İsmail Gezgin – Gılgamış (2009)

İsmail Gezgin ‘Gılgamış’ta, en sembolik mitolojilerden biri olan Gılgamış’ı, farklı yönleriyle ele alıyor.

Bunu, metin analizi, sembolik çözümleme ve farklı disiplinlerin metodolojileri aracılığıyla yapan Gezgin, Gılgamış destanının barındırdığı değişik mesajları ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Gılgamış’ın, ilk bakışta ölümsüzlük arayışı içindeki bir Sümer kahramanının öyküsüne dayandığını belirten Gezgin, sembolik dizgeler aracılığıyla destanın tekrar okunması neticesinde, insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktasının hikâyesini anlattığını söylüyor.

Yazara göre destan, önemli ölçüde yaşadığımız topraklarda gerçekleşen üretimciliğe ve yerleşik düzene geçiş dönemlerinin izlerini taşıyor.

  • Künye: İsmail Gezgin – Kültürlenme Sürecinin Mitik Kahramanı Gılgamış, Alfa Yayınları, mitoloji, 320 sayfa

İsmail Gezgin – Masalların Şifresi (2007)

  • MASALLARIN ŞİFRESİ, İsmail Gezgin, Sel Yayıncılık, folklor, 126 sayfa

masallarin-sifresi

Masallar, kıssadan hisse öğütler içermeleri, sembolik ifadeler barındırmalarıyla öne çıkar. Her masalın arka planında, bu sembolik anlamın öne çıktığı başka bir söylem veya söylemler vardır. İşte İsmail Gezgin’in ‘Masalın Şifresi’ isimli bu kitabı, masalların sembolik ve alegorik yönlerini, bunların çocuklar için olduğu kadar, yetişkinler için de ne denli önemli hayal kaynakları oluşturabildiklerini gösteriyor. Her yetişkinin gönlünde bir çocukluk ve bu çocukluk döneminin masallarının öğretici dünyası vardır. Gezgin, kendi çocukluğundan hareketle, geçmişte kalan “çocukluğun masalsı dünyası”nı, bireyin şimdiki “gerçek” ve “olgun” zamanlarına taşımayı amaçlıyor.

İsmail Gezgin – Alacaat’tan Alaçatı’ya (2007)

  • ALACAAT’TAN ALAÇATI’YA, İsmail Gezgin, Sel Yayıncılık, tarih, 106 sayfa

 

İsmail Gezgin’in ‘Alacaat’tan Alaçatı’ya’ isimli bu kitabı, Çeşme Yarımadası’nın batısında kalan Alaçatı’nın tarihine ve bugünkü durumuna odaklanıyor. Turizmin alternatif alanlarında büyük potansiyele sahip olan Alaçatı, aynı zamanda kozmopolit bir kimliğe de sahip. Neredeyse yüz yılda bir, ciddi göç dalgalarına maruz kalmış olan Alaçatı, bu hareketi lehine çevirerek Ege kültürünün iyi bir sentezini sunmuş. Gezgin’in disiplinlerarası bir anlayışla hazırladığı ve değişik boyutlarıyla Alaçatı’yı tanıtmayı amaçlayan kitap, şehir hakkında bilgi edinmeyi isteyenlere önerilir.