Aydın Işık – İnanç Krizi (2009)

Aydın Işık ‘İnanç Krizi’nde, Augustinus, Gazali, Kant ve Russel gibi filozoflar üzerinden inanç krizini inceliyor.

Işık, çalışmasına, inanç ya da inançsızlığın temelleri üzerine düşünerek başlıyor.

Yazar ardından, St. Augustinus felsefesi ve hakikat arayışına; klasik İslam monoteizminin en büyük savunucularından biri olan Gazali’nin düşüncesine ve onun imandan ne anladığına; Kant düşüncesinin inanç ve doğru dinin kıstasının ne olabileceğine ve nihayet, İngiliz analitik felsefeisinin önemli filozoflarından Bertrand Russel’ın inanç ya da inançsızlıkla ilgili görüşlerine odaklanıyor.

Çalışma, dört filozofun fikirlerinden yola çıkarak, insanın inanç ve inançsızlık durumlarını irdeliyor.

  • Künye: Aydın Işık – İnanç Krizi, Ötüken Yayınları, din, 275 sayfa

St. Augustinus – İtiraflar (2014)

Hıristiyanlığın ve Batı felsefesinin en önemli şahsiyetlerinden St. Augustinus’un kendi dilinden hayat hikâyesi.

Eşsiz klasik hitabetiyle göz dolduran ‘İtiraflar’, Tanrı’yı bulmadan önceki arayışların, birbirinden farklı duraklarda teselli ve şifa aramanın, Tanrı’yı bulduktan sonra işlenen günahların samimi bir dökümü.

  • Künye: St. Augustinus – İtiraflar, çeviren: Çiğdem Dürüşken, Alfa Yayınları