Annelies Laschitza – Rosa Luxemburg (2019)

Annelies Laschitza, akıcı bir dille kaleme aldığı ‘Rosa Luxemburg’ta, Polonya ve Alman Sosyal-Demokrasisi’nin yıldızı Rosa Luxemburg’un yetkin bir yaşamöyküsünü sunuyor.

Luxemburg, örgütlenmeye olan inancı, mücadelenin olmazsa olmazı olarak kitle grevinden yana olması ve parti yönetimlerinin dar kadrolarından öte, eylem içindeki kitlelerin kendi deneyimlerini merkeze alan tavrıyla bugün de önemini ve etkisini koruyan bir devrimci.

Luxemburg’un toplu eserlerini ve mektuplarını da yayına hazırlamasıyla bilinen Laschitza kitabında, Luxemburg’u botanik ve edebiyat düşkünü, yazar ve militan, tutkulu bir iktisatçı ve devrimci olarak ele alıyor.

Bu arada, biz kitabın ilk baskısının kapak tasarımını da beğenmiştik. O nedenle o kapağı da buraya ekliyoruz.

  • Künye: Annelies Laschitza – Rosa Luxemburg, çeviren: Levent Bakaç, Yordam Kitap, biyografi, 480 sayfa

Barbara Caine – Biyogafi ve Tarih (2019)

Tarih profesörü Barbara Caine, özellikle 19. ve erken 20. yüzyıl tarihi ve biyografisi alanlarında pek çok çalışmaya imza attı.

Caine bu kitabında ise, tarih ile biyografi arasındaki ilişkinin kökenlerine iniyor.

Yazar burada ayrıca, biyografinin bir yazınsal tür olarak nasıl ortaya çıkıp geliştiğini ve biyografinin yazımı ve yorumlanışıyla ilgili çağdaş yaklaşımların neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde irdeliyor.

Caine, geçmişin daha insancıl, daha erişilebilir ve okuyucuyla daha bağlantılı kılmanın en iyi yollarından birinin biyografi türü olduğunu, zira biyografinin tarihte yaşanmış olaylardan söz etmenin en eski ve en popüler biçimi olduğunu belirtiyor.

  • Künye: Barbara Caine – Biyogafi ve Tarih, çeviren: Mine Sözen, İş Kültür Yayınları, tarih, 208 sayfa, 2019

Noël Arnaud – Boris Vian’ın Paralel Hayatları (2013)

  • BORIS VIAN’IN PARALEL HAYATLARI, Noël Arnaud, çeviren: Alev Er, İletişim Yayınları, biyografi, 557 sayfa

 BORIS

Boris Vian, erken yaşındaki ölümüne rağmen, roman ve tiyatro oyunları başta olmak üzere birçok esere imza attı. Noël Arnaud’nun ilk olarak 1966 yılında yayınlanan bu kitabı, aynı zamanda dostu olan Boris Vian’ın sanatsal üretiminin her yönüyle tanınmasında önemli roller üstlenegeldi. Vian’ın arşivini kapsamlı bir şekilde tarayan Arnaud, Vian’ın çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik yıllarını; mühendis, müzisyen, romancı, şair, çevirmen, köşe yazarı ve tiyatro yazarlığı yönlerini; hayat ve siyaset konusundaki görüşlerini ve çevresinde bulunan kişileri açıkladığı gibi, O’nun insan olarak kapsamlı bir portresini de sunuyor.

Soner Yalçın – Erbakan (2013)

  • ERBAKAN, Soner Yalçın, Kırmızı Kedi Yayınevi, biyografi, 368 sayfa

 ERBAKAN

Soner Yalçın, genişletilmiş bir baskıyla yeniden yayınlanan ‘Erbakan’da, Türkiye siyasetinin özgün isimlerinden Necmettin Erbakan’ın ve onun hareketinin bir portresini sunuyor. Kitap, Erbakan’ın aile çevresinden başlayarak O’nun eğitim yıllarına, iş hayatına, siyasete atılışına, Milli Nizam Partisi ile Milli Selamet Partisi’ndeki konumuna, İsviçre günlerine, 12 Eylül’de tutuklanışına, Refah Partisi’nin kuruluş sürecine, İhvan ve Rabıta ile ilişkilerine uzanıyor. Kitapta bunun yanı sıra, Erbakan hareketinin para kaynakları, hareketin Avrupa’da örgütlenmesi ve buradaki faaliyetleri gibi ilgi çekici konular da araştırılıyor.

Maria Rosa Antognazza – Leibniz (2013)

  • LEIBNIZ, Maria Rosa Antognazza, çeviren: Orhan Düz, İş Kültür Yayınları, biyografi, 611 sayfa

 LEIBNIZ

Maria Rosa Antognazza elimizdeki dikkat çekici çalışmasında, matematik, metafizik ve mantık alanlarında önemli düşünceler geliştirmiş Alman filozof Gottfried Wilhelm Leibniz’in kapsamlı bir biyografisini sunuyor. Leibniz’in çocukluk dönemi, eğitim yılları, aile çevresi, üniversite yılları ve Leipzig, Nürnberg, Frankfurt ve Mainz’deki hayatının ayrıntılı bir şekilde ele alındığı kitapta, Leibniz’in bugünkü hesap makinesinin atası sayılan Calculus’u icat etme süreci ve devamındaki gelişmeler ile düşünürün metafizik, etik, teoloji, hukuk bilimi, siyaset, mantık ve matematik alanlarındaki çalışmaları da anlatılıyor.

Jean Cormier – Che Guevara (2013)

  • CHE GUEVARA, Jean Cormier, çeviren: Orçun Türkay, Yapı Kredi Yayınları, biyografi, 144 sayfa

 CHE

Jean Cormier elimizdeki kitabında, Küba devriminin Fidel Castro ile birlikte en önemli ismi olan, efsanevi devrimci Che Guevara’nın maceralarla dolu yaşamını anlatıyor. Kitap, Che’nin Arjantin’teki çocukluk yıllarından başlayarak, O’nun Latin Amerika’da yaptığı ve hayatını tümüyle değiştirecek iki yolculuğundan 1955’te Küba Devrimi için Castro’nun gerilla grubuna dahil olmasına, Küba devriminin gerçekleşmesinden sonra kurulan sosyalist sistemde üstlendiği görevlerden devrimi uluslararası alana yaymak amacıyla gittiği Bolivya’da öldürülüşüne kadar, Che’nin bir siyaset adamı ve gerilla lideri olarak nitelikli bir portresini çiziyor.

Kurt Leonhard – Dante Alighieri (2012)

  • DANTE ALIGHIERI, Kurt Leonhard, çeviren: Elif Zehra Kandemir ve Mehmet Kandemir, Şule Yayınları, biyografi, 190 sayfa

DANTE

Kurt Leonhard elimizdeki çalışmasında, Ortaçağ Avrupa’sının kapsamlı bir siyasi ve toplumsal panoraması eşliğinde, ‘İlahi Komedya’nın yazarı büyük İtalyan ozan Dante Alighieri’nin hayatını anlatıyor. Leonhard kitabında, Dante’nin ailesini, yaşadığı çevreyi, eğitim yıllarını, gençlik döneminde aşık olduktan sonra hiç unutamadığı Beatrice’i, siyasi çalışmalarını ve Floransa’dan sürgün ediliş sürecini anlatıyor. Çalışmasını birçok resim ve belgeden yararlanarak hazırlayan Leonhard, Dante’nin hayatını kronolojik bir tertiple aktarmaktan çok, O’nu belli başlı eserleri ile dönemin tarihsel gerçekliği içinde değerlendiriyor.

Hartmut Müller – Stefan Zweig (2012)

 

Hartmut Müller elimizdeki kitabında, Türkiye’de ‘Dünün Dünyası’, ‘Satranç’ ve ‘Amok Koşucusu’ gibi kitaplarıyla tanınan Avusturyalı edebiyatçı Stefan Zweig’ın bir biyografisini sunuyor.

Müller çalışmasında, Zweig’ın çocukluğunu, Viyana’da aldığı yoğun eğitim dönemini, ilk eserlerini yayınlama sürecini ve Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesinden sonra Avrupa’nın birçok ülkesinden sonra Brezilya’da neticelenen kaçışını anlatıyor.

Zweig’ın eserlerinin bir değerlendirmesini de yapan Müller, O’nun Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Franz Werfel, Sigmund Freud, James Joyce ve Maksim Gorki gibi isimlerle ilişkisini de anlatıyor.

  • Künye: Hartmut Müller – Stefan Zweig, çeviren: Merve Kalkan ve Elif Naime Arslanoğlu, Şule Yayınları, biyografi, 157 sayfa, 2012

Aydın Büke – Mozart (2012)

  • MOZART, Aydın Büke, Can Yayınları, biyografi, Can Yayınları, biyografi, 331 sayfa

 MOZART

Aydın Büke, yeni bir baskıyla yayınlanan elimizdeki çalışmasında, müzik tarihinin en çok ilgilendiği bestecilerden Mozart’ın kapsamlı bir biyografisini sunuyor. Büke, Mozart hakkında bir başvuru kitabı olarak değerlendirilebilecek çalışmasında, kabul gören Mozart yaşamöykülerinden ve Mozart ailesinin kaleminden çıkmış çok sayıda mektuptan yararlanarak, besteciyi, içinde yaşadığı toplumun bir bireyi olarak değerlendiriyor. Görsel zenginliğiyle de dikkat çeken kitapta, Mozart’ın ailesi, yaşadığı çevre, eğitim yılları, müzik çalışmalarına başlaması, yaşadığı aşklar, evlilik hayatı ve başlıca yapıtlarını yazma süreçleri anlatılıyor.

Hans Höller – Thomas Bernhard (2012)

  • THOMAS BERNHARD, Hans Höller, çeviren: Bünyamin Kasap, Şule Yayınları, biyografi, 197 sayfa

 THOMAS

Hans Höller elimizdeki çalışmasında, Alman edebiyatının en “rahatsız” edici yazarlarından Thomas Bernhard’ın kapsamlı bir biyografisini sunuyor. Kitapta, Bernhard’ın gayri meşru bir çocuk olarak dünyaya gelişi, yetiştiği çevre, geleceğinin üzerinde büyük bir iz bırakacak nasyonal-sosyalist devletin yurt ve okullarında geçen eğitim yılları, ilk yazarlık denemeleri, gazetecilik dönemleri, önemli eserlerini yazma hikâyeleri ve münzevi bir hayat yaşamaya başladığı dönemler anlatılıyor. Höller’in Bernhard’ın edebi çalışmalarına dair analizleriyle de dikkat çeken kitapta, Bernhard’ın eserlerinin bir listesi de yer alıyor.