James Monaco – Bir Film Nasıl Okunur? (2021)

Bir filmi iyi da kötü kılan hususlar nedir?

James Monaco, sinema dili, tarihi ve kuramından hareketle bir filmi nasıl okuyabileceğimizi anlatıyor.

Filmleri sanat ve zanaat, duyarlılık ve bilim, gelenek ve teknoloji bağlamında okuyan Monaco’nun çalışmasını özgün kılan hususlardan biri de, filmlerin roman, resim, fotoğraf, televizyon, hatta müzik gibi diğer anlatı ortamlarıyla olan yakın ilişkilerini de derinlemesine irdelemesi.

Kitabın bu baskısında da, yeni bir girişin yanı sıra genişletilmiş bir kaynakça ve yüzlerce açıklayıcı siyah beyaz fotoğraf ve diyagram yer alıyor.

Sinema üzerine sayısız faydalı bilgi içeren bu basit ve sistematik çalışma, film hakkında yazan ya da filmlerle ilgilenen herkesin kitaplığında muhakkak bulunmalı.

  • Künye: James Monaco – Bir Film Nasıl Okunur?: Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, çeviren: Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları, sinema, 743 sayfa, 2021

Randall Collins – Dünya Felsefe Tarihinin Oluşumu (2021)

Dünya felsefesinin iki bin yılı aşkın tarihi üzerine, tam 1168 sayfalık eşsiz bir çalışma.

Randall Collins, Doğu ve Batı felsefelerinin gelişim süreci hakkında iddialı ve kapsamlı incelemesiyle karşımızda.

Farklı coğrafyalardaki felsefi geleneklerin nasıl ortaya çıktığını ve filozofların birbirini nasıl etkilediğini ortaya koyan Collins, bununla da yetinmeyerek dünyadaki felsefi gelenekler arasındaki çatışma ve ittifakları da çok yönlü bir bakışla ele alıyor.

Uzun yıllara yayılan bir emeğin ürünü olan kitap, yalnızca felsefeye ilgi duyan okurlara değil, entelektüel hayatın gelişimini ve işleyişini izlemek isteyen sosyologlara da hitap eden türden.

  • Künye: Randall Collins – Dünya Felsefe Tarihinin Oluşumu: Filozoflar Birbirlerini Nasıl Etkiledi?, çeviren: Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları, felsefe, 1168 sayfa, 2021

 

Kolektif – Klasik Müzik Kitabı (2019)

Her ne kadar trajik bir dönem geçiriyor olsak da, bahar geliyor bütün neşesiyle.

Bizi müzik neşelendirir ve kuşkusuz bunun en asil yollarından biri de klasik müziktir.

Bu rehber kitap, ilk operanın yazılışından nota sisteminin nasıl ortaya çıktığına, klasik müzik hakkında bilinmesi gereken pek çok önemli ayrıntıyı bize sunuyor.

Pek çok ismin katkılarıyla ortaya çıkan, görsel zenginliğiyle de göz dolduran kitap, Batı klasik müziğinin gelişimi ve bu süreçte rol oynamış türler ve aktörleri derinlemesine analiz ediyor.

Efsanevi bestecilere ait olanlar kadar pek kimsenin bilmediği bestecilerin doksanı aşkın eserinin incelendiği çalışma, ayrıca klasik müziğin bestelenmesi ve anlaşılmasıyla ilgili temel kavramları da açıklıyor.

Klasik müziğe iyi bir giriş yapmak isteyenler kadar, bu alanda çalışanların da keyifle okuyacakları bir eser.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Steve Collisson, Levon Chilingirian, Matthew O’Donovan, George Hall, Malcolm Hayes, Michael Lankester, Karl Lutchmayer, Keith McGowan, Kumi Ogano, Sophie Rashbrook, Christina L. Reitz, Tim Rutherford-Johnson, Hugo Shirley ve Katie Derham-Foreword.

  • Künye: Kolektif – Klasik Müzik Kitabı, çeviren: Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları, müzik, 352 sayfa, 2019

Kolektif – Edebiyat Kitabı (2010)

Bu kitap, yol işaretleri olarak yüzü aşkın kitaptan yararlanarak destanlardan modern yapıtlara, edebiyatta kronolojik bir yolculuk yapıyor.

Birçok okurun daha önce karşılaşmamış olabileceği çok çeşitli kültürlerden edebi metinleri de inceleyen rehber, çizimleri ve grafikleriyle de harikulade.

  • Künye: Kolektif – Edebiyat Kitabı, editör: Sam Atkinson, çeviren: Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları

Kolektif – Shakespeare Kitabı (2015)

Tiyatro tarihine yön vermiş Shakespeare’in dünyasına girmek için yetkin bir kılavuz.

Shakespeare’in tüm oyunlarından bir kesit sunan çalışma, oyunların ana temaları ile başkarakterlerini özlü bir biçimde anlatıyor, perde ve sahneleri analiz ediyor ve oyunların olay örgülerinin tam özetini çıkarıyor.

  • Künye: Kolektif – Shakespeare Kitabı, çeviren: Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları

Kolektif – Sosyoloji Kitabı (2015)

Bir disiplin olarak ortaya çıkışından küresel çağdaki konumuna, sosyolojiyi temel yönleriyle ele alan bir çalışma.

Pek çok açıklama, şekil ve görsel barındıran kitap, sosyal eşitsizliklerden kültür ve kimliğe, iş ve tüketimcilikten aileler ve yakınlıklara, sosyolojinin ana konularını açıklıyor.

  • Künye: Kolektif – Sosyoloji Kitabı, editör: Sam Atkinson, çeviren: Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları

Kolektif – İşletme Kitabı (2014)

Şirketlerde uzun yıllardır çalışanlar kadar, işletme alanına bir giriş yapmak isteyenlere de hitap eden bir kaynak kitap.

Bir fikri geliştirmekten liderlik ve insan kaynaklarına, parayı işletmekten vizyon sahibi strateji ve operasyonlar gerçekleştirmeye, başarılı satıştan ürünleri teslim etmeye pek çok konu burada.

  • Künye: Kolektif – İşletme Kitabı, editör: Sam Atkinson, çeviren: Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları

Gerard ‘t Hooft – Bilim Kurguları (2014)

 

Nobel Ödüllü kuramsal fizikçi Gerard ‘t Hooft  ‘Bilim Kurguları’nda, bilimin geleceğe dair ilginç varsayımlarına yer veriyor.

Hooft, her seviyeden okura hitap eden kitabında, ışık hızından daha hızlı seyahat etmenin olanaklarına, nükleer reaksiyonlar aracılığıyla bir atomu başka bir atoma dönüştürmeye, atomik boyutlardaki araçların tıp bilimlerindeki kullanımlarına, insan zekâsından daha üstün bir yapay zekânın icat edilmesine, insanoğlunun yıldızların gezegen sistemlerini kolonileştirmelerine, kendi kendine çoğalan robotlar olan “neumannbotlar”a ve buna benzer, çağdaş bilimin pek çok öngörüsünü açıklıyor.

  • Künye: Gerard ‘t Hooft – Bilim Kurguları: Bilimsel Temellere Dayanan Gelecek Tasarımları, çeviren: Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları, bilim, 152 sayfa

Kolektif – Uzay Yolu Kitabı (2016)

  • UZAY YOLU KİTABI, kolektif, çeviren: Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları

uzay-yolu-kitabi

Kült yapım Uzay Yolu, 50 yıllık bir döneme yayılır ve eşi benzeri görülmemiş bir kurgu alanı yaratır. Bu şahane rehber de, evrenin başlangıcından 24. yüzyıl ve ötesine kadar süren bir tarihle Uzay Yolu’nun kurgusal evrenini aydınlatıyor. Yapımın önemli oyuncuları, kullandıkları gemiler, uzaylı türleri konularında aydınlanmak isteyenlere.

Pedro Domingos – Master Algoritma (2017)

  • MASTER ALGORİTMA, Pedro Domingos, çeviren: Tufan Göbekçin, Paloma Yayınevi, teknoloji, 416 sayfa

master-algoritma

Yapay öğrenmenin hayatımızı nasıl değiştireceği konusunda ne kadar bilgiliyiz? Bu alana dair henüz yeteri kadar bilgi sahibi olduğumuz söylenemez, fakat özellikle Google ve Amazon’un yakın zamanda gerçekleştirdiği bu anlamdaki uygulamalara baktığımızda “öğrenen makineler”in yakın zamanda dünyayı nasıl bir yönde dönüştürebileceğine dair ipuçlarını görebiliyoruz. İşte Pedro Domingos da bu kitabında, devrim niteliğindeki söz konusu dönüşümlere daha yakından ve kapsamlı bir gözle bakarak bizi bilgilendiriyor. Büyük veri, yapay öğrenme ve master algoritma gibi konularda aydınlanmak için sağlam bir kaynak.