Rona Aybay – İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Türkiye (2016)

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin (İHEB) hazırlanışı ve hem Birleşmiş Milletler Genel Kurul’unda hem de TBMM’de hangi aşamalardan geçerek kabul edildiğini kapsamlı bir şekilde ele alan bir çalışma.

Rona Aybay burada,

 • İHEB’in hazırlık çalışmalarını,
 • İHEB için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeleri,
 • Bildirinin oylanması ve kabul ediliş sürecini,
 • İHEB için Türkiye’de yapılan hazırlık çalışmalarını,
 • İHEB’in Resmi Gazete’de yayınlanmasını,
 • İHEB’in Türk hukukuna etkilerini,
 • Ve bunun gibi önemli konuları ele alıyor.

Kitap aynı zamanda, 1945-1948 arası dönemde; Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın onaylanması konusunda TBMM’de yapılan görüşmeler, Demokrat Parti’nin kuruluşu ve Tan Matbaasının basılması gibi Türkiye yakın tarihinin önemli olaylarını da irdeliyor.

Kitabın ekler bölümünde de, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin üç değişik Türkçe çevirisi ile İngilizce ve Fransızca metinleri de yer alıyor.

Kitabın yazarı, değerli hukukçumuz Rona Aybay’ın tüm akademik yaşamı insan hakları uğruna mücadele ile geçmiş.

Aybay, Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesinde yedi yıl boyunca Avrupa Konseyi tarafından seçilen uluslararası yargıçlar arasında görev yapmış, bunun yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin etkinliğini arttırmak için Avrupa Konseyi tarafından seçilen 11 kişilik “Akil Kişiler Grubu” üyeliğinde de bulunmuş.

 • Künye: Rona Aybay – İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Türkiye (1945-1948), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, hukuk, 148 sayfa, 2016

Rona Aybay – İnsan Hakları Hukuku (2015)

İnsan hakları hukukuna ilişkin temel kavramlar ve sorunları açık-seçik bir üslupla ele alan bir rehber.

Rona Aybay’ın önemli çalışması, hem söz konusu kavramların tarih, ideoloji, uluslararası ilişkiler açılarından kapsamlı bir değerlendirmesini sunması hem de Türkiye’yi de ilgilendiren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiyle ilgili önemli bilgiler barındırmasıyla dikkat çekiyor.

 • Künye: Rona Aybay – İnsan Hakları Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Rona Aybay – Robert Owen (2012)

 • ROBERT OWEN, Rona Aybay, Alfa Yayınları, biyografi, 240 sayfa

 

Rona Aybay, sosyalizmin öncülerinden olan Robert Owen’in farklı toplum sorunları konusundaki görüşlerini, yaşadığı çağın, yani dönemin İngiltere’sinin gerçekleri içinde inceliyor. Endüstri devriminin incelendiği çalışmasının ilk bölümünde Aybay, “Endüstri devriminin çocuğu” olarak tanımlanan Owen’i, bu dönemin kendine has karakteriyle birlikte ele alıyor. Yazar, tümüyle Owen’e ayırdığı kitabının ikinci bölümünde de, Owen’in hayatı ve eserlerini kronolojik bir şekilde değerlendiriyor. Yazar bunu da, Owen’in görüşlerini ileri sürdüğü sıralarda, İngiliz toplumunun yaşadığı gelişmeleri saptamayı ihmal etmeden yapıyor.

Rona Aybay ve Ümit Altaş (haz.) – Halit Çelenk (2007)

 • HALİT ÇELENK, hazırlayan: Rona Aybay ve Ümit Altaş, Çınar Yayınları, armağan, 321 sayfa

Halit Çelenk, Türkiye sol siyasetinin öncü isimlerinden biri. TİP saflarında yürüttüğü siyaset çalışmaları, 15-16 Haziran olayları nedeniyle Kemal Türkler ve arkadaşları hakkında açılan davalarda savunma avukatlığını üstlenmesi, İHD’nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş olması, TÖS ve TÖB-DER’in savunma avukatlığını üstlenmesi kendisinin politik geçmişinden sadece birkaç başlık. Bu kitapta, yetmişe yakın yazarın Çelenk hakkında kaleme aldığı yazılar yer alıyor. Kitabın sonunda da, Ender Yeşildağ’ın yönetmenliğini yaptığı bir Çelenk belgeselinin DVD’si bulunuyor.