Erik Gilbert ve Jonathan T. Reynolds – Dünya Tarihinde Afrika (2016)

  • DÜNYA TARİHİNDE AFRİKA, Erik Gilbert ve Jonathan T. Reynolds, çeviren: Mehmet Demirkaya, Küre Yayınları

dunya-tarihinde-afrika

Tarihöncesi dönemlerden bugüne, kara kıtanın kara tarihini ele alan bir çalışma. Afrika’nın coğrafi ve fiziksel ortamı; Afrika’da yerleşik yaşam; Kuzey, Batı ve Doğu Afrika’da İslamiyetin yayılışı; Afrika’da sömürgecilik ve köleleştirme; modern Afrika’da siyasi, ekonomik değişimler ve daha fazlası, burada.

Andrew Abbott – Disiplinlerin Kaosu (2013)

  • DİSİPLİNLERİN KAOSU, Andrew Abbott, çeviren: Sabri Gürses, Küre Yayınları, sosyoloji, 315 sayfa

DISIPLINLERIN

Andrew Abbott, sosyal kurama olduğu kadar bilim ve kültür sosyolojilerine de yeni bir bakış getiren ‘Disiplinlerin Kaosu’nda, bilginin ve bu bilgiyi işleyen, anlamlandırmaya koyulan, sistematize eden sosyal bilimlerin gelişimini irdeliyor. Sosyal bilimlerde ilerlemeci yaklaşıma karşı çıkan Abbott, disiplinlerdeki bilginin ortak karşıtlıklarla örgütlendiğini savunuyor ve söz konusu disiplinlerin modellerini açıklamak için “fraktal” kavramını öneriyor. Abbott bu bağlamda, sosyolojinin karakterini, tarihsel sosyolojinin kurumsal yapısını, akademik disiplinlerin etkileşimlerini ve kendine benzer yapıların gelişimini tartışıyor.

Clifford Geertz – İki Kültürde İslam (2012)

  • İKİ KÜLTÜRDE İSLAM, Clifford Geertz, çeviren: Mehmet Murat Şahin, Küre Yayınları, inceleme, 135 sayfa

 

Antropolojinin etkili isimlerinden Clifford Geertz ‘İki Kültürde İslam’da, Fas ve Endonezya’daki dini değişimlere odaklanıyor. İlk kez 1968’de yayınlanan çalışma, ele aldığı konuyu tipolojik tasniflere sığdırmaması ve söz konusu coğrafyalardaki İslami pratiği tarihsel bir perspektifle yorumlamasıyla, antropoloji çalışmalarına önemli bir kavramsal çerçeve kazandırmıştı. Geertz, alan çalışmalarından da yola çıkarak, iki ülkede İslamiyet’in nasıl doğduğunu ve geliştiğini, bu toplumlarda yaşanan dini değişimlerin iktisadi, siyasi ve geleneksel yapılarla nasıl bir ilişki içinde olduğunu karşılaştırmalı bir bakışla ele alıyor.

Robert Bresson – Sinematograf Üzerine Notlar (2012)

  • SİNEMATOGRAF ÜZERİNE NOTLAR, Robert Bresson, çeviren: Nilüfer Göngörmüş, Küre Yayınları, sinema, 72 sayfa

 

‘Sinematograf Üzerine Notlar’, ‘Bir Köy Papazı’nın Günlüğü’, ‘Lancelot’, ‘Jeanne d’Arc’ ve ‘Para’ gibi filmlerin yönetmeni Robert Bresson’un 1950-1974 arasında aldığı sinema konulu notlarından oluşuyor. Tarkovsky’nin beğendiği yönetmenlerden olan Bresson, yavaş bir tempoyla yol alan filmlerinde, insanın içsel sorgulamalarının ve onun evrensel sorunlarının izini sürmüştü. Notlar, yönetmenin sinemayla ilgili fikirlerini yansıtırken, onun sinemasının gelişim rotaları konusunda da okura fikir veriyor. Bresson, “Sinema, herkesin kullandığı kaynaktan beslenir. Sinematografsa, bilinmeyen bir gezegende keşfe çıkar.” diyor.

Max Weber – Sosyal Bilimlerin Metodolojisi (2012)

 

Ünlü sosyolog Max Weber’in ‘Sosyal Bilimlerin Metodolojisi’, düşünürün 1903 ile 1917 yılları arasında kaleme aldığı, sosyal bilimlerin teori ve stratejisindeki problemlere odaklanan makalelerini bir araya getiriyor.

Weber burada, sosyoloji ve iktisatta “etik tarafsızlık”ın ne anlama geldiğini ve sosyal bilimde ve sosyal politikada “nesnellik”in ölçütlerini anlatırken, kültür bilimleri mantığının eleştirel bir analizini de yapıyor.

Yazılmalarının üzerinden çokça zaman geçmiş olsa da, buradaki makaleler, Weber’in metodolojik analizini çağdaş sosyal bilimlerin temel meseleleriyle bağlantılandırmasıyla oldukça önemli.

  • Künye: Max Weber – Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, çeviren: Vefa Saygın Öğütle, Küre Yayınları, sosyoloji, 222 sayfa

Eugene L. Rogan ve Avi Shlaim (der.) – Filistin Uğruna (2012)

  • FİLİSTİN UĞRUNA, derleyen: Eugene L. Rogan ve Avi Shlaim, çeviren: Suna Gülfer Ihlamur-Öner, Küre Yayınları, siyaset, 365 sayfa

 

‘Filistin Uğruna’, Arap, Batılı ve İsrailli bilim insanlarının çeşitli arşiv kaynaklarına dayanarak, Filistin savaşını yeniden yazma çabasının neticesinde ortaya çıkmış. Burada bir araya gelen ve Filistin, İsrail, Mısır, Ürdün, Irak ve Suriye tarihlerine odaklanan makaleler, 1948’i yeni baştan gözden geçiriyor ve böylelikle, günümüzde daha karmaşık hale gelmiş olan Arap-İsrail ilişkilerini, tarafsız bir biçimde kavramaya çalışıyor. Kitabın son sözünü kaleme alan Edward Said de, Arap entelektüellerinin kendi tarihleriyle yüzleşmesi gerekliliği ve meselenin iki tarafına aynı anda bakmanın önemi üzerinde duruyor.

İshak Arslan – Çağdaş Doğa Düşüncesi (2012)

 

  • ÇAĞDAŞ DOĞA DÜŞÜNCESİ, İshak Arslan, Küre Yayınları, felsefe, 420 sayfa

İshak Arslan ‘Çağdaş Doğa Düşüncesi’nde, bir yandan doğa felsefesinin imkan ve araçlarıyla felsefe-bilim tarihini okuyor, diğer yandan da bu tarihsel perspektiften hareketle çağdaş doğa düşüncesini kavramaya çalışıyor. Arslan, tarihsel arka planı oluşturan çalışmasının birinci bölümünde, doğanın klasik kavranışından modern kavrayışa geçiş sürecini, ikinci bölümde de İzafiyet ve Kuantum teorileri yoluyla yoğunlaşmaya başlayan çağdaş doğa düşüncesinin doğuşunu irdeliyor. Yazar devamında da, çağdaş doğa düşüncesinin meafizik, teolojik ve epistemolojik içerimlerine ve bunun ortaya çıkan genel sonuçlarına odaklanıyor.

Charles Harrison ve Paul Wood (ed.) – Sanat ve Kuram (2011)

  • SANAT VE KURAM, editör: Charles Harrison ve Paul Wood, çeviren: Sabri Gürses, Küre Yayınları, sanat, 1304 sayfa

 

‘Sanat ve Kuram’ başlıklı elimizdeki eser, 1900-2000 yılları arasında konuya dair farklı kişilerce kaleme alınmış ve çok çeşitli kaynaklardan derlenmiş metinleri bir araya getiren bir antoloji. Bu geniş kapsamıyla antoloji, sanat araştırmacılarının olduğu kadar, konuya ilgi duyan okurların da ilgisini ziyadesiyle çekebilecek nitelikte. Kitapta, sanat ve kurama simgeciliğin katkılarından modern dünya düşüncesine, sanattaki rasyonalizasyondan sanat ile özgürlük, sorumluluk ve güç arasındaki ilişkiye ve bireyciliğin toplum ve sanatta kendine nasıl yer bulduğundan postmodern sürecin sanattaki yansımalarına kadar birçok konu yer alıyor.

Giovanni Scognamillo – Giovanni Scognamillo’nin Gözüyle Yeşilçam (2011)

  • GIOVANNI SCOGNAMILLO’NUN GÖZÜYLE YEŞİLÇAM, Giovanni Scognamillo, hazırlayan: Barış Saydam, Küre Yayınları, sinema, 376 sayfa

 

Elimizdeki çalışma, filmlerde yapım görevlisi ve yönetmen yardımcısı olarak da çalışmış Giovanni Scognamillo’nun, sinemaya dair 1961-2004 arasında gazete ve dergilerde yazdığı tanıtım ve eleştiri yazılarını, makalelerini ve söyleşilerini barındırıyor. Scognamillo’nun, Türkiye sinemasının “altın yılları” olan 1960’lardan günümüze uzanan anlatımı, ülke sinemasına dair zengin bir okuma fırsatı sunuyor. Kitap, Scognamillo’nun, sinemanın Yeşilçam dönemleri hakkında olduğu kadar, bağımsız yönetmenlerin önderliğinde şekillenen son dönem Türkiye sineması ve yeni dönemde film eleştirisinin işlevi hakkındaki görüşlerine de ulaşma fırsatı sunuyor.

W. Montgomery Watt ve Pierre Cachia – Endülüs Tarihi (2011)

  • ENDÜLÜS TARİHİ, W. Montgomery Watt ve Pierre Cachia, çeviren: Cumhur Ersin Adıgüzel ve Qiyas Şükürov, Küre Yayınları, tarih, 197 sayfa

 

İki yazarlı ‘Endülüs Tarihi’, Arapların fethederek uzun yıllar kaldığı Endülüs üzerinden, Müslüman İspanya’nın derli toplu bir tarihini sunuyor. Kitapta, İslam dünyasının İspanya’ya duyduğu ilgi; bağımsız Emevi emirliği; Emevi döneminin kültürel kazanımları; Muvahhidler ve Murâbıtlar gibi Berberi imparatorlukları; Endülüs’te Arap hakimiyetinin çöküşü ve Müslüman İspanya’nın önemi, gibi konular ele alınıyor. Yazarlar Müslüman İspanya’nın tarihini ele alırken, burayı, İslam dünyasının bir parçası olarak, yani ana kültür alanıyla kurduğu ilişkiler ekseninde inceliyor ve onun, Avrupa’ya ve dünyaya tam olarak ne kazandırdığını araştırıyor.