Bekir Onur – Çocukluğun Coğrafyaları (2021)

Çocukluğun mekânı cennettir, keşke hep orada kalsaydık.

Bu kitap ise, coğrafyanın çocukluğu nasıl ele aldığını irdeliyor.

Şimdiye kadar çocukluk tarihi, çocuk kültürü ve çocuk gelişimi konularında önemli çalışmalara imza atmış Bekir Onur, bu sefer de coğrafyanın çocukları nasıl işlediğini, onlara nasıl baktığını irdeliyor.

Coğrafyacılar çocukluğun mekânsal bir olgu olduğunu vurgularlar.

Coğrafyanın çocukluk çalışmaları ev, okul, oyun alanı, mahalle, kent, ülke ölçeğinde başlar ve oradan iklim değişikliği, savaş, göç, ırk, toplumsal cinsiyet, yoksulluk gibi küresel olgulara kadar uzanır.

Onur da, coğrafyanın çocukluk çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde inceleyerek Türkiye’de bu alanda ilk diyebileceğimiz bir çalışmaya imza atmış.

  • Künye: Bekir Onur – Çocukluğun Coğrafyaları, İmge Kitabevi, inceleme, 318 sayfa, 2021

Bekir Onur – Oyuncaklı Dünya (2010)

Bekir Onur ‘Oyuncaklı Dünya’da, oyuncağın toplumsal tarihini anlatıyor.

Ağırlıklı olarak sanayi ürünü oyuncakların tarihini ele alan Onur, dünya oyuncak tarihini izliyor ve aynı zamanda dünyadaki oyuncak ve çocuk müzelerini de geziyor.

Yazar ayrıca, Türkiye’nin belli başlı kentlerini gezerek, oyuncak sanatından, imalatından geriye ne kaldığını da araştırıyor.

Kitabının giriş bölümünde, çocuğa yapılacak bir yatırım için neden oyuncak müzesinin gerekli olduğu sorusunun yanıtını arayan Onur, Anadolu’nun oyuncak varlığını, arkeoloji müzelerindeki oyuncakları ve Anadolu’daki folklorik oyuncakları da anlatıyor.

Yazar ardından, oyuncağın Türkiye’deki ve dünyadaki serüvenini masaya yatırıyor.

  • Künye: Bekir Onur – Oyuncaklı Dünya, İmge Kitabevi, inceleme, 547 sayfa

Bekir Onur – Türk Modernleşmesinde Çocuk (2009)

Bekir Onur, gelişim psikolojisini temel alarak yazdığı ‘Türk Modernleşmesinde Çocuk’ başlıklı bu kitabında, Türkiye modernleşmesinde çocuğun konumunu irdeliyor; daha da önemlisi bu modernleşme sürecinde ortaya çıkan kimi sorunları yüzeye çıkarıyor.

Onur’un buradaki temel tezi, şu şekilde özetlenebilir:

Türkiye Aydınlanmada geç kalmış, bu nedenle laikleşmeyi tam olarak gerçekleştirememiş, kadın-erkek ilişkilerini geleneksel ve dinsel etkilerden kurtaramamış, bir çocukluk felsefesi oluşturamamış ve çocuk yetiştirme ve eğitme sistemini yeterince çağdaşlaştıramamıştır.

Buna, yoksulluk, kentleşememe ve okullaşma oranının düşüklüğü gibi sorunları da ekleyen yazar, Türkiye’de çocuğun gelişiminde yaşanan sorunları kapsamlı bir şekilde irdeliyor.

Onur ardından, çocukların nasıl kurtarılabileceği konusunda, çağdaş ülkelerin bu olguya nasıl yaklaştıklarını da inceleyerek önerilerde bulunuyor.

  • Künye: Bekir Onur – Türk Modernleşmesinde Çocuk, İmge Kitabevi, psikoloji, 371 sayfa

Bekir Onur – Anılardaki Aşklar (2015)

İlgi çekici ayrıntılar barındıran, çocukluğun ve gençliğin psikoseksüel tarihi.

Cinsellik konusunda büyük tabularımızın olduğu bilinir.

İlişkilerdeki çarpıklığın tarihsel ve güncel öyküsünü anlatan bu kitap, iki cinsin arasına koyulan mesafeyi, cinsellik üzerindeki baskının boyutlarını ve toplumsal cinsiyetin oluşmasındaki önyargıları gözler önüne seriyor.

  • Künye: Bekir Onur – Anılardaki Aşklar: Çocukluğun ve Gençliğin Psikoseksüel Tarihi, Kalem Kitap

Bekir Onur – Yeni Müzebilim (2014)

Günümüzde müzenin niteliği gibi, türleri de değişmiş bulunuyor.

Dünyada artık “özel ilgi müzeleri” olarak tanımlanan tarım, aile, çiftlik, haşhaş, esrar ve kahve gibi akla gelebilecek her şeyin müzesi var.

Bekir Onur da bu çalışmasında, söz konusu yeni müze anlayışını kapsamlı bir biçimde ele alıyor; konvansiyonel müze yaklaşımının artık neden aşıldığını açıklıyor.

Onur, müzelerin daha eşitlikçi bir toplumun kurulmasına ne gibi katkılarda bulunabileceğini, dünya çapında değişen müze anlayışını, yeni müzecilik yaklaşımındaki olmazsa olmazları ve müzelerin kültür, tarih, kimlik, küreselleşme ve toplumsal cinsiyetle ilişkisini irdeliyor.

  • Künye: Bekir Onur – Yeni Müzebilim, İmge Yayınları, inceleme, 607 sayfa

Kolektif – Ana Babalık (2017)

Ana-babalık konusunu farklı perspektifleriyle inceleyen, alana dair zengin akademik içeriğiyle öne çıkan ‘Ana Babalık’, güncellenmiş bir baskıyla karşımızda.

Kitap, aralarında Bekir Onur, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Nebi Sümer ve Sait Uluç’un da bulunduğu 22 araştırmacının katkılarıyla ortaya çıkmış.

Türkiye’de ana babalık çalışmalarının gelişimi,

Çocukluğun ve çocuk yetiştirmenin tarihsel dönüşümü,

Çevre ve sosyoekonomik faktörler ile ana babalık arasındaki ilişki,

Batı Avrupa’daki Türk göçmen ailelerde ana babalık,

Ana babalık ve bağlanma,

Dil ve iletişim becerilerinin gelişiminde ana baba etkileri,

Ana babanın kontrol davranışlarının ergenliğe etkileri…

Bu ve bunun gibi pek çok konunun irdelendiği kitap, hem psikoloji, sosyal bilim ve eğitim alanlarında çalışanlar hem de alana ilgi duyanlar için önemli bir kaynak.

  • Künye: Kolektif – Ana Babalık, derleyen: Bilge Selçuk ve Melike Sayıl, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 427 sayfa

Bekir Onur – Çağdaş Müze, Eğitim ve Gelişim (2012)

  • ÇAĞDAŞ MÜZE, EĞİTİM VE GELİŞİM, Bekir Onur, İmge Yayınları, inceleme, 438 sayfa

 

Türkiye’de müzecilik faaliyetlerine getirilen eleştirilerden biri, bu kurumların günlük yaşamın ve eğitimin vazgeçilmez birer parçası olamaması. Bekir Onur da elimizdeki çalışmasında, dünya çapında müzecilik alanında yaşanan dönüşümler ekseninde, “Nasıl bir müze?” sorusunun yanıtını arıyor. Müzenin kısa tarihini vererek kitabına başlayan Onur, müzecilikte yeni yönelimleri, müze ziyaretçi profillerine dair araştırmaları ve müzenin toplumsal işlevlerini ele alıyor. Çocuk ve üniversite müzelerini de inceleyen Onur’un kitabını dikkat çekici kılan bir husus da, müzelerdeki eğitim, öğrenme ve çocuk gelişimi etkinliklerini incelemesi.