Thomas Bernhard – Çocuk (2016)

‘Çocuk’, usta yazar Thomas Bernhard’ın otobiyografik beşlemesinin son kitabı.

Annesinin bitmek bilmez öfkesi, dedesinin katı eğitim tutumu, boğazına kadar yoksulluğa batıp oradan oraya savrulmuş bir aile, ilk edebi nüvelerin ortaya çıkışı ve Almanya ile Avusturya’da Nazizmin önlenemez yükselişi, Bernhard’ın anlatısında başköşeyi alan konular.

  • Künye: Thomas Bernhard – Çocuk, çeviren: Sezer Duru, Sel Yayıncılık

Ramazan Alabaş – Cumhuriyet ve Çocuk (2019)

Gürbüz Türk Çocuğu, Çocuk, Çocuk Sesi, Yavrutürk, Çocuk Haftası…

Ramazan Alabaş’ın bu özgün çalışması, Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1950’ye kadar uzanan süreçte yayımlanmış çocuk dergilerini çok yönlü bir bakışla irdeliyor.

Bu dergilerde çocukluğun nasıl inşa edildiğini, tarihsel bilincin çocukluk algısına nasıl etki ettiğini ve ortak hafıza ile kimlik oluşturmada nasıl rol üstlendiklerini ele alan Alabaş,

Cumhuriyet’te ilk uzun süreli çocuk dergilerinin savunduğu ilkeleri, uygulamaları ve sayfalarında yer verdiği açık ve gizil mesajları açığa çıkarıyor.

Kitabın en önemli katkılarından biri de, çocuk dergileri aracılığıyla kurgulanan çocukluk algısının tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları hakkında okuruna fikir vermesi.

  • Künye: Ramazan Alabaş – Cumhuriyet ve Çocuk, Yeni İnsan Yayınevi, inceleme, 276 sayfa, 2019

Bekir Onur – Türk Modernleşmesinde Çocuk (2009)

Bekir Onur, gelişim psikolojisini temel alarak yazdığı ‘Türk Modernleşmesinde Çocuk’ başlıklı bu kitabında, Türkiye modernleşmesinde çocuğun konumunu irdeliyor; daha da önemlisi bu modernleşme sürecinde ortaya çıkan kimi sorunları yüzeye çıkarıyor.

Onur’un buradaki temel tezi, şu şekilde özetlenebilir:

Türkiye Aydınlanmada geç kalmış, bu nedenle laikleşmeyi tam olarak gerçekleştirememiş, kadın-erkek ilişkilerini geleneksel ve dinsel etkilerden kurtaramamış, bir çocukluk felsefesi oluşturamamış ve çocuk yetiştirme ve eğitme sistemini yeterince çağdaşlaştıramamıştır.

Buna, yoksulluk, kentleşememe ve okullaşma oranının düşüklüğü gibi sorunları da ekleyen yazar, Türkiye’de çocuğun gelişiminde yaşanan sorunları kapsamlı bir şekilde irdeliyor.

Onur ardından, çocukların nasıl kurtarılabileceği konusunda, çağdaş ülkelerin bu olguya nasıl yaklaştıklarını da inceleyerek önerilerde bulunuyor.

  • Künye: Bekir Onur – Türk Modernleşmesinde Çocuk, İmge Kitabevi, psikoloji, 371 sayfa

Ute Wegmann – En İyi Arkadaşım (2014)

Zorluklara karşı birbirine destek olan iki çocuğun sarsılmaz dostluğu… Çocukluğunda hastalık geçirmiş Ben’e, yüzmekten şeker yemeye, koşmaktan futbol oynamaya neredeyse her şey yasaktır.

Ben, tam da bir çocuğa yakışır tarzda, en iyi arkadaşı Fritz’le bir olup, çocukluğunu yaşamasına engel olan tüm yasaklara başkaldırır ve macera böylece başlar.

  • Künye: Ute Wegmann – En İyi Arkadaşım, çeviren: Başak Toprakkaz, Kelime Yayınları, çocuk, 176 sayfa

Ercüment Erbay – Çocuk Hakları (2013)

  • ÇOCUK HAKLARI, Ercüment Erbay, Yeni İnsan Yayınevi, eğitim, 174 sayfa

 COCUK

Ercüment Erbay ‘Çocuk Hakları’nda, hizmet, tarım ve sanayi sektöründe sağlıksız ve elverişsiz koşullarda çalışan çocukların haklarını, dünyanın farklı ülkelerindeki gelişmeler ekseninde değerlendiriyor. Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, TBMM Çocuk Haklarını İzleme Komitesi ve yerel yönetimler gibi çocuk haklarıyla ilgili  yapılanmaların konuyla ilgili çalışmalarını eleştirel bir gözle ele alan Erbay, dünyada çocuk haklarını, Türkiye’nin çocuk politikasını, medyanın çocuk haklarını tanıtmadaki rolünü ve çocuk hakları uygulamalarının nasıl güçlendirilebileceğini anlatıyor.

Fergus Lowe ve Brigid Lowe – Bebeğinizin Beyin Eğitimi (2012)

  • BEBEĞİNİZİN BEYİN EĞİTİMİ, Fergus Lowe ve Brigid Lowe, çeviren: Evin Kantemir, Optimist Kitap, çocuk gelişimi, 226 sayfa

 BEBEGINIZIN

İki yazarlı ‘Bebeğinizin Beyin Eğitimi’, zeki olduğu kadar mutlu da olan bir çocuk yetiştirmek isteyen ebeveynlere hitap ediyor. Bebeklerin, başka hiçbir hayvanda görülmedik bir hızla öğrenme yetisi ve isteğine sahip olduğunu hatırlatan yazarlar, fiziksel gelişme ile beyin gücü arasındaki ilişkileri açıklıyor. Kitabın devamında da ebeveynlerin, bebeklerin zihinsel uyarım ihtiyacını nasıl karşılayacağı ve buna paralel olarak ebeveynlerin bebeği tanımalarını sağlayacak aktivitelerin neler olduğu, beyin eğitimine uygun bir yaşam tarzının nasıl oluşturulacağı ve beyin için uygun besinlerin neler olduğu konuları aydınlatılıyor.

Fatih Erdoğan – Fa Usta’nın Kemanları (2012)

  • FA USTA’NIN KEMANLARI, Fatih Erdoğan, Mavibulut Yayınları, çocuk, 184 sayfa

 

‘Fa Usta’nın Kemanları’, çocuklar için yazılan tiyatro oyunlarının eksikliğinden hareketle yazılmış. Fatih Erdoğan, aynı kurgunun tiyatro ve roman şeklinde yazılmış iki biçimini sunuyor. Kurgu, eşini kaybettikten sonra hayata küsen ve günlerini oğlu Mifa’yla geçiren Fa Usta’nın etrafında gelişir. Usta’nın yaşadığı ülkenin küçük prensesi Lare, keman çalmayı çok istemesine rağmen, gelenekler kız çocuklarına bunu yasaklamıştır. Bir zaman sonra Usta ile Lare, ortak yönleri olan keman tutkusunda buluşacaktır. Farklı maceralarla devam eden öykü, cinsiyet ayrımcılığı, hayallerin peşinden koşmak ve dürüstlük gibi temalar barındırıyor.

Rusalka Reh – Çalınan Sihirli Keman (2012)

  • ÇALINAN SİHİRLİ KEMAN, Rusalka Reh, çeviren: Genç Osman Yavaş, Final Kültür Sanat Yayınları, çocuk, 151 sayfa

 

Rusalka Reh ‘Çalınan Sihirli Keman’da, fantastik bir ilk gençlik hikâyesi sunuyor. Roman, okulu tarafından belirlenen bir ödev için keman yapan bir ustanın yanına verilen Dariusch Dorian’ın burada yaşadığı sıra dışı maceraları anlatıyor. Sakarlığı ve tembelliğiyle sınıf arkadaşlarının alaylarına maruz kalan Dariusch, keman atölyesinde klasik müziği anlama yolunda büyük aşamalar kaydederken, sihirli güçlere sahip bir kemanın da kötülerin eline geçmemesi için çabalayacaktır. Zira, kötülükte sınır tanımayan bir doktor, bu kemanın peşindedir. Kahramanımız, tüm tehlikelere rağmen, sihirli kemanı kurtarmaya kararlıdır.

Judith Viorst – Lulu ve Brontozor (2012)

  • LULU VE BRONTOZOR, Judith Viorst, resimleyen: Lane Smith, çeviren: Şiirsel Taş, Hayy Kitap, çocuk, 120 sayfa

 

Judith Viorst ‘Lulu ve Brontozor’da, inatçı bir çocuk ile onun imkânsız doğum günü hediyesi talebinin ertesinde yaşanan komik olayları anlatıyor. Lulu doğum gününde, anne-babasından bir tür dinozor olan bir brontozor ister. “Hayır” cevabını asla kabul etmeyen çocuklardan olan Lulu, bu imkânsız talebi nedeniyle anne-babasından ilk “hayır”ını alır. Fakat Lulu bu, brontorozunu bulmak için gerekirse zorlu bir yolculuğa da çıkacaktır!

Haydar Ergülen – Nar Alfabesi (2012)

Şair Haydar Ergülen ‘Nar Alfabesi’nde, tümüyle çocuklara adanmış ve alfabeyi baştan sona kat eden şiirlerinden bir demet sunuyor.

Bu yolculuğuna kızı Nar’la koyulan Ergülen, doğa ve onun ihtişamını merkeze alan şiirlerinde, çocuklara alfabeyi öğrettiği gibi, onları dilin zenginliğiyle de tanıştırıyor.

Şiirlerin, çocukların yanı sıra, çocuk sahibi olanlara ve hatta yetişkinlere de keyifli bir okuma fırsatı sunacağını söyleyebiliriz.

  • Künye: Haydar Ergülen – Nar Alfabesi, Kırmızı Kedi Yayınevi, çocuk, 116 sayfa