Feyza Hepçilingirler – Öyküyü Okumak (2016)

 

Feyza Hepçilingirler’in usta kaleminden on üç öykü çözümlemesi.

Sait Faik’ten Sabahattin Ali’ye, Adalet Ağaoğlu’ndan Tomris Uyar’a, Nursel Duruel’den Necati Tosuner’e, Erendiz Atasü’den Aslı Erdoğan ve Ahmet Bülent Tetik’e pek çok yazarın öykülerinin irdelendiği kitap, öykünün atmosferi, karakterleri, zaman ve mekânına dair merak edilenleri yanıtlıyor.

  • Künye: Feyza Hepçilingirler – Öyküyü Okumak, Kırmızı Kedi Yayınevi

Erendiz Atasü – Açıkoturumlar Çağı (2010)

Erendiz Atasü, ilk baskısı 2006’da yapılan ‘Açıkoturumlar Çağı’nda, değerlerin yozlaştığı bir coğrafyayı resmediyor.

Eczacılardan oluşan bir çevrede geçen roman, Türkiye’nin karmaşık 90’lı yıllarını ve devamında yaşanan toplumsal kirlenmeyi hikâye ediyor.

İki yurtsever eczacı kadının etrafında gelişen hikâye, kadın-erkek ilişkileri, siyasetteki kirlenme, yolsuzluklar, ekonomik sıkıntılar, Kürt sorunu, Doğu’daki anlamsız savaş, yoksulluk, küresel sermaye ve din gibi çok farklı konulara uzanıyor.

Türkiye’de yaşanan birçok sorunun irdelendiği romanı ilginç kılan bir husus da, farklı kesimlerden ve görüşlerden gelen karakterlerin gerçekçi bir şekilde tasvir edilmesidir diyebiliriz.

  • Künye: Erendiz Atasü – Açıkoturumlar Çağı, Everest Yayınları, roman, 344 sayfa

Erendiz Atasü – Saldırganı Hoş Tutmak (2015)

Sözünü sakınmayan bir yazardan, 2004-2015 arası Türkiye’sine dair değerlendirmeler.

Erendiz Atasü’nün siyaset ve sanat yazılarından derlenen kitapta, gittikçe pervasızlaşan erkek şiddeti, kadına yönelik baskılar ve kadın bedeni üzerindeki tartışmalar, 12 Eylül referandumu sürecinde sanatçı ve toplum, hukuk kıyımları ve IŞİD terörü gibi konular tartışılıyor.

  • Künye: Erendiz Atasü – Saldırganı Hoş Tutmak, Can Yayınları

Erendiz Atasü – Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık (2009)

‘Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık’ta Erendiz Atasü, edebiyatın rehberliğinde, kadın bedenini ve yaşamını sorguluyor.

Atasü’nün, 1990’lardan bugüne, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde ve edebiyat kongrelerinde yaptığı sunumlardan, okuduğu ve etkilendiği kitaplar üzerine kaleme aldığı yazılardan derlenen kitapta yer alan birçok metin, beden, beden/bilinç izleklerini işliyor.

Kitabın ikinci izleği de, insanın zaman ve mekânla ilişkisi. Atasü’nün denemeleri, ataerkilliğin sorgulanması konusunda özgün bir bakış açısı sunuyor.

Denemelerin bunun yanı sıra, Atasü’nün, yerli ve yabancı edebiyat eserlerine yaptığı zengin atıflarla da dikkat çektini söyleyelim.

  • Künye: Erendiz Atasü – Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık, Everest Yayınları, deneme, 243 sayfa

Erendiz Atasü – Gençliğin O Yakıcı Mevsimi (2014)

Türkiye kadın edebiyatı yazınında önemli yeri olan Erendiz Atasü’den, kadını görmezden gelen toplumsal ve kültürel alanın incelikli bir tasviri.

Buradaki hikâyeyi asıl özgün kılan yönün, bilhassa romanın Fatih isimli karakteri üzerinden, kadın erkek eşitliğinin en çok dile döküldüğü sol kesimde de kadına yönelik ayrımcılığın yoğun bir şekilde işlediğini gözler önüne sermesidir diyebiliriz.

  • Künye: Erendiz Atasü – Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, Can Yayınları

Erendiz Atasü – Düşünce Sefaletinin Kıskacında (2008)

Erendiz Atasü, ‘Düşünce Sefaletinin Kıskacında’ isimli bu kitabında, kulaktan dolma, yüzeysel bilginin ve sığ düşüncenin ortama egemen olduğu günümüz Türkiye’sini eleştirel bir yaklaşımla değerlendiriyor.

Daha çok öykücü ve romancı yanıyla bilinen Atasü, eserlerinde Türkiye’nin güncel sorunlarını ele alırken, bunun kültürel ve tarihi arka planına da odaklanıyor.

Yazılarda, küreselleşmenin dile, edebiyata ve yaşanan mekânlara etkileri ile küreselleşmenin şiddetle ilişkisi; felsefe ve matematik öğretiminin önemine kadar ilgi çekici birçok konu bulunuyor.

Atasü kitabında, bir yazar olarak yaşadığı ülkeye dair kaygılarını anlatırken, beklentilerini ve ümitlerini de okurla paylaşıyor.

  • Künye: Erendiz Atasü – Düşünce Sefaletinin Kıskacında, İmge Kitabevi, siyaset, 140 sayfa

Kolektif – Erendiz Atasü Edebiyatı (2014)

Erendiz Atasü, Türkiye’de kadın yazar ve kadın edebiyatı kavramları düşünüldüğünde ilk akla gelen isimlerden.

Feminist yönleri ağır basan Atasü’nün romanları ve öykülerinde kadın dilini nasıl oluşturduğunu irdeleyen kitap, zaman, mekân, kültür ve geleneğin kadının biçimlenmesindeki rolünü tartışmasıyla dikkat çekiyor.

  • Künye: Kolektif – Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan: Günseli Sönmez İşçi, Can Yayınları, edebiyat inceleme, 320 sayfa

Erendiz Atasü – Taş Üstünde Gül Oyması (2013)

  • TAŞ ÜSTÜNDE GÜL OYMASI, Erendiz Atasü, Everest Yayınları, öykü, 125 sayfa

 TAS

Erendiz Atasü, ilk baskısı 1997’de yapılan ‘Taş Üstünde Gül Oyması’nda, temel izlekler üzerinden ilerleyen altı öyküsünü okurlarına sunuyor. Atasü öykülerinde, varlık, sanat, yaratıcılık, zaman ve insan gibi, felsefeye içkin konulara odaklanıyor. Yazar bunu yaparken de, “tarihin yüzünü örten peçe” olarak tanımladığı, geçmişten bugüne kalmış insan üretimlerine başvuruyor. Geçmişin izlerini, kimi zaman eski bir mezar taşı, kimi zaman terk edilmiş bir taş konak, bir ağıt, arya ve kimi zaman da Mısır piramitlerinde süren yazar, bunları insanın hayatla macerasını derin bir sorgulamaya tabi tuttuğu öyküler şeklinde tasarlıyor.