Henri F. Ellenberger – Bilinçdışının Keşfi (2021)

Dinamik psikiyatrinin tarihi ve dönüşümüyle ilgili temel bir başvuru kaynağı.

Henri Ellenberger’in tam 864 sayfalık bu çalışması, alanın öncüleri ve onların katkılarını ortaya koyduğu gibi, bazı hastaların bu dönüşümdeki rollerini de aydınlatıyor.

Dinamik psikiyatrinin gelişiminin ardındaki sosyoekonomik, siyasal ve kültürel dinamikleri açıklamasıyla da ayrıca büyük bir boşluğu dolduran kitap, dinamik psikiyatrinin doğuşundan 1775-1900 zaman aralığında dinamik psikiyatrinin ilk dönemine, oradan Pierre Janet, Sigmund Freud, Alfred Adler ve Carl Gustav Jung ile ve belli başlı okulların alana yaptığı katkılara, konuyu ayrıntılı bir biçimde serimliyor.

  • Künye: Henri F. Ellenberger – Bilinçdışının Keşfi: Dinamik Psikiyatrinin Tarihi ve Evrimi, çeviren: Ebru Kılıç, Albaraka Yayınları, psikiyatri, 864 sayfa, 2021

Alfred Adler – Eşcinsellik Üzerine (2017)

Eşcinsellik, uzun bir mücadele tarihinin sonucu olarak, artık günümüzde bir cinsel sapkınlıktan ziyade, bir cinsel yönelim olarak kabul ediliyor.

Uzun bir mücadele tarihinden bahsediyoruz, zira bundan önce eşcinsellik bir suç, sapkınlık ve günah olarak algılanıyordu.

Psikoloji ve psikanalize getirdiği muazzam katkılarıyla bildiğimiz Alfred Adler’in eşcinselliğe dair tavrı da, pek çok çağdaşının yaklaşımından farklıydı.

Adler, eşcinselliği bir sapkınlık, ahlaksızlık veya günah olarak tanımlayacak denli ileri gitmez, fakat onun doğuştan gelen bir yönelimden ziyade edinilen, takınılan bir tavır olduğunu savunur.

Yazar, eşcinselliğin hayata dair cesaret kaybı olduğu, başka bir deyişle cinsellik rolünün hakkıyla üstlenilememesinden kaynaklandığı iddiasında.

Yine Adler’e göre sadizm, mazoşizm, fetişizm ve eksibisyonizm birer cinsel sapıklıktır ve bunlar tedavi edilmeleri gereken birer sorundur.

  • Künye: Alfred Adler – Eşcinsellik Üzerine, çeviren: Kâmuran Şipal, Say Yayınları, psikoloji, 152 sayfa