Kolektif – Afetlerle Yoksullaşma (2021)

‘Afetlerle Yoksullaşma’, küresel salgının yol açtığı sert dönüşümleri tarihe not düşüyor.

Çalışma, küresel salgın sürecini, etkileri her geçen gün artan iklim krizi ve afetlerle birlikte okumasıyla bilhassa dikkat çekiyor.

24 yazarın kaleme aldığı 16 çalışmayla çok disiplinli ve bütüncül bir yaklaşım sergileyen kitap, eleştirel bir yaklaşımla söylememiz gerekenleri bir araya getiriyor.

Kitapta,

 • Afetler sonrasında yoksulluk, sosyal kırılganlık, sosyal politikalar ve yeniden yapılanma,
 • Covid-19 salgınının yaşlı bakım evlerinde sebep olduğu bakım krizi,
 • Salgın ve yoksulluk kıskacında kent mültecileri ve sağlık hakkına erişim,
 • Toplumsal afetlerde çocuklar,
 • Covid-19 küresel salgınının göçmenlere etkisi,
 • Snowden’ın takibi bağlamında, küresel salgın sürecinde dijital ahlâk ihlalleri,
 • Covid-19 tedbirlerinin ekonomik etkileri,
 • Salgın sürecinde derinleşen kent yoksulluğu,
 • Çalışma hakkı bakımından pandemi süreci ve alınan önlemler,
 • Covid-19 salgınıyla sosyal refah devleti uygulamalarının dönüşümü,
 • Salgın döneminden iklim değişikliği mücadelesine ilişkin alınabilecek dersler,
 • Ve iklim krizi gölgesinde gıda tüketiminde ve israfında öznenin rolü gibi ilgi çekici konular ele alınıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: H. Sibel Kalaycıoğlu, Volkan Yılmaz, Başak Akkan, Ayşen Üstübici, Ahmet İçduygu, Sibel Karadağ, Selin Kitiş, Ayşe Bilge Selçuk, Besim Can Zırh, İlhan Zeynep Karakılıç, Murad Tiryakioğlu, Sabâ Yağcı, Seçil Ayşed Bahçe, Emel Memiş, Nergis Dama, Mert Can Duman, M. Levent Kurnaz, Selin Özokcu, Deniz Başoğlu Acet ve Utku Perktaş.

 • Künye: Kolektif – Afetlerle Yoksullaşma: Salgınlar, Göçler ve Eşitsizlikler, derleyen: Murad Tiryakioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, inceleme, 379 sayfa, 2021

Saime Özçürümez ve Ahmet İçduygu – Zorunlu Göç Deneyimi ve Toplumsal Bütünleşme (2020)

Suriye’deki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınanların, ülkelerine gönüllü ve sürdürülebilir bir şekilde dönmeleri oldukça düşük bir ihtimal.

Bu durumda, Türkiye’yi hem devlet hem de toplumsal anlamda zorlu bir süreç bekliyor.

İşte iki yazarlı bu önemli çalışma da, bu süreci farklı yönleriyle irdelediği gibi, sorunun hakkıyla saptanması ve çözümler üretilmesi konusunda hem akademik hem de politik alana önemli katkılar sunuyor.

Göç sorununun çalışma yaşamı, eğitim, sağlık ve barınma gibi farklı alanlarda ne gibi sorunlara sebep olduğunu ve bunların çözümü için neler yapılması gerektiğini ortaya koyan kitap, göç, kamu politikası, yönetişim ve sosyal hizmetler gibi alanlarda çalışanlar için de çok önemli bir kaynak.

 • Künye: Saime Özçürümez ve Ahmet İçduygu – Zorunlu Göç Deneyimi ve Toplumsal Bütünleşme: Kavramlar, Modeller ve Uygulamalar ile Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sosyoloji, 320 sayfa, 2020

Kolektif – Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye’de Vatandaşlık (2009)

‘Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye’de Vatandaşlık’, Türk cumhuriyetçi vatandaşlık modelinin farklı boyutlarını araştırıyor; Türkiye siyasetinin toplumsal, siyasal ve ekonomik açıdan belirleyici faktörlerini analiz ediyor.

Çalışma, Türk modernitesi ve demokrasisini geniş kapsamda açıklamasıyla önemli.

Kitabın ilk bölümünde vatandaşlık ve modernite konuları teorik ve tarihi bağlamı içinde değerlendiriliyor.

İkinci bölüm, vatandaşlık, devlet ve demokrasi ilişkisini; üçüncü bölüm, Türk vatandaşlığı konusundaki verili zorlukları inceliyor.

Son bölüm ise kimlik talepleri ve tanınma siyasetlerini ele alıyor.

 • Künye: Kolektif – Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye’de Vatandaşlık, derleyen: E. Fuat Keyman ve Ahmet İçduygu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, siyaset, 394 sayfa

Ahmet İçduygu (der.) – Kentler ve Göç (2012)

 • KENTLER VE GÖÇ, derleyen: Ahmet İçduygu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sosyoloji, 375 sayfa

 

Birçok akademisyenin makaleleriyle katıldığı elimizdeki kitap, uluslararası göçün kentsel alanlarda düzenlenmesini Türkiye, İtalya ve İspanya üzerinden inceliyor. Verimli Akdeniz havzasının, tarih boyunca yasal ya da yasadışı uluslararası göç hareketlerinin önemli merkezlerinden biri olduğu bilinir. Akdeniz kıyısındaki AB sınır ülkelerinin şehirlerine yönelik uluslararası göç akımlarının oluşturduğu olguları ve üstesinden gelinmesi gereken güçlükleri anlamaya çalışan makaleler, ayrıca bu konuda hangi sağlam ve somut stratejilerin belirlenebileceğini de araştırıyor. Kitap, göç üzerine çalışan akamedisyenler için iyi bir kaynak.