Nazım Sinan Odabaşı – Kuzey-Güney Çelişkileri ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Gelişme Hakkı (2022)

Gelişme, bireyler ve halklar için bir insan hakkıdır.

Bu çalışma, iktisadi kalkınmadan sürdürülebilir gelişmeye dönüşen, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi boyutları olan gelişme bağlamının, bireyler ve gruplara insan hakkı olarak tanınmasının güncel anlamını, uluslararası ilişkileri giderek daha fazla biçimlendirmeye başlayan, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler ya da bir başka deyişle Kuzey-Güney arasındaki çelişkilerin ve sürdürülebilirlik kavramının ekseninde araştırıyor.

Nazım Sinan Odabaşı, gelişme hakkının, küresel ekonomi ve siyasette değişen güç dengeleri ve ülkeler arasındaki gerginlikler, ekonomik istikrarsızlıklar, yoksulluk sorunu ve iklim değişikliği gibi kronik meselelerin çözümüne katkıda bulunacağını söylüyor.

Odabaşı’nın çalışması, 2030 Ajandası’nın kabul edilmesinin önemli bir başlangıç olduğundan hareket ediyor.

Uluslararası ekonomik düzenin eşitlikçi ve adil bir yapıya kavuşturulması ve bireyler ve halkların, gelişme sürecine aktif katılımlarının sağlanmasıyla, gelişme hakkının bir insan hakkı olarak işlevinin belirginleşeceğine dikkat çekiyor.

  • Künye: Nazım Sinan Odabaşı – Kuzey-Güney Çelişkileri ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Gelişme Hakkı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, hukuk, 252 sayfa, 2022

Kolektif – Bolivya Anayasası (2012)

  • BOLİVYA ANAYASASI, Kolektif, editör: Mahmut Fevzi Özlüer, Ilgın Özkaya Özlüer, Tolga Şirin ve Nazım Sinan Odabaşı, Phoenix Yayınları, siyaset, 343 sayfa

 BOLIVYA

Elimizdeki çalışma, 2009 yılında Bolivya devletince yürürlüğe konan ve demokratik anlamda en ileri anayasalardan biri olarak kabul edilen Bolivya Anayasası’nın tam metni ile Anayasayı uluslararası hukuk, siyaset, insan hakları ve tarih gibi farklı disiplinler çerçevesinden irdeleyen makalelerden oluşuyor. Bolivya Anayasa’sını özgün kılan hususların başında, ülkedeki bütün halkların kültürlerini ve yurttaşlık haklarını garanti altına alması ve doğa varlıklarının sömürülmesi ile küresel tekellerin yağma girişimlerinin önüne geçen hükümler barındırması. Kitap, Türkiye’de bugünlerde yoğun bir şekilde süren Anayasa, başkanlık sistemi ve özerklik tartışmaları açısından ufuk açıcı.