Kolektif – AKP Kitabı (2009)

‘Bir Dönüşümün Bilançosu’ alt başlığıyla yayımlanan ‘AKP Kitabı’, 2002 yılında başlayan AKP iktidarına çok yönlü bir şekilde odaklanan yazılardan oluşuyor.

AB’ye giriş süreci, dinin siyasallaşması, küresel ekonominin gerekleri, serbest piyasanın zorunlulukları, yerel sermayenin istemleri ve parti tabanının beklentileri gibi etmenlerin gözle görülür bir şekilde etkilediği bu iktidar dönemi, Türkiye siyaset tarihinin kuşkusuz en özgün evrelerinden birini oluşturuyor.

Kitaptaki yazılar, söz konusu süreci siyaset, sınıf, hukuk, insan hakları, din, siyaset, dış politika, ekonomi, toplum, sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, kent ve çevre gibi perspektiflerden çözümlüyor.

 • Künye: Kolektif – AKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu, derleyen: İlhan Uzgel ve Bülent Duru, Phoenix Yayınevi, siyaset, 802 sayfa

Kolektif – Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri (2008)

Ramazan Günlü’nün derlediği ‘Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri’, tarihsel ve güncel boyutları içinde Türkiye’de devletin yerel, ulusal ve küresel görünümlerini ve çelişkilerini sermaye ve emek boyutları içinde inceliyor.

Kitapta, geçen yüzyıldaki uzlaşmaların ürünü olan devletin sermayeye dönüşümü, küresel çatışmanın dinamikleri ile Türkiye’nin kendine has çatışmaları üzerinden ele alınıyor.

Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde yer alan makaleler devlet, sermaye ve emek ilişkisini, kapitalizmin bugünkü koşullarını, devletin liberalizm ile serüvenini ve ekolojik bunalım ile kapitalizm arasındaki ilişkiyi irdeliyor.

İkinci bölümde, Türkiye’de günümüz pratiği ve değişim sorunu, tarihsel bir perspektifle ve Türkiye’nin özgün koşulları ekseninde ele alınıyor.

Son bölümde ise, Türkiye’deki kentsel değişim, yerel yönetim ve göç konusu değerlendiriliyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Hayri Kozanoğlu, Ramazan Günlü, Bülent Duru, Fatih Türe, Mustafa Kemal Coşkun, Cem Dışbudak, İlknur Türe, Adalet B. Alada, Hatice Kurtuluş ve Erol Yıldız.

 • Künye: Kolektif – Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri, derleyen: Ramazan Günlü, Dipnot Yayınları, siyaset, 332 sayfa

 

Funda Şenol Cantek (der.) – İcad Edilmiş Şehir: Ankara (2017)

Başkentin geçmişten günümüze yaşadığı dönüşümü kapsamlı bir biçimde ortaya koyan bir çalışma.

En başta Ankaralının, ama bu şehir üzerinden ülkenin yakın uzak tarihi ile siyasal ve toplumsal anlamda geçirdiği dönüşümleri daha iyi kavramak isteyen her okurun aydınlanacağı nitelikli bir kitap.

 • Frigler zamanında Ankara,
 • Ankara’da çok dinli geçmişin izleri,
 • Mustafa Kemal döneminde Ankara’nın imarı,
 • Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’nın ticaret merkezî yapısı,
 • Ankara’nın kentsel gelişimi,
 • Edebiyatta Ankara,
 • 1960’ların Ankara’sında sanat rüzgârı,
 • Başkent gazeteciliği,
 • Ankara Radyosu’nda radyo tiyatrosu dönemi,
 • Ankara sinemaları,
 • Ankara futbolunun gözbebeği Gençlerbirliği ve Ankaragücü,
 • Behzat Ç. ve Ankara…

Kitapta bu ve bunun gibi, Ankara’ya dair merak edilen neredeyse her konu ve ayrıntı yer alıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Sevgi Gülalp, Suna Güven, Suavi Aydın, Elif Ekin Akşit. Güven Arif Sargın, Bülent Duru, Aykut Kansu, Mehmet Tunçer, Güven Tunç, Yalçın Ergir, Uğur Biryol, Zeynep Kezer, Ali Y. Baltacıoğlu, Şengül İnce, Ayşe Kulin, Şükran Yiğit, Birhan Keskin, Hakan Kaynar, Sevgi Soysal, Levent Cantek, Funda Şenol Cantek, Eser Köker, Kudret Emiroğlu, Turan Tanyer, Meltem Ahıska, Özden Cankaya, Nejat Ulusay, Tanıl Bora, K. Emre Demir, Selda Tuncer, Murat Sevinç, Emrah Serbes, Fatma Şule Balcı, Derya Bengi, Can Arpaç ve Burcu Şimşek.

 • Künye: Kolektif – İcad Edilmiş Şehir: Ankara, derleyen: Funda Şenol Cantek, İletişim Yayınları, şehir, 527 sayfa