İmran Karabağ – Dil ve Şiddet (2010)

İmran Karabağ ‘Dil ve Şiddet’te, geçmişten günümüze şiddet ifade eden söz-eylemlerin beslendiği sosyal, politik ve kültürel kurumları inceliyor.

İnsan iletişimine egemen olan söz-eylemlerin şiddetten hiçbir şekilde arınamadığını ortaya koyan Karabağ, Wilhelm von Humboldt ve Jürgen Habermas’ın konu ile ilgili düşüncelerini yorumluyor.

Şiddet sözcüğünün farklı sözlüklerdeki tanımlarını aktararak kitabına başlayan Karabağ, Humbolt ve Habermas’ın dilsel şiddet çözümlemelerini de ele alıyor.

Karabağ, devamında, egemen söylem biçimlerini anlatıyor ve oradan şiddet dilinin tarihçesine, Nazilerin Almanya’sı üzerinden şiddet dilinin egemen olduğu 20. yüzyıla ve günümüze kadar uzanıyor.

  • Künye: İmran Karabağ – Dil ve Şiddet, İkaros Yayınları, inceleme, 113 sayfa

Kolektif – Tarihi Liderler ve Aşkları (2010)

Tarihi Liderler ve Aşkları’na katkıda bulunan yazarlar, tarihin önde gelen aktörlerinin iktidar ilişkileriyle iç içe geçmiş aşklarının izini sürüyor.

Nefertiti, Büyük İskender, Spartaküs, Kleopatra, Marcus Antonius, Neron, Attila, Cengiz Han, Jüstinyen ve Theodora, II. Edward, Napoleon, Kanuni Sultan Süleyman, Josef Stalin ve Mustafa Kemal Atatürk, bu aktörlerden birkaçı.

Bilindiği gibi büyük savaşlar, büyük aşkların da beşikliğini yapar.

Homeros’un anlatımıyla tanık olduğumuz Truva Savaşı’nda yaşanan büyük aşk, bunlardan sadece biri.

İşte elimizdeki kitapta, tarihin önde gelen isimleri bu sefer pek aşina olmadığımız yönleriyle, aşklarıyla karşımıza çıkıyor.

  • Künye: Kolektif – Tarihi Liderler ve Aşkları, hazırlayan: Özcan Erdoğan, İkaros Yayınları, inceleme, 811 sayfa

Bâki Asiltürk – Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Hastalık (2010)

Bâki Asiltürk, ‘Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Hastalık’ta, Cumhuriyet dönemi Türkiye edebiyatının roman dalında en çok eser veren kalemlerinden Güntekin’in eserlerinde “hastalık” motifinin tuttuğu yeri irdeliyor.

Roman kahramanlarının hastalıklarını ele alan Asiltürk, bu hastalıkların söz konusu kahramanların hayatlarını nasıl etkilediğinin izini sürüyor.

Hastalıkların Batı ve Türk romanlarında kahramanların hayatlarına nasıl yansıdığına odaklanarak çalışmasına başlayan yazar, buradan hareketle, Güntekin’in romanlarında işlenen hastalıkları ortaya konuyor.

Geçici, kalıcı veya ölümcül hastalıklar; kazalar, doğal afetler, savaşlar ve başka nedenlerden kaynaklanan yaralanma ve sakatlıklar; çocukların ve yaşlıların hastalıkları ve bir hastalık olarak aşkın Güntekin’in romanlarında kendine nasıl yer bulduğu, incelemenin omurgasını oluşturuyor.

  • Künye: Bâki Asiltürk – Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Hastalık, İkaros Yayınları, inceleme, 367 sayfa

Annemarie Schwarzenbach – İran’da Ölüm (2009)

İsviçreli edebiyatçı Annemarie Schwarzenbach’ın, orijinal adı ‘Mutlu Vadi’ olan bu romanı, 1935 yılında İran’da geçirdiği zamanın meyvesi.

Roman, Batılı başkahramanının, İran’a yaptığı yolculuk esnasında Doğu coğrafyasına âşık oluşunu ve bunun ardından kökeniyle giriştiği hesaplaşmayı hikâye ediyor.

‘İran’da Ölüm’, özgün konusuyla olduğu kadar, yazarının trajik hayatıyla da dikkat çekiyor.

Savaş karşıtı bir isim olan Schwarzenbach, gezi gazeteciliği yaparken dünyanın birçok ülkesine gitmiş.

Savaş esnasında, antifaşist, savaş karşıtı kampanyalara destek veren Schwarzenbach, bir bisiklet kazasının ertesinde, henüz otuz dört yaşındayken hayatını kaybetti.

  • Künye: Annemarie Schwarzenbach – İran’da Ölüm, çeviren: Melike Öztürk, İkaros Yayınları, roman, 152 sayfa

Kolektif – İstanbul Öyküleri Antolojisi (2009)

Oyun yazarı ve öykücü Jale Sancak’ın hazırladığı ‘İstanbul Öyküleri Antolojisi’, balığı, balıkçısı, Evgeniya’sı, meyhaneleri, sarhoşları, genelevleri ve sevdalarıyla bir İstanbul resmi çiziyor.

İstanbul, köklü tarihiyle, sanatın her dalının olduğu kadar, edebiyatın da ilgi duyduğu bir şehir.

Şehre dair yayımlanmış edebi eserler, başlıbaşına bir külliyat haline gelmiş durumda.

Bu zengin kaynaktan bir demeti okurlarına sunan antolojide öyküleri bulunan isimler ise şöyle: Sait Faik Abasıyanık, Abidin Dino, Peride Celal, Zeyyat Selimoğlu, Oktay Akbal, Bilge Karasu, Demir Özlü, Nursel Duruel, Tezer Özlü, Nemika Tuğcu, Mehmet Coral, Selim İleri, Hulki Aktunç, Necati Güngör, Semra Aktunç, Nedim Gürsel, Peride Çiçekoğlu, Vecdi Çıracıoğlu, Murathan Mungan, Sezer Ateş Ayvaz, Mehmet Ünver, Yasemin Yazıcı, Jale Sancak, Nalan Barbarosoğlu, Jaklin Çelik ve Makbule Aras.

  • Künye: Kolektif – İstanbul Öyküleri Antolojisi, hazırlayan: Jale Sancak, İkaros Yayınları, antoloji, 246 sayfa

Tozan Alkan ve Şeref Bilsel (haz.) – Şairin Günah Defteri (2008)

Tozan Alkan ve Şeref Bilsel’in hazırladığı, ‘Şairin Günah Defteri’, şiirle ilgili aforizmaları, özlü sözleri bir araya getiriyor.

Şiirin ne olduğundan, neyin şiir olamayacağına kadar, geniş bir alanda hareket eden bu aforizmalar ve sözleri derleyen kitap, aslında bu alandaki söz birikiminin de ne denli zengin olduğunu gösteriyor.

Kitaptan birkaç alıntı:

“Şiir asla bitmez, yalnızca terk edilir.” –Paul Valery.

“Her şey şiir olamaz, ama şiir her şey olabilir.” –C emal Süreya.

“Bir yiğit şairse, üstelik bir de devrimciyse elbette yaşadığını yazar.” –Ahmed Arif.

“Ozan bilinç işçisidir.” –Kemal Özer.

“Şair gündüz rüya görendir, şiir gündüz rüyasıdır.” –Sigmund Freud…

  • Künye: Tozan Alkan ve Şeref Bilsel (haz.) – Şairin Günah Defteri, İkaros Yayınları, şiir, 295 sayfa

Mehmet H. Doğan – Türk Şiirinden Son Okumalar (2008)

Yakın zamanda aramızdan ayrılan eleştirmen, çevirmen ve denemeci Mehmet H. Doğan’ın son kitabı, ‘Türk Şiirinde Son Okumalar’,  çağdaş Türkiye şiiri üzerine eleştiri yazılarını bir araya getiriyor.

‘Şiir Defteri’, ‘Bir Şair Ölmüş Diyeler’ ve ‘Düşman Kardeşler’ başlıklı üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümü, çağdaş Türk şiiri ile bu şiirin dönüşümlerine, dönemeçlerine ve sapmalarına odaklanıyor.

Kitabın ikinci bölümünde Doğan, çağdaş Türk şiirinin Nâzım Hikmet, Necati Cumalı, Edip Cansever, Haydar Ergülen, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Metin Altıok gibi temsilcilerinin üretimlerini analiz ediyor.

Son bölümde ise, Doğan’ın eleştiri ve yazın ilişkisi değerlendiren metinleri yer alıyor.

  • Künye: Mehmet H. Doğan – Türk Şiirinden Son Okumalar, İkaros Yayınları, eleştiri, 161 sayfa

Tahir Abacı – Türk Müziğinde Bestelenmiş Şiirler (2013)

  • TÜRK MÜZİĞİNDE BESTELENMİŞ ŞİİRLER, Tahir Abacı, İkaros Yayınları, inceleme, 158 sayfa

 TURK

‘Türk Müziğinde Bestelenmiş Şiirler’, geleneksel ya da geleneksele yakın tarzlarda bestelenmiş şiirleri sunuyor. Bir güfte derlemesinden ziyade, şiirlerin bestelenmiş olanlarından bir seçme olan çalışma, müziğin nitelikli şiire yaklaşımını ortaya koymasıyla önemli. Daha çok popüler olmuş, sevilmiş örneklere yer verilen ve yazarı Tahir Abacı’nın Türk müziğinde şiir ilişkisini irdelediği bir yazıyla açılan kitapta, Yunus Emre’den Pir Sultan Abdal’a, Karacaoğlan’dan Hacı Hayri Bey’e, Tevfik Fikret’ten Yahya Kemal’e, Sabahattin Ali’den Ruhi Su’ya, Ahmed Arif’ten Can Yücel’e ve Edip Cansever’e kadar birçok ismin şiirleri yer  alıyor.

Aleksandr Sergeyeviç Griboyedov – Akıldan Bela (2011)

  • AKILDAN BELA, Aleksandr Sergeyeviç Griboyedov, çeviren: Cenk Gündoğdu ve Engin Toprak, İkaros Yayınları, oyun, 204 sayfa

Modern Rus şiirinin önemli isimlerinden Aleksandr Sergeyeviç Griboyedov ‘Akıldan Bela’ adlı oyununda, soylu sınıf aydınının kendi sınıfına karşı verdiği savaşı hikâye ediyor. Oyunun baş kahramanı, soylu sınıftan gelen bir aydın olan Çatski’dir. Griboyedov, soylu sınıfın adetleri ve alışkanlıklarını, kendi içlerinden gelen Çatski’nin sert bir dille alaya alarak eleştirmesine dayanır. Oyun, Çatski’nin ikiyüzlülüklerin egemen olduğu bu dünyaya daha fazla dayanamayarak çekip gitmesiyle sonlanır. İlk gerçekçi yapıtlardan biri olarak kabul edilen oyun, yayımlandığı dönemde asilzadelerin, yüksek memurların ve sosyetenin huzurunu kaçırmıştı.