Kolektif – Türkiye’de Kent ve Çevre Yönetimi (2023)

İnsanlık ve doğa son yıllarda pek çok sorunla karşılaşıyor.

Bu sorunların ortaya çıkışında kent ve çevre yönetiminde yaşanan aksaklıkların da dikkat çeken etkileri bulunuyor.

Afetler, orman yangınları, pandemi, gıda güvensizliği, küresel ve yerel tedarik zincirlerindeki kopmalar, iklim değişikliği, küresel ısınma, atıklar, aşırı hava olayları, nükleer riskler, kirlilik, artan enerji ihtiyacı, çarpık kentleşme gibi sorunlar irdelendiğinde, bu gerçeklik daha da görünür hale geliyor.

Bu kitap, söz konusu etkileri Türkiye özelinde ele alarak literatüre bu bağlamda katkı sunuyor.

‘Türkiye’de Kent ve Çevre Yönetimi’ kitabı, bu alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için olduğu kadar, insanlığın ve doğanın karşı karşıya olduğu sorunlar ve bu sorunlara karşı geliştirilebilecek çözüm yollarıyla ilgilenen tüm okurlar için de kapsamlı ve bütüncül bir başucu kaynağı.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Ruşen Keleş, Tayfun Çınar, Ayşegül Mengi, Yücel Çağlar, Nilgün Görer Tamer, Halil Semih Eryıldız, Demet Irklı Eryıldız, Mehmet Tunçer, Aygül Akkuş, Nuray Şahin, Harun Tanrıvermiş, Yeşim Tanrıvermiş, Sabriye Ak Kuran, İklim Ceren Gürseler, Sinem Atay, Arda Özkan, Levent Ürer, Hikmet Kuran, Mehmet Ozan Özbek, Yusuf Erbay, Asmin Kavas Bilgiç ve Hayriye Şengün.

  • Künye: Kolektif – Türkiye’de Kent ve Çevre Yönetimi, editör, Ruşen Keleş ve Hikmet Kuran, Nika Yayınevi, ekoloji, 440 sayfa, 2023

Yücel Çağlar – Yana Yakıla Tükenecek miyiz? (2022)

“Dün” on beş gün içinde en az yüz elli bin hektar orman ve maki ekosistemi yanmışken “bugün” yalnızca Marmaris’te üç gün içinde en az beş bin hektar orman ekosistemi cayır cayır yanabiliyor.

Yücel Çağlar, bu yıkımın kaydını tutuyor ve ciğerlerimizin yanışına karşı neler yapabileceğimizi anlatıyor.

Ormanlarda ne bağı, bahçesi, köşkü ne de villası olan kimi yurttaşlarımız gözyaşlarını tutamıyor.

Kimi, gencecik yaşında söndürme işçilerine su taşırken canını yitiriyor; bir yıl bile geçmeden unutulup gidiyor.

Kimileri yüzeysel bilgileriyle yalnızca uçak, helikopter ve benzeri araçların yetersizliğinden yakınırken gerçekte kimlerin değirmenine su taşıdığını ayırt edemiyor.

Kimileriyse ülkemizde orman yangınları ile yol açtığı yıkımların neden en aza indirilemediğini, dahası giderek neden ve nasıl büyüdüğünü tüm boyutlarıyla sorgulamak yerine siyasal iktidarın “küresel ısınma”, “şiddetli rüzgâr”, “çok düşük nem oranı” gibi açıklamalarıyla yetiniyor.

Ama doğal ortamları, varlıkları gerçekten de içtenlikle seven, onları sayan yurttaşlarımız da var; üstelik hem giderek bilgilenip bilinçleniyor hem sayıları artıyor hem de daha etkin çabalara giriyor.

İyi ki varlar.

  • Künye: Yücel Çağlar – Yana Yakıla Tükenecek miyiz?, Yeni İnsan Yayınevi, ekoloji, 200 sayfa, 2022

Yücel Çağlar – Ağaçtan Ağaca Anadolu Yeşillemesi (2010)

Orman mühendisi ve araştırmacı Yücel Çağlar ‘Ağaçtan Ağaca Anadolu Yeşillemesi’nde, Türkiye’nin bitki yapısını ve ağaç zenginliğini anlatıyor.

İlk olarak, ülkenin ekolojik koşulları ve orman varlığı hakkında genel bilgiler veren Çağlar, ardından, bu coğrafyada yaşayan ağaçları tanıtıyor.

Kitap, göknar, sedir, kavak, halepçamı, meşe, çınar ve kızılçam gibi çok sayıda ağacın Türkiye’nin hangi kesimlerinde yaşadığına dair bilgiler verirken, okurunu da doğaya karşı daha duyarlı ve bilinçli olmaya davet ediyor diyebiliriz.

Bir ağaç güzellemesi olarak düşünülebilecek çalışmasında Çağlar, edebiyatın önde gelen isimlerinden alıntılarla da metnini zenginleştiriyor.

  • Künye: Yücel Çağlar – Ağaçtan Ağaca Anadolu Yeşillemesi, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, ekoloji, 165 sayfa

Yücel Çağlar – Ormanların Gümbürtüsü (2017)

  • ORMANLARIN GÜMBÜRTÜSÜ, Yücel Çağlar, Yeni İnsan Yayınevi, ekoloji, 304 sayfa

ormanlarin-gumburtusu

Yücel Çağlar kırk yılı aşkın bir süredir orman mühendisliği yapıyor, daha doğrusu yapmaya çalışıyor. İşte elimizdeki kitap, bu kırk yıllık süre içinde ormanlarımızın nereden nereye geldiğini açıkça gözler önüne serdiği gibi, bu eşsiz doğal zenginliği koruyup yarına bırakmamız konusunda yalnızca siyasi erkin değil sıradan insanların da neler yapabileceği konusunda öneriler sunuyor. Türkiye’de doğal varlıkların korunmasındaki yaklaşımlar; orman ekosistemlerinde tarım yapılmasının barındırdığı riskler; çıkarıldığından beri on yedi kez değiştirilen mevcut Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin (ÇED) yetersizlikleri; kamusal ormancılığın özelleştirmeyle hızla yok edilişi ve siyasal iktidarın orman arazileri ile hazinenin tarım arazilerini satışa çıkarması, Çağlar’ın okurunu aydınlattığı kimi konular.