Kolektif – 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler (2021)

On dokuzuncu yüzyıla damgasını vurmuş ve yirminci yüzyılda gelişerek ve değişerek devam etmiş modern siyasal ideolojiler üzerine Türkçedeki en iyi kaynaklardan biri olan bu kitap, 11. Baskısıyla raflardaki yerini aldı.

Çalışma, derleyeni Birsen Hekimoğlu Örs imzalı, ideolojileri, ideolojilerin tarihsel arka planı ve ideoloji kavramının dönüşümünü serimleyen aydınlatıcı bir metinle açılıyor.

Kitabın devamında ise, liberalizm,  muhafazakârlık, Marksizm, sosyal demokrasi, milliyetçilik, anarşizm, feminizm, faşizm ve korporatizm ideolojileri kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor.

Çalışma bunu yaparken, hem ideolojilerin dünyayı anlama ve bireysel/toplumsal yön tayin etme aracı olarak toplumları dönüştürme gücünü ortaya koyuyor, hem de ideolojilerin ortaya çıktıkları tarihsel arka planı aydınlatıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: H. Birsen Hekimoğlu Örs, Fatmagül Berktay, E. Zeynep Suda, Ahmet Bekmen, Sevgi Uçan Çubukçu, İnci Özkan Kerestecioğlu, Foti Benlisoy, Serpil Çakır ve G. Gürkan Öztan.

 • Künye: Kolektif – 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, derleyen: H. Birsen Hekimoğlu Örs, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, siyaset, 580 sayfa, 2021

Serpil Çakır – Erkek Kulübünde Siyaset (2019)

 • Kadınlar yurttaşlık haklarından nasıl dışlandılar?
 • Bu dışlanmayla nasıl mücadele ettiler?
 • Oy haklarını nasıl elde ettiler?
 • Parlamentolara ne zaman girdiler?
 • Bugünkü oranlar nedir?
 • Dünya ortalamasında kadınların bu kurumdaki temsili nasıl?
 • Bu oranı artıran nedenler neler?
 • Türkiye’de bu oran neden az?
 • Bunda hangi faktörler etken?
 • Devlet ve hükümet politikaları, siyasal partiler, kadın hareketi nasıl rol oynuyor?
 • Türkiye’de vekil kadınların meclise geliş süreci nasıl?
 • Siyasette hangi sorunlarla karşılaştılar, karşılaşıyorlar ve bunlarla nasıl baş ediyorlar?

Serpil Çakır’ın genişletilmiş bir baskıyla yeniden raflardaki yerini alan bu çalışması, yukarıdaki tüm sorulara yanıt veren, bu alanda çalışan her okurun kitaplığında bulunması gereken bir eser.

‘Erkek Kulübünde Siyaset’, siyaset kuramında kadın ve yurttaşlıktan Türkiye’de kadın ve siyaset çalışmalarına, Dünyada ve Türkiye’de kadınların oy hakkı hareketinden Türkiye’de cinsiyet rejimine ve parlamentodaki kadınların deneyimlerine pek çok konu ele alınıyor.

Bilhassa Türkiyeli kadınların parlamentodaki deneyimlerini sözlü tarih yaklaşımıyla ortaya koymasıyla büyük önem arz eden çalışma, böylece kadınların siyasetle ilişkisini, bu alanda maruz kaldıkları cinsiyet ayrımcılığını onların deneyimleri üzerinden veriyor.

 • Künye: Serpil Çakır – Erkek Kulübünde Siyaset, Sel Yayıncılık, siyaset, 448 sayfa, 2019

Kolektif – Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (2018)

Kitabın ilk baskısındaki kapak tasarımı. Güncel kapak, yazının sonundadır.

 

İlk olarak 2010’da yayınlanmış ‘Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’, aynı adla düzenlenen bir konferansa sunulan bildirilerin bir kısmı ile konferansa sunulmamış farklı çalışmalardan oluşuyor.

Toplumsal cinsiyet olgusunu hukuktan felsefeye, sosyolojiden ekonomiye farklı disiplinlerin bakış açılarıyla inceleyen makaleleri bir araya getiren kitabın, çarpıcı bilgi ve belgeler barındırmasıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

Kitapta,

 • Türkiye’de kadın ve eğitim
 • Felsefenin kadına bakışı,
 • Simone de Beauvoir’e göre abjeksiyon ve eros etiği,
 • İkinci dalga Fransız feminizmi,
 • Osmanlı kadın hareketi,
 • Bir yeni sosyal hareket olarak Türkiye’de 1980 sonrası feminist hareket,
 • 2000’li yıllarda kadın kotası tartışmaları,
 • Uluslararası insan hakları hukuku merceğinden kadının siyasal hayata katılımı ve bazı kota uygulamaları,
 • Kadınların mekânsal davranışlarının siyasal niteliği,
 • CEDAW örneği bağlamında Kadınların insan haklarında ulusalüstü standartlar ve denetim,
 • Anayasa’da kadın sorunsalı,
 • Ceza Muhakemesi hukukunda müdahillik ve suçtan zarar gören kavramı,
 • Yargıtay kararları bağlamında, medeni hukukta kadının cinsel ve ekonomik kimliği,
 • İstihdamda cinsiyetler arası eşitlik ve iş mevzuatında yapılması gereken değişiklikler,
 • Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği,
 • Türkiye’de kırsal kadının toplumsal konumu,
 • Novamed grevi bağlamında küresel sermayeye karşı küresel kadın dayanışması,
 • Sosyal politika reformu çerçevesinde kadınlar ve vatandaşlık,
 • Ve Türkiye’de fuhuş sektöründe çalışan göçmen kadınların çalışma koşulları gibi önemli konular tartışılıyor.

Çalışmaya makaleleriyle katkıda bulunan isimler ise şöyle: Çiğdem Kağıtçıbaşı, Zeynep Direk, Hülya Durudoğan, Serpil Çakır, Feyda Sayan Cengiz, Ayşe Güneş-Ayata, Özlem Gölgelioğlu, Zeynep Oya Usal, Elif Ekin Akşit, Feride Acar, Fatoş Gökşen, Deniz Yükseker, Bertil Emrah Oder, Nur Centel, Filiz Kerestecioğlu, Kadriye Bakırcı, Bruce H. Rankin, Işık A. Aytaç, Ayşe Gündüz Hoşgör, Ayça Kurtoğlu, Tore Fougner, Azer Kılıç ve Aslıcan Kalfa.

 • Künye: Kolektif – Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar, derleyen: Hülya Şimga, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder ve Deniz Yükseker, Koç Üniversitesi Yayınları, toplumsal cinsiyet çalışmaları, 360 sayfa, 2018

Serpil Çakır – Erkek Kulübünde Siyaset (2014)

 

Serpil Çakır bu nitelikli çalışmasında, Türkiye’de kadın parlamenterler sözlü tarih arşivi oluşturmaya koyuluyor.

Çakır, 1999, 2002 ve 2007 döneminde parlamentoya girmiş kadınlarla yaptığı görüşmeler üzerine kurduğu kitabında, kadınların mecliste siyaset yürütmelerine etki eden siyasi, toplumsal ve küresel faktörleri; Türkiye’de siyasal partilerin tutum, karar ve uygulamalarında kadınların etkisini; kadın hareketinin eril siyasete tepkisini ve parlamenter kadınların yaşadığı kimi sorunları ortaya koyuyor.

Kitabın ekler bölümünde ise, günümüzde parlamentodaki kadınların sayısal oranı ile Türkiye’de kadın milletvekili profilleri sunuluyor.

 • Künye: Serpil Çakır – Erkek Kulübünde Siyaset, Versus Kitap, siyaset, 388 sayfa, 2014