Juliet Mitchell – Kadınlık Durumu (2021)

Ünlü feminist psikanalizci Juliet Mitchell’in en önemli eserlerinden birisi olan ‘Kadınlık Durumu’, Türkçede ilk kez 1985 yılında yayımlandığından bu yana, Türkiye feminist hareketi ve Türkçedeki feminist literatür açısından “ilk kaynaklardan” biri olma özelliğine sahip.

Uzun zamandır hiçbir yerde bulunmayan kitap, şimdi yepyeni bakısıyla raflardaki yerini aldı.

Mitchell, kitabının ilk bölümünde kadın kurtuluş hareketlerinin usta işi bir dökümünü yapıyor, ikinci bölümünde ise, kadının ezilişinin altındaki tarihi, siyasi, ekonomik ve toplumsal dinamikleri aydınlatıyor.

1960’yı yıllardan başlayarak Avrupa’da farklı ülkelerde kadın kurtuluş hareketlerinin ortaya çıkışı, bu hareketlerin kendilerinden önceki öğrenci ve ırkçılık karşıtı hareketlerinden nasıl beslendiği, kendine has örgütlenme yöntemleri, temel kavramları ve gündemlerinin neler olduğu, burada ele alınan kimi konular.

Mitchell ikinci bölümde ise, kadınların bugün ezilmesine neden olan belli başlı etkenleri sınıflandırıp açıklıyor.

Yazar erkek egemenliğini üretim, yeniden-üretim, cinsellik ve toplumsallaştırma gibi dört farklı zeminde analize tabi tutuyor ve okura yeni bir feminizm tanımı sunarken aile kavramını eksene alarak eylem halindeki patriyarkanın ayrıntılı bir resmini çiziyor.

‘Kadınlık Durumu’, günümüz feminist hareketinin gündemini oluşturan temel kavramları kapsamlı bir şekilde ele almasının yanı sıra, okuru feminist örgütlenmenin temel ilkeleri üzerine düşünmeye davet etmesiyle, bugün klasikleşmiş diyebileceğimiz bir yapıttır.

  • Künye: Juliet Mitchell – Kadınlık Durumu, çeviren: Feraye Tınç, Gülnur Acar Savran, Gülseli İnal, Şirin Tekeli, Şule Torun ve Yaprak Zihnioğlu, Dipnot Yayınları, feminizm, 250 sayfa, 2021

Şükûfe Nihal – Bütün Eserleri 1 (2008)

Şükûfe Nihal, zamanının önde gelen kadın yazarlarından olduğu kadar, bir kadın hakları savaşçısı olarak da bilinir.

Yazarın bütün eserlerinin bu ilk cildinde şiirleri yer alıyor.

Bu kapsamlı cilt, 1876-1973 arasında yaşayan Şükûfe Nihal’in ‘Yıldızlar ve Gölgeler’, ‘Hazan Rüzgârları’, ‘Gayya’, ‘Su’, ‘Şile Yolları’, ‘Sabah Kuşları’ ve ‘Yerden Göğe’ kitapları dışında, dergilerde yayımlanan şiirlerini de barındırmasıyla, önemli bir boşluğu dolduruyor.

En çok Beş Hececiler çevresindeyken yazdığı ve memleket duyarlığı taşıyan şiirleriyle bilinen Şükûfe Nihal, bireysel konular kadar, yaşadığı dönemden kaynaklı milli ve sosyal konuları da işliyor.

  • Künye: Şükûfe Nihal – Bütün Eserleri 1, yayıma hazırlayan: Yaprak Zihnioğlu, Kitap Yayınevi, şiir, 503 sayfa