yapmayı planlayan gençlerin kararını etkilemeyi amaçlayan mektuplardan oluşuyor. Kitaptaki mektuplar Meg isimli bir karaktere yazılmış olup, Meg’in kariyerini liseden başlayarak üniversitede kadrolu bir göreve gelene kadar kronolojik sırayla takip ediyor. Mektuplarda temel mesleki kararlardan, profesyonel matematikçilerin iş felsefesine kadar değişen çeşitli konular ele alınıyor. Kitap bu yönüyle, gençlere dikkate değer önerilerde bulunuyor diyebiliriz.