Tarık Ali – Ayna Korkusu (2009)

Tarık Ali ‘Ayna Korkusu’nda, başkarakteri Vlady üzerinden 1920’lerden bugüne solun macerasını anlatıyor.

Sosyalist duruşundan taviz vermeyen muhalif Vlady, inançlarından vazgeçmeyi kabul etmediği için işinden olur.

Vlady, oğlu Karl’a yazdığı mektuplar yoluyla, kendisinin ve ailesinin komünizmle tutkulu ilişkisini anlatmaya koyulur.

Burada, aşkı ile komünist ideale bağlılığı eş derecede kuvvetli olan Vlady’nin annesi Gertrude’un yaşadıkları ise, dikkat çeken bir öykü olarak karşımıza çıkıyor.

Ali, ailenin hayatını, Bolşevik Devrimi ve Soğuk Savaş gibi yirminci yüzyılda yaşanan büyük siyasal altüst oluşlarla harmanlayarak, solun yükseliş ve düşüşlerini hikâye ediyor.

  • Künye: Tarık Ali – Ayna Korkusu, çeviren: Mehmet Harmancı, Agora Kitaplığı, roman, 358 sayfa

Tarık Ali – Karayip Korsanları (2008)

Tarık Ali’nin ‘Umut Ekseni’ alt başlıklı ‘Karayip Korsanları’, yazarın Castro, Chavez ve Morales ile şekillenen Güney Amerika’ya dair yazılarından oluşmakta.

Son altı yılı aşkın bir zamandır Venezüella ve Brezilya’da defalarca bulunan Ali, yine bu dönemde, Arjantin ekonomisinin dağılmasına da tanıklık etti.

“Latin Amerika’ya yaptığım bu yolculuklar beni, hâlâ umutlu olmak için ortada elle tutulur bir sebep bulunduğuna inandırdı,” diyen Ali, neo-liberal kapitalizme karşı, Güney Amerika’da, aşağıdan yükselen bir alternatif bulunduğunu gözler önüne seriyor.

Latin Amerika’da yaşanan siyasal alternatife ve bu alternatifi yaşatan liderlere daha yakından bakmak için şahane bir fırsat.

  • Künye: Tarık Ali – Karayip Korsanları, çeviren: Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, siyaset, 274 sayfa

Tarık Ali – Hakikat Kazanacak (2013)

  • HAKİKAT KAZANACAK, Tarık Ali, Agora Kitaplığı, siyaset, 82 sayfa

HAKIKAT

Gezi olayları, bilindiği gibi uluslararası camiada tanınan isimlerin ilgisine de mazhar oldu. Bunlardan biri de, yazar ve tarihçi Tarık Ali’ydi. Hatta Ali, eylemi Ankara’da birkaç gün bizzat izleyecek kadar ilgiliydi. İşte bu kitap, Tarık Ali’nin Gezi Direnişi’ne odaklandığı, farklı mecralarda yayınlanmış yazıları, konuşmaları ve röportajlarının derlenmesinden oluşmuş. Ali burada, Gezi’de yaşananların Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya’da son dönemde başlayan kapitalizm karşıtı direnişlerle benzerlik ve farklılıklarını, bu eylemin Türkiye siyasetine ve bölge dengelerine ne gibi etkilerde bulunacağını irdeliyor.

Tarık Ali – Obama Sendromu (2013)

  • OBAMA SENDROMU, Tarık Ali, çeviren: Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, siyaset, 195 sayfa

OBAMA

Tarık Ali ‘Obama Sendromu’nda, Barack Obama’nın başkanlık döneminin ilk bin gününün eleştirel bir analizini sunuyor. Obama’yı, kendisinden önceki başkanlardan ayıran hiçbir şeyin bulunmadığını belirten Ali, dünya çapında değişimin, demokrasinin simgesi olarak başa gelen kendisini, şimdi, her ABD yurttaşını hukuksal yollara başvurmadan infaz etme emrini verme yetkisine sahip bir emperyal Başkan olarak tanımlıyor. Ali, Amerikan siyasetinin yakın döneminden çok sayıda örnekle harmanladığı analizinde, “Boş lafların Başkanı” olarak tanımladığı Obama’nın, ABD siyasetindeki çürümeyi nasıl derinleştirdiğini ortaya koyuyor.