Deniz Adalı – 21. Yüzyıl ve Kapitalist Emperyalizm (2007)

  • 21. YÜZYIL VE KAPİTALİST-EMPERYALİZM, Deniz Adalı, Kaldıraç Yayınevi, siyaset, 688 sayfa

21-yuzyil-ve-kapitalist-emperyalizm

Deniz Adalı’nın ’21. Yüzyıl ve Kapitalist-Emperyalizm’ isimli bu kitabı, kapitalizmin 21. yüzyıldaki serüvenine geniş bir çerçeveden odaklanıyor. Kitabın birinci bölümü, kapitalist dünya ekonomisinin karakteri, emperyalist ideoloji, medya ve reklamın bu ideolojideki etkinliği, dünyanın toprak ve pazar olarak paylaşımı, sermayenin uluslararasılaşması, teknolojinin örgütlenmesi ve küreselleşme ulus-devlet ilişkisi gibi pek çok ayrıntıyı inceliyor. Çalışmanın ‘Kapitalist Emperyalizm ve İşçi Sınıfı’ başlıklı ikinci bölümü ise, modern kapitalizmde işçi sınıfının konumu, mücadelesi, tarihsel ve toplumsal misyonu, son olarak da ideolojik mücadelenin önemi üzerinde duruyor.

Kolektif – Devrim Taksim’de Göz Kırptı (2013)

  • DEVRİM TAKSİM’DE GÖZ KIRPTI, kolektif, Kaldıraç Yayınevi, siyaset, 450 sayfa
DEVRIM
‘Devrim Taksim’de Göz Kırptı’, Gezi Direnişi sürecini bütün yönleriyle yansıtıyor; olayların gelişim seyrini ve birbirine etkisini ortaya koyuyor. Direnişin gün gün, sokak sokak izlendiği kitapta, olaylar esnasında atılan tweetler, yazılan duvar yazıları, direnişi belgeyen fotoğraflar ve taşınan pankart ve dövizlerden bir seçkiye de yer verilmiş. Sırrı Süreyya Önder, İhsan Eliaçık, çArşı, Anti-Kapitalist Müslümanlar ve yakınlarını kaybedenlerle yapılan röportajların da yer aldığı çalışmada, Gezi Direnişi’ne odaklanan çok sayıda makalenin yanı sıra, Taksim’de olaylar esnasında dağıtılmış yazılı materyallere de yer veriliyor.

E. A. Rauter – Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur? (2011)

  • DÜZENE UYGUN KAFALAR NASIL OLUŞTURULUR?, E. A. Rauter, çeviren: Merlin Ecer, Kaldıraç Yayınevi, siyaset, 80 sayfa

E. A. Rauter, burjuva eğitim sistemini eleştirel bir gözle değerlendirdiği ‘Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur?’da, sistemin makbul gördüğü bireylerin, eğitim sistemi aracılığıyla nasıl yeniden üretildiğini araştırıyor. Rauter’in, 1970’li yıllarda yazdığı kitabı için verdiği örnekler, çoğunlukla Federal Almanya’dan. Fakat bunun yerine başka herhangi bir ülke de konulabilir. Çünkü çalışma, iktidarların iştahını kabartagelmiş eğitim gibi, güncelliğini halen koruyan bir alana odaklanıyor. Rauter, eğitimle, ” yıllar boyu belirli makinelerde aptalca hareketler yapmaktan başka işe yaramayan bir insan ordusunun” yaratılabileceğini savunuyor.