Hanne Blank – Bekâretin “El Değmemiş” Tarihi (2008)

Cinselliğe dair tabuların doruğa ulaştığı esas konuların başında, hiç şüphesiz bekâret gelir.

Hanne Blank’in bu çalışması, konuya çok yönlü bir biçimde eğilmesiyle dikkat çekiyor.

Kitabın ‘Bekâretbilim’ başlıklı ilk bölümünde, bekâret tıbbi ve bilimsel yönleriyle ele alınıyor; aslında incecik bir zar olan “himen”in nelere kadir olabileceği gösteriliyor.

‘Bâkire Kültürü’ isimli ikinci bölümünde ise bekâretin kültürel ve toplumsal yönleri irdeleniyor; bu kültürün kuşaklar boyu nasıl aktarıldığı ve günümüzde ne şekilde tezahür ettiği ele alınıyor.

 • Künye: Hanne Blank – Bekâretin “El Değmemiş” Tarihi, çeviren: Emek Ergün, İletişim Yayınları, tarih, 414 Sayfa

Arif Tekin – İslam’da Cinsellik (2014)

İslamiyet konusundaki pek çok çalışmasıyla bildiğimiz Arif Tekin, şimdi de İslam’da cinselliği mercek altına alıyor.

Tekin’in burada irdelediği konular şöyle:

 • İslam’da kızlar için belirlenen evlenme yaşı,
 • Kur’an’da evlenme gücü olmayanlara verilen söz,
 • İslam’da savaş esiri kadınların erkeklere helal kılınması,
 • Mut’a Nikâhı,
 • İslam’da mahrem evliliği,
 • Kimi sahabelerin cinsel uygulamaları,
 • Cariyelere tanınan bazı ayrıcalıkların temel amaçları,
 • İslam’da esir kadın ticareti,
 • Köle ve cariyelere tanınan bazı hakların yan etkileri,
 • Kur’an’ın homoseksüellik, anal ilişki ve lezbiyenlik gibi cinsel faaliyetlere yaklaşımı.

Künye: İslam’da Cinsellik, Arif Tekin, Berfin Yayınları, din, 357 sayfa

Fırat Kutluk – Müzikte Cinsellik (2016)

 • MÜZİKTE CİNSELLİK, Fırat Kutluk, H2O Kitap, psikoloji

muzikte-cinsellik

Müzikte cinsiyet, cinsel kimlik ve müzikte toplumsal cinsiyeti cesur bir bakışla ele alan bir inceleme. Kutluk, bestecinin cinsel tercihinin müziğine etkileri, eşcinsel müzikoloji, müzikte kadın, Rock müziğin eril boyutları, feminist müzik eleştirisi, dansın cinsellik çağrışımı ve içeriği gibi, Türkiye açısından yeni sayılabilecek pek çok konuyu tartışmaya açıyor.

Aleksandra Kollontay – Marksizm ve Cinsel Devrim (2017)

 • MARKSİZM VE CİNSEL DEVRİM, Aleksandra Kollontay, çeviren: Derya Okatan, Ceylan Yayınları

marksizm-ve-cinsel-devrim

Kadın özgürlüğü ve kadın devrimi ile ilgilenen her okurun elinin altında bulunması gereken bir çalışma. Kapitalist toplumun ahlak anlayışını eleştirel bir gözle irdeleyen Kollontay, teorik ve tarihsel bir perspektifle özel mülkiyet sisteminin ürünü olan günümüz cinsler arasındaki ilişkileri nasıl aşabileceğimizi tartışıyor.

Akif Poroy – Dünyada Cinsellik (2013)

 • DÜNYADA CİNSELLİK, Akif Poroy, Dharma Yayınları, cinsellik, 368 sayfa

DUNYADA

Toplumsal seksoloji açısından önemli bir çalışma olan ‘Dünyada Cinsellik’, farklı kültürlerdeki cinsellik deneyimine dair bilinmeyenleri okurlarına sunuyor. Kitap, dünyanın değişik ülkelerinde pek akla gelmeyecek cinsel yaşamları ortaya koyduğu gibi, toplumların cinsellikle ilgili değer yargılarını açıklamasıyla konuyla ilgilenenler açısından iyi bir kaynak. Tarihten bugüne cinsellik konusunu ayrıntılı bir bakışla ele aldığı iki bölümle çalışmasına başlayan Akif Poroy, farklı toplumlarda cinselliği işlemesinin yanı sıra, sanat ve popüler kültürde cinselliği, yeni cinsel yaşam türlerini ve dikkat çeken cinsel sapmaları da ele alıyor.

Randolph S. Charlton ve Irvin D. Yalom (ed.) – Cinsel Terapi (2007)

 • CİNSEL TERAPİ, Randolph S. Charlton ve Irvin D. Yalom, çeviren: Gökhan Kotiloğlu, Prestij Yayınları, psikoloji, 349 sayfa

‘Cinsel Terapi’nin editörlüğünü Randolph S. Charlton, genel editörlüğünü ise ünlü psikiyatrist Irvin D. Yalom üstlenmiş. Hem klinik uzmanlara, hem de tecrübeli terapistlere hitap etmeyi amaçlayan kitap, tavsiyeler ile çok sayıda vaka örnekleri barındırıyor. Kitap, bu alanda çalışmalarda bulunmuş ve uzman sıfatına haiz çok sayıda terapist-yazarın, cinsel bozuklukların tedavisiyle ilgili yazılarını okurlara sunuyor. Uzmanların yanı sıra, her kesimden okurlara da hitap eden kitap, cinsel bozukluklara sahip hastaların tedavi süreci boyunca rastlanılan özel sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik terapötik yöntemlerle ilgili aydınlatıcı bilgiler veriyor.