İzzet Sedes – Bir Dönem Babıâli ve Avrupa Konseyi (2009)

Mehmet Rauf’un torunu olan İzzet Sedes, bir dönem Babıâli’de gazetecilik yapmasının yanı sıra, Avrupa Konseyi’nde basın sözcülüğü ve protokol müdürlüğü de yapmış.

İşte elimizdeki kitap, İzzet Sedes’in Babıâli’deki gazeteciliği ve Avrupa Konseyi’ndeki görevleri esnasında yaşadıklarına dair anılarından oluşuyor.

Kitabı ilgi çekici kılan başlıca unsur, Sedes’in içinde yer aldığı tarihi olayları anlatırken, aynı zamanda Türkiye yakın tarihine dair önemli bir tanıklık da sunmasıdır denebilir.

Türkiye gazeteciliğinin dönüm noktalarından, Avrupa Konseyi’nde tanık olunan olaylara kadar birçok ilgi çekici konu, Sedes’in renkli anlatımıyla okurun karşısına çıkıyor.

  • Künye: İzzet Sedes – Bir Dönem Babıâli ve Avrupa Konseyi, Toroslu Kitaplığı, anı, 148 sayfa

Tamer Erdoğan – Türk Romanında Mütareke İstanbul’u (2012)

  • TÜRK ROMANINDA MÜTAREKE İSTANBUL’U, Tamer Erdoğan, Everest Yayınları, inceleme, 212 sayfa

 

Tamer Erdoğan, yeni bir baskıyla yayımlanan elimizdeki çalışmasında, bir yandan İstanbul’un işgal edildiği, öte yandan Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın başladığı Mütareke döneminde, Türk romanında İstanbul’un nasıl işlendiğini inceliyor. Beş yıl boyunca sürmüş bu işgalin, o dönemi deneyimlemiş yazarların eserlerine nasıl yansıdığı, çalışmanın odak noktasını oluşturuyor. Ercüment Ekrem Talu, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Âgah Sırrı Levend, Mehmet Rauf, Peyami Safa, Şükûfe Nihal, Hilmi Ziya Ülken, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cevdet Kudret Solok ve Kemal Tahir, bu bağlamda ele alınan yazarlardan birkaçı.