Sophie Laffitte – Tolstoy ve Çağdaşları (2016)

Bir biyografi veya teorik bir denemeden ziyade, Tolstoy fenomenini yeniden irdeleyen ilginç bir çalışma.

Tolstoy’u hem Rus edebiyatının büyük ustaları Turgenyev, Dostoyevski ve Çehov’la karşılaştıran hem de Tolstoy’un karşıtları Gorki ve Lenin’in yazara dair tutumlarını aydınlatan sağlam bir kaynak.

  • Künye: Sophie Laffitte – Tolstoy ve Çağdaşları, çeviren: Selahattin Bağdatlı, Alfa Yayınları

Lev Nikolayeviç Tolstoy – Sivastopol Öyküleri (2016)

Genç bir topçu astsubayı olarak Sivastopol Cephesi’nde savaşmış Tolstoy’dan, bu savaşın görkemli bir tasvirini yapan öyküler.

Yazarın edebi yolculuğunda önemli bir noktayı temsil eden öykülerin bu baskısına, dönemin kapsamlı bir kronolojisi, David McDuff imzalı bir sonsöz ve öykülere dair harikulade görseller eşlik ediyor.

  • Künye: Lev Nikolayeviç Tolstoy – Sivastopol Öyküleri, çeviren: Ergin Altay, İletişim Yayınları

Lev Nikolayeviç Tolstoy – Sahte Para Kuponu (2020)

Tolstoy öylesine büyülü bir yazar ki, ondan ne okusak bizi etkiliyor.

‘Sahte Para Kuponu’ da, yazarın son dönem öyküleriyle torununa yazdığı bir masaldan oluşan, böylesine harika kitaplardan.

Viktor Şklovski’nin önsözü ve Isaiah Berlin’in sonsözüyle ayrıca zenginleşen kitapta, Tolstoy’un kitaba adını veren öyküsünün yanı sıra, ‘Fakir İnsanlar’, ‘Düşümde Ne Gördüm’, ‘Çocukluğun Gücü’, ‘Yolcuyla Sohbet’, ‘Yabancı ve Köylü’, ‘Bereketli Topraklar’ ve ‘Kurt’ adlı eserleri yer alıyor.

Öyküler, ağırlıklı olarak kötülüğün iyilik sayesinde yok edilebileceği ana temasını işliyor.

Yazar, küçük bir suçun tıpkı kartopunun çığa dönüşmesi gibi büyük bir felakete yol açabildiğini kendine has kurgusu ve okuru etkisi altına alan sade üslubuyla anlatıyor.

Öyküler ayrıca, dönemin Rus toplumu ile ülkedeki siyasi ve fikri çalkantılar hakkında okuruna fikir de veriyor.

  • Künye: Lev Nikolayeviç Tolstoy – Sahte Para Kuponu, çeviren: Varol Tümer, İletişim Yayınları, öykü, 191 sayfa, 2020

Lev Nikolayeviç Tolstoy – Öyküler (2016)

Okurunu, Tolstoy’un dehasına bir kez daha tanık olmaya davet eden, yazarın zenginlik ve yoksulluk, mutluluk ve keder, doğa ve sanat gibi evrensel temalar etrafında gelişen öykülerini bir araya getiren nitelikli bir kitap.

Sekiz öyküden oluşan kitapta, Tolstoy’un ünlü hikâyelerinden Efendi ve Uşağı da yer almakta.

  • Künye: Lev Nikolayeviç Tolstoy – Öyküler, çeviren: Mehmet Özgül, İletişim Yayınları

Lev Nikolayeviç Tolstoy – Savaş ve Barış (2010)

Tolstoy, dev eseri ‘Savaş ve Barış’ta, bilindiği gibi Napoleon’un Rusya’yı işgal edişini hikâye ediyor. Roman, bu işgali çok yönlü ve yetkin bir üslupla işlemesi kadar, Rus toplumuna dair ayrıntılı ve mükemmel gözlemler barındırmasıyla da dikkat çekiyor.

Rostov ve Bolkonik ailelerinin kaderleri etrafında 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Rus toplumunun bir tablosunu çizen yazar, diğer yandan da 1800’lerin Rusya askeri tarihini anlatıyor.

Prens Andrey Bolkonski, Nataşa Rostov, Piyer Bezuhov, Anatoliy Kuragin ve Yelena Kuragin gibi, hepsi birbirinden canlı ve çarpıcı şekilde tasvir edilmiş karakterler arasındaki karmaşık ilişkiler, Napoleon’un işgaliyle başa çıkmaya çalışan bir ülkenin mücadelesi ekseninde hikâye ediliyor.

Dünya edebiyatının bu dev isminin dev romanı, Zeki Baştımar ve Nâzım Hikmet’in muhteşem çevirileriyle Türkçede.

  • Künye: Lev Nikolayeviç Tolstoy – Savaş ve Barış, çeviren: Zeki Baştımar ve Nâzım Hikmet, Can Yayınları, roman, 2 Cilt, 1704 sayfa

Lev Nikolayeviç Tolstoy – Savaş ve Barış (2010)

Son zamanlarda büyük ilgi çeken çizgiroman uyarlamalarına, Rus edebiyatının büyük kalemlerinden Tolstoy’un, dolu dolu beş senesini alan ‘Savaş ve Barış’ romanı da dâhil oluyor.

Bu romanında, Rostov ve Bolkonski ailelerinin kaderleri etrafında 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Rus toplumunun tablosunu çizen Tolstoy, aynı zamanda 1805-1812 dönemi Rusya askeri tarihini anlatıyor.

Roman, bir yandan Prens Andrey Bolkonski, Nataşa Rostov, Piyer Bezuhov, Anatoliy Kuragin ve Yelena Kuragin gibi dikkat çeken karakterleri arasındaki karmaşık ilişkileri, öte yandan tüm bu ilişkilere yoğun şekilde etki edecek Napoleon’un Moskova’ya saldırısını hikâye ediyor.

  • Künye: Lev Nikolayeviç Tolstoy – Savaş ve Barış, çizer: Thomas Campi, uyarlama: Frederic Bremaud, çeviren: Ulaş Candaş ve Murat Yurdakul, NTV Yayınları, çizgiroman, 104 sayfa

Lev Nikolayeviç Tolstoy – Hacı Murat (2009)

Büyük Rus yazarı Lev Nikolayeviç Tolstoy’un 1896-1904 yılları arasında yazdığı ‘Hacı Murat’ yazarın olgunluk dönemi eserlerinden kabul edilir.

On dokuzuncu yüzyılın Kafkas halkları arasında efsaneleşen Şeyh Şamil’le çekişen Hacı Murat’ın hikâyesini kaleme alan Tolstoy, zayıflıklarının ve gücünün farkında olan bir kahramanı anlatıyor.

Hacı Murat yurt edinme, hayata tutunma, bağımsızlık, tutsaklık, ihanet ve iktidar sarmalında biçimlenen bir davanın kahramanıdır.

Rus Çarı I. Nikolay ile dağlı halkların önderi Şeyh Şamil arasında fark görmeyen Tolstoy romanında, dağların gözüpek savaşçısı Hacı Murat’ın, Çar ve Şeyh Şamil’le mücadelesini ve trajik sonunu hikâye ediyor.

  • Künye: Tolstoy – Hacı Murat, çeviren: Günay Çetao Kızılırmak, İmge Kitabevi, roman, 159 sayfa

Lev Nikolayeviç Tolstoy – İlkgençlik (2015)

Tolstoy’un yirmili yaşlarında yazdığı, otobiyografik yönleri ve karakter çizimleriyle dikkat çeken Çocukluk, İlkgençlik, Gençlik üçlemesinin ikinci romanı.

Kendi hayatından yola çıkan büyük yazar, varlıklı bir ailenin oğlu olan Nikolenka’nın iç dünyasını, manevi gelişimini göz alıcı tasvirlerle ortaya koyuyor.

  • Künye: Lev Nikolayeviç Tolstoy – İlkgençlik, çeviren: Ayşe Hacıhasanoğlu, İş Kültür Yayınları

Maksim Gorki – Tolstoy’dan Anılar (2018)

Maksim Gorki’nin Lev Tolstoy’la yakın bir ilişkisi olmuştu.

Tolstoy Kırım’dayken, Gorki, Gaspra’da yaşadığı sırada ona sık sık giderdi.

Aynı şekilde Tolstoy da Gorki’yi ziyarete giderdi.

İşte Gorki bu kitabında da, büyük yazarın hastalığı sürecine ilişkin anı ve gözlemlerini paylaşıyor.

Gorki’nin içten üslubuyla öne çıkan kitap, Tolstoy’un bu dönemine ilişkin ilginç anılar sunduğu gibi, o dönem altın çağını yaşamakta olan Rus edebiyatı hakkında aydınlatıcı değerlendirmeler de barındırıyor.

Kitabın bir diğer önemli katkısı da, Tolstoy’un Dostoyevski ve Çehov gibi bazı öne çıkan Rus yazarları hakkındaki düşüncelerini sunması.

  • Künye: Maksim Gorki – Tolstoy’dan Anılar, çeviren: Akşit Göktürk, Yapı Kredi Yayınları, anı, 64 sayfa, 2018

George Steiner – Tolstoy mu Dostoyevski mi? (2015)

İki roman dehasının dramatik ve öğretici yaşamlarını, romanın tarihindeki yerlerini, siyasetleri ve inançlarının düşünce tarihindeki rolünü irdeleyen ufuk açıcı bir çalışma.

Ünlü edebiyat eleştirmeni George Steiner’ın kaleminden, Tolstoy’un bir iyimser, Dostoyevski’nin ise, trajik bir metafizikçi olarak portresi.

  • Künye: George Steiner – Tolstoy mu Dostoyevski mi?, çeviren: Sevda Çalışkan, İş Kültür Yayınları