Gürkan Sert – Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı (2008)

  • TIP ETİĞİ VE MAHREMİYET HAKKI, Gürkan Sert, Babil Yayınları, inceleme, 270 sayfa

Hukukçu Gürkan Sert’in uzmanlık alanı tıp etiği. Sert’in ‘Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı’ isimli bu çalışması da, kendisinin daha önce yayınlanan ‘Hasta Hakları’ ile birlikte, konu hakkında yayınlanan ikinci kitabı. Mahremiyet hakkını, “bireyin beden ve zihinsel bütünlüğüne ulaşılmasına bir sınır koyması,” şeklinde tanımlayan Sert, bunun, bireyin korumak, saklamak ve kontrol etmek istediği duygular ve düşünceler ile beden bütünlüğü ile ilgili bir hak olduğunu vurguluyor. Mahremiyet hakkının sorunları ve içeriği konusundaki tartışmaları anlatan Sert, bu hakkın sağlanması önündeki engelleri tıp etiği çerçevesinden değerlendiriyor.

 

Nahit Motavalli Mukaddes – Otizm Spektrum Bozuklukları (2014)

  • OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI TANI VE TAKİP, Nahit Motavalli Mukaddes, Nobel Tıp Kitabevi, tıp, 196 sayfa

otizm

Otizmle ilgili araştırmaların verileri ile Nahit Motavalli Mukaddes’in klinik deneyiminden edindiklerini aktaran çalışma, otizmin tanısı, sebepleri, seyri ve tedavisi konularında okurunu aydınlatıyor. Kitapta otizmin sebepleri, otizm tanısının nasıl konulacağı, erken yaşlarda otizm ön belirtileri, otizmin yaşam boyu nasıl seyredeceği, otizme eşlik eden davranışsal ve psikiyatrik bozukluklar, otizmin tedavisinde geleneksel ve alternatif tedavi yöntemleri ele alınıyor.

M. Kürşat Bozkurt – Kemoterapi ve Kanser Kök Hücreleri (2008)

  • KEMOTERAPİ VE KANSER KÖK HÜCRELERİ, M. Kürşat Bozkurt, Uyum Yayınları, sağlık, 148 sayfa

kemoterapi-ve-kanser-kok-hucreleri

Dr. M. Kürşat Bozkurt ‘Kemoterapi ve Kanser Kök Hücreleri’nde, kanser tedavisindeki son gelişmeleri açıklıyor. Kanser konusunda 1950 yılından beri doğru olarak kabul edilen ‘Kanserogenez’ modeli, yaklaşık beş yıldır Avrupa ülkelerinde terk edildi. Batıda bu konuda yapılan araştırmalar, kanser hastalığını başlatan esas unsurun kök hücreleri olduğunu kanıtladı. Bu araştırmaların en çarpıcı yönü, kanser kök hücrelerinin, bütün kemoterapi ilaçları ve radyoterapi tedavisine direnç gösteren “ölümsüz” hücreler olduğu gerçeğiydi. Bozkurt, Batı’da 2003 yılından beri süren bilimsel tartışmalar olmasına rağmen Türkiye’de bunun tek bir bilimsel yayında ele alınmadığını söylüyor.

Jerome Groopman – Doktorlar Nasıl Düşünür? (2007)

  • DOKTORLAR NASIL DÜŞÜNÜR?, Jerome Groopman, çeviren: Serhat Ataman, Mikado Yayınları, sağlık, 267 sayfa

doktorlar-nasil-dusunur

Jerome Groopman, yaklaşık otuz yıllık klinik deneyimi bulunan bir doktor. Groopman, modern tıbbın birçok gelişme kaydetmesine rağmen, hâlâ en önemli unsurun hastayla doktor arasındaki iletişim, kendisinin deyimiyle “sohbet” olduğunu söylüyor. Dolayısıyla yazarın bu kitabı da, bir doktorun bir hastayı tedavi ederken aklından neler geçebileceği konusuna odaklanıyor. Groopman’in çalışmasının asıl özgünlüğü, hastaların, doktorların doğru yolu bulabilmesi için, sorabilecekleri doğru soruları anlatması.

Faik Çelik- İnsancıl Bir Tıp ve İyi Hekimlik İçin Hekimliğin Seyir Defteri (2013)

  • İNSANCIL BİR TIP VE İYİ HEKİMLİK İÇİN HEKİMLİĞİN SEYİR DEFTERİ, Faik Çelik, deomed Yayıncılık, tıp, 206 sayfa

INSANCIL

Faik Çelik ‘Hekimliğin Seyir Defteri’nde, insancıl bir tıp ve iyi hekimlik için bilim-felsefe-sanat birlikteliğinin önemini vurguluyor. Çelik anlatımında, sıklıkla sanat eserlerinden, mitolojiden, tarihi olaylardan ve özlü sözlerden yararlanıyor. Tıbbın tekniğe indirgendiği, hekimin de bu tekniğin uygulayıcısından öteye geçemediği günümüzde, bir bilim adamı olarak hekimin felsefe ile olan ilişkisinin tıp bilimine ve hekimlik sanatı uygulamalarına olan katkısını araştıran Çelik, “Tıp eğitimine insanı tekrar nasıl dahil ederiz?” ve “Tıp uygulamalarında insanın merkezde yer almasını nasıl sağlarız?” sorularının yanıtını arıyor.

Aslıhan Sanal – Yeni Organlar, Yeni Hayatlar (2013)

  • YENİ ORGANLAR, YENİ HAYATLAR, Aslıhan Sanal, çeviren: Selin Siral, Metis Yayınları, sosyoloji, 268 sayfa

YENI

Organ kaçakçılığıyla ilgili çalışmalar yapan Aslıhan Sanal ‘Yeni Organlar, Yeni Hayatlar’da, organ nakli hastalarının hikâyeleriyle başlayıp, çekilen acılardan yola çıkarak daha geniş ölçekli kültürel meselelere uzanıyor. Sanal’ın çalışmasında, beyin ölümü tanısı konan donör sayısındaki azlık; organ mafyası ve hastaların içine düşmek zorunda kaldığı organ paylaşım sistemleri; “kadavra” kelimesinin gündelik hayattaki kullanımları; mezarlık, diseksiyon odaları, akıl hastaneleri ve organ nakil ünitelerine uzanan “ölüm mekânları” gibi, Türkiye’de halen güncel bir sorun olan organ nakli konusunda pek çok detay ele alınıyor.

Sherwin B. Nuland – Nasıl Ölürüz? (2013)

  • NASIL ÖLÜRÜZ?, Sherwin B. Nuland, çeviren: Şiirsel Taş, h2O Kitap, inceleme, 346 sayfa

 NASIL

Yale’de cerrahi ve tıp konusunda dersler veren Sherwin B. Nuland ‘Nasıl Ölürüz?’de, bireyin hayatının sonlanış sürecini masaya yatırıyor. Nuland’ın çalışması öncelikle, ölüme ilişkin yaratılmış miti yıkma çabasıyla dikkat çekiyor diyebiliriz. Genel yaklaşımın aksine, ölüm sürecini acı ve tiksinti verici, korku dolu bir parçalanma eylemi olarak tasvir etmek yerine, tanık olanların hissettiği biyolojik ve klinik bir gerçeklik olarak ele alan Nuland, kalp, yaşlılık, alzheimer, cinayet, kaza ve AIDS gibi durumlar sonucunda gerçekleşen ölümleri ayrıntılı bir şekilde irdeleyerek ölüm gerçeğiyle ve ölüm korkusuyla yüzleşiyor.

Carl Elliott, – Beyaz Önlük, Siyah Şapka (2012)

  • BEYAZ ÖNLÜK, SİYAH ŞAPKA, Carl Elliott, çeviren: Şiirsel Taş, Hayy Kitap, sağlık, 285 sayfa

 

Carl Elliott ‘Beyaz Önlük, Siyah Şapka’da, hayat kurtarması, hastaları iyileştirmesi beklenen “beyaz önlüklü” tıbbın, ne pahasına olursa olsun daha çok satmak isteyen “siyah şapkalı” agresif bir endüstriye dönüşme sürecini anlatıyor. Tıp doktoru ve biyoetik uzmanı Elliott, ilaç firmaları için “bilimsel” makaleler kaleme alan yazarları, satış kotasını tutturmak için elinden geleni ardına koymayan ve bunun için doktorları hediyelere boğan tıbbi satış mümessillerini, profesyonel kobaylık müessesesini ve buna benzer çok sayıda yozlaşmayı anlatarak tıp dünyasındaki çürümeye neden olan aldatma kültürünü deşifre ediyor.

Jolie Stachowiak – Multipl Skleroz Manifestosu (2011)

  • MULTIPL SKLEROZ MANİFESTOSU, Jolie Stachowiak, çeviren: Gülşen Akman Demir, Logos Yayıncılık, tıp, 337 sayfa

 

Uzun yıllarını multipl skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ederek geçiren bir akademisyen olan Jolie Stachowiak, ‘Multipl Skleroz Manifestosu’ başlıklı elimizdeki kitabında, bu hastalıktan mağdur olanlar için atılacak adımları ve izlenecek ilkeleri anlatıyor. MS hastalığıyla başa çıkmada kişisel olarak geliştirdiği yaklaşımları özetleyen Stachowiak’ın kitabı, böylesi birebir deneyime dayanmasıyla pek çok MS hastasının duygularına tercüman olacak nitelikte. Bilindiği gibi MS, genç insanları hayatlarının en aktif ve üretken dönemlerinde etkileyen kronik bir hastalık. Eldeki rehber kitapta, kullanılan ilaçların niteliğinden doktor seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara, hastalığın arkadaş çevresi ve aileye nasıl anlatılacağından hastaların kendilerini nasıl savunabileceklerine kadar pek çok konu ele alınıyor.

Thomas Sandoz – Alternatif Tıp Tarihi (2011)

  • ALTERNATİF TIP TARİHİ, Thomas Sandoz, çeviren: Çağrı Eroğlu, Dost Kitabevi, tıp, 258 sayfa

Thomas Sandoz ‘Alternatif Tıp Tarihi’nde, tarih boyunca ortaya konmuş alternatif tedavi yöntemlerinin, uygulamalarının ve bunlara katkıda bulunmuş öncülerin izini sürüyor. Yazar, özü yakalayabilmek amacıyla, çalışmasını, sadece üç coğrafi kutupla -Fransa, Almanya ve ABD- sınırlandırmış. Sandoz ayrıca, ortak öğretiye zarar verebileceklerini düşünüdüğü Hint, Çin ve egzotik tıp gibi farklı sistemlerden ödünç alınan yaklaşım ve önermelerle de ilgilenmemiş. Sandoz’un çalışmasında, bitkiler, özler, kokular, rejimler, diyetler, reçeteler, ilaçlar ve şurupların, alternatif tıbbın hangi aşamalarında ortaya çıkıp geliştiğini araştırıyor.