Andrew Collins – Göbekli Tepe (2016)

gobekli-tepe

Bundan 12 bin yıl önce kurulmuş Göbekli Tepe hakkında arkeolojik, tarihi ve mimari bir çalışma.

Göbekli Tepe’nin kuruluşu, planı, anıtsal mimarisi gibi birçok konuyu aydınlatan Andrew Collins, Göbekli Tepe’nin uygarlığın doğuşunu anlatan efsanelerle ilişkili olduğu ve Kitab-ı Mukaddes’teki Büyük Tufan’a tepki olarak doğduğu tezlerini de tartışıyor.

  • Künye: Andrew Collins – Göbekli Tepe ve Tanrıların Doğuşu, çeviren: Leyla Tonguç Basmacı, Alfa Yayınları, arkeoloji, 520 sayfa. 2016

Zeynep Çelik – Asar-ı Atika (2016)

  • ASAR-I ATİKA, Zeynep Çelik, çeviren: Ayşen Gür, Koç Üniversitesi Yayınları, arkeoloji

asari-atika

Osmanlı İmparatorluğu’nun arkeoloji siyasetine dair bir soruşturma. Kitapta, 19. yüzyılda kurulan Müze-i Hümayun’un misyonu, arkeoloji ve ulus kurma pratikleri arasındaki ilişkiler, oryantalizmin Türkiye arkeolojisine etkileri, arkeolojinin kültürlerarası ilişkiler ve iktidar mücadelelerinde oynadığı rol gibi ilgi çekici konular tartışılıyor.

Kolektif – Arkeoloji: Anahtar Kavramlar (2013)

  • ARKEOLOJİ: ANAHTAR KAVRAMLAR, kolektif, derleyen: Colin Renfrew ve Paul Bahn, çeviren: Selda Somuncuoğlu, İletişim Yayınları,  arkeoloji, 360 sayfa

ARKEOLOJI

Birçok yazarın katkıda bulunduğu ‘Arkeoloji’, arkeoloji kuramında halen kullanılmakta olan temel kavramları olabildiğince saydam ve anlaşılabilir bir şekilde sergiliyor. Bu alanda bugüne kadar öne sürülmüş tüm görüşleri kapsayacak elli-altmış kadar temel kavramın yer aldığı kitapta, arkeogenetik, arkeolojik oluşum süreçleri, bilişsel arkeoloji, çevresel arkeoloji, deneysel arkeoloji, ekolojik arkeoloji, etnoarkeoloji, feminist arkeoloji ve toplumsal cinsiyet arkeolojisi gibi kavramlar aydınlatılıyor. Kitabın, çoğu zaman karmaşık olan arkeolojik metinleri dolambaçlı yollara sapmadan anlatmasıyla önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Kolektif – Saklı Limandan Hikâyeler: Yenikapı’nın Batıkları (2013)

  • SAKLI LİMANDAN HİKÂYELER: YENİKAPI’NIN BATIKLARI, Kolektif, Koç Üniversitesi Yayınları, arkeoloji, 219 sayfa

SAKLI

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, 2004 yılından beri Marmaray ve Metro projeleri kapsamında Üsküdar-Sirkeci ile Yenikapı’da araştırmalar yürütüyor. Müdürlük, Yenikapı’da tespit edilen Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait eserler ile Liman tabanı altında açığa çıkarılan Neolitik döneme ait eserlerden oluşan ‘Yenikapı Batıkları’ isimli çok önemli bir sergi düzenlemişti. Serginin kataloğu olan elimizdeki kitapta, Yenikapı kazıları ve İstanbul’un Antikçağ ticareti; Bizans dönemi Konstantinopolis limanları; arkaik, klasik ve erken Helenistik dönemlerde Yenikapı limanı gibi konuları irdeleyen makaleler de yer alıyor.

Nihat Tekdemir (yay. haz.) – Hattuşa’da 106 Yıl (2012)

  • HATTUŞA’DA 106 YIL, yayına hazırlayan: Nihat Tekdemir, Yapı Kredi Yayınları, arkeoloji, 248 sayfa

 

Elimizdeki katalog, organizasyonu Şennur Şentürk tarafından yapılan ve halen sürmekte olan ‘Hattuşa’da 106 Yıl’ isimli sergiye ait. Hitit kazılarının yüz yılı aşan öyküsünü çok sayıda metin ve fotoğraflar eşliğinde sunan, Türkçe-İngilizce yayınlanan sergi katalogunda, yıllar süren çalışmalarda elde edilmiş kazı sonuçları, kazılarak ortaya çıkarılmış kalıntılar, anıtlar ve buluntular gösteriliyor. Sergide kronolojik olarak düzenlenmiş görsel malzeme, izleyicinin, kazı yeri olarak Hattuşa ile burada zaman zaman çok zor şartlar altında aylarca, yıllarca çalışmış hafirler arasında bağ kurmasına olanak sağlamasıyla önemli.

Ahmet Gözlü – Kıbrıs (2011)

  • KIBRIS, Ahmet Gözlü, Çizgi Kitabevi, arkeoloji, 416 sayfa

 

Ahmet Gözlü elimizdeki kitabında, sıklıkla dış politika ve jeostrateji gibi disiplinlerin jargonlarıyla değerlendirilmesine alışık olduğumuz Kıbrıs adasını, farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Gözlü kitabında, adanın tarihi, yani 11 bin 500 yıllık mazisiyle ilgileniyor. Kitapta, adanın jeopolitiği, coğrafi yapısı, ilk insanları, ilk barınakları, ilk şehir ve yerleşimleri, ilk çiftçileri, yerel monarşilerinin çatışmaları ve tarih boyunca bölgesel güçlerin adaya nasıl yaklaştıkları gibi konular anlatılıyor. Çalışma, kapsamı da düşünüldüğünde, Kıbrıs Prehistoryası ve Eskiçağ tarihi konusunda kılavuz bir eser olarak değerlendirilebilir.

George Thomson – Tarihöncesi Ege (2007)

  • TARİHÖNCESİ EGE, George Thomson, çeviren: Celâl Üster, Homer Kitabevi, arkeoloji, 618 sayfa

‘Tarihöncesi Ege’, İngiliz araştırmacı George Thompson’ın ‘Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler’, başlıklı kitabının ilk cildini oluşturuyor. Dil, edebiyat ve felsefe alanlarında Eski Yunan toplumu üstüne birçok kitabın yazarı olan Thompson bu çalışmasında, özellikle Tunç Çağı’na denk düşen dönemde Ege’de anaerkillik, toprağı kullanma hakkı, kentlerin gelişimi ve destanın doğuşu inceleniyor. Yine Ege’de ilkçağ toplumları, uygarlıkları, kültürlerinin oluşumu, yapısı, evrimi ve ekonomik gelişme, çalışmanın eğildiği diğer konular. Thompson bu konuları ele alırken arkeoloji, antropoloji, sosyoloji ve dilbilim gibi, birbirinden farklı alanlardan yararlanıyor.