Şükûfe Nihal – Bütün Eserleri 1 (2008)

Şükûfe Nihal, zamanının önde gelen kadın yazarlarından olduğu kadar, bir kadın hakları savaşçısı olarak da bilinir.

Yazarın bütün eserlerinin bu ilk cildinde şiirleri yer alıyor.

Bu kapsamlı cilt, 1876-1973 arasında yaşayan Şükûfe Nihal’in ‘Yıldızlar ve Gölgeler’, ‘Hazan Rüzgârları’, ‘Gayya’, ‘Su’, ‘Şile Yolları’, ‘Sabah Kuşları’ ve ‘Yerden Göğe’ kitapları dışında, dergilerde yayımlanan şiirlerini de barındırmasıyla, önemli bir boşluğu dolduruyor.

En çok Beş Hececiler çevresindeyken yazdığı ve memleket duyarlığı taşıyan şiirleriyle bilinen Şükûfe Nihal, bireysel konular kadar, yaşadığı dönemden kaynaklı milli ve sosyal konuları da işliyor.

  • Künye: Şükûfe Nihal – Bütün Eserleri 1, yayıma hazırlayan: Yaprak Zihnioğlu, Kitap Yayınevi, şiir, 503 sayfa

Tamer Erdoğan – Türk Romanında Mütareke İstanbul’u (2012)

  • TÜRK ROMANINDA MÜTAREKE İSTANBUL’U, Tamer Erdoğan, Everest Yayınları, inceleme, 212 sayfa

 

Tamer Erdoğan, yeni bir baskıyla yayımlanan elimizdeki çalışmasında, bir yandan İstanbul’un işgal edildiği, öte yandan Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın başladığı Mütareke döneminde, Türk romanında İstanbul’un nasıl işlendiğini inceliyor. Beş yıl boyunca sürmüş bu işgalin, o dönemi deneyimlemiş yazarların eserlerine nasıl yansıdığı, çalışmanın odak noktasını oluşturuyor. Ercüment Ekrem Talu, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Âgah Sırrı Levend, Mehmet Rauf, Peyami Safa, Şükûfe Nihal, Hilmi Ziya Ülken, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cevdet Kudret Solok ve Kemal Tahir, bu bağlamda ele alınan yazarlardan birkaçı.