Sherwin B. Nuland – Nasıl Ölürüz? (2013)

  • NASIL ÖLÜRÜZ?, Sherwin B. Nuland, çeviren: Şiirsel Taş, h2O Kitap, inceleme, 346 sayfa

 NASIL

Yale’de cerrahi ve tıp konusunda dersler veren Sherwin B. Nuland ‘Nasıl Ölürüz?’de, bireyin hayatının sonlanış sürecini masaya yatırıyor. Nuland’ın çalışması öncelikle, ölüme ilişkin yaratılmış miti yıkma çabasıyla dikkat çekiyor diyebiliriz. Genel yaklaşımın aksine, ölüm sürecini acı ve tiksinti verici, korku dolu bir parçalanma eylemi olarak tasvir etmek yerine, tanık olanların hissettiği biyolojik ve klinik bir gerçeklik olarak ele alan Nuland, kalp, yaşlılık, alzheimer, cinayet, kaza ve AIDS gibi durumlar sonucunda gerçekleşen ölümleri ayrıntılı bir şekilde irdeleyerek ölüm gerçeğiyle ve ölüm korkusuyla yüzleşiyor.

Carl Elliott, – Beyaz Önlük, Siyah Şapka (2012)

  • BEYAZ ÖNLÜK, SİYAH ŞAPKA, Carl Elliott, çeviren: Şiirsel Taş, Hayy Kitap, sağlık, 285 sayfa

 

Carl Elliott ‘Beyaz Önlük, Siyah Şapka’da, hayat kurtarması, hastaları iyileştirmesi beklenen “beyaz önlüklü” tıbbın, ne pahasına olursa olsun daha çok satmak isteyen “siyah şapkalı” agresif bir endüstriye dönüşme sürecini anlatıyor. Tıp doktoru ve biyoetik uzmanı Elliott, ilaç firmaları için “bilimsel” makaleler kaleme alan yazarları, satış kotasını tutturmak için elinden geleni ardına koymayan ve bunun için doktorları hediyelere boğan tıbbi satış mümessillerini, profesyonel kobaylık müessesesini ve buna benzer çok sayıda yozlaşmayı anlatarak tıp dünyasındaki çürümeye neden olan aldatma kültürünü deşifre ediyor.

Jolie Stachowiak – Multipl Skleroz Manifestosu (2011)

  • MULTIPL SKLEROZ MANİFESTOSU, Jolie Stachowiak, çeviren: Gülşen Akman Demir, Logos Yayıncılık, tıp, 337 sayfa

 

Uzun yıllarını multipl skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ederek geçiren bir akademisyen olan Jolie Stachowiak, ‘Multipl Skleroz Manifestosu’ başlıklı elimizdeki kitabında, bu hastalıktan mağdur olanlar için atılacak adımları ve izlenecek ilkeleri anlatıyor. MS hastalığıyla başa çıkmada kişisel olarak geliştirdiği yaklaşımları özetleyen Stachowiak’ın kitabı, böylesi birebir deneyime dayanmasıyla pek çok MS hastasının duygularına tercüman olacak nitelikte. Bilindiği gibi MS, genç insanları hayatlarının en aktif ve üretken dönemlerinde etkileyen kronik bir hastalık. Eldeki rehber kitapta, kullanılan ilaçların niteliğinden doktor seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara, hastalığın arkadaş çevresi ve aileye nasıl anlatılacağından hastaların kendilerini nasıl savunabileceklerine kadar pek çok konu ele alınıyor.

Thomas Sandoz – Alternatif Tıp Tarihi (2011)

  • ALTERNATİF TIP TARİHİ, Thomas Sandoz, çeviren: Çağrı Eroğlu, Dost Kitabevi, tıp, 258 sayfa

Thomas Sandoz ‘Alternatif Tıp Tarihi’nde, tarih boyunca ortaya konmuş alternatif tedavi yöntemlerinin, uygulamalarının ve bunlara katkıda bulunmuş öncülerin izini sürüyor. Yazar, özü yakalayabilmek amacıyla, çalışmasını, sadece üç coğrafi kutupla -Fransa, Almanya ve ABD- sınırlandırmış. Sandoz ayrıca, ortak öğretiye zarar verebileceklerini düşünüdüğü Hint, Çin ve egzotik tıp gibi farklı sistemlerden ödünç alınan yaklaşım ve önermelerle de ilgilenmemiş. Sandoz’un çalışmasında, bitkiler, özler, kokular, rejimler, diyetler, reçeteler, ilaçlar ve şurupların, alternatif tıbbın hangi aşamalarında ortaya çıkıp geliştiğini araştırıyor.

Ahmet Rasim Küçükusta – Bir İki Üç Tıp (2011)

  • BİR İKİ ÜÇ TIP, Ahmet Rasim Küçükusta, Hayy Kitap, sağlık, 144 sayfa

Ahmet Rasim Küçukusta ‘Bir İki Üç Tıp’ta, hekimlik mesleğinde tanık olduğu yozlaşmaları anlatıyor. Bayi toplantısı haline gelen tıp kongreleri, doktorların ilaç tanıtımına soyunmaları, yanıltıcı ilaç reklamları, ilaç firmalarının desteklediği araştırmalarla hekimliği nasıl yozlaştırdığı, doktorların aldığı Amerikan usülü “bıçak parası”, ilaç tanıtımıyla ilaç pazarlamasının iç içe geçmesi ve hasta simsarlığı yapanlar, kitapta karşımıza çıkan korkutucu gerçeklerden. “Tıp komada, doktorlar depresyonda, hastalar teyakkuzda” diyen Küçükusta, bu kötü gidişe nasıl dur denilebileceği ve siyasetin yapabilecekleri konusunda öneriler sunuyor.