Pierre Vidal-Naquet – Homeros’un Dünyası (2012)

  • HOMEROS’UN DÜNYASI, Pierre Vidal-Naquet, çeviren: Devrim Çetinkasap, İş Kültür Yayınları, inceleme, 138 sayfa

 HOMEROS

Ünlü Fransız tarihçi ve Yunan dili, edebiyatı uzmanı Pierre Vidal-Naquet, birikimlerinden süzülen elimizdeki çalışmasında, Batı edebiyatının kurucu metinleri olarak kabul edilen Homeros’un ‘İlyada’ ve ‘Odysseia’ destanlarını inceliyor. Bu iki destanın kişisel olarak kendisine verdiği hazzı okurlarıyla paylaşan Vidal-Naquet, destanlardan bazı parçalar da naklederek, ‘İlyada’ ve ‘Odysseia’yı hem zamanda hem de mekânda kendi bağlamları içine yerleştiriyor. Keyifli üslubuyla dikkat çeken çalışma, destanlara yansıyan dünyanın şifrelerini çözerken, Odysseus’un hangi düşsel veya imgesel dünyada yolculuk yaptığını da araştırıyor.