Kenneth F. Kiple – Gezgin Şölen (2010)

Kenneth F. Kiple ‘Gezgin Şölen’de, tarımın icadıyla başlayan gıda küreselleşmesinin hikâyesini anlatıyor.

On bin yıl önce, Bereketli Hilal bölgesinde toplayıcılıktan çiftçiliğe geçişle başlayan kitap, benzer dönüşümlerin izini Mısır, Sahra altı Afrika, Çin, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika’da sürüyor.

Yazar, genetik yapısı değiştirilmiş ürünler (GDO) konusunu da, geniş bir bağlam içinde ele alıyor ve kaçınılmaz gıda küreselleşmesinin muhtemel olumlu ve olumsuz sonuçlarını değerlendiriyor.

Kiple ayrıca, gıdaya daha geniş çapta erişme olgusunun, gıda tüketicilerinin sayısındaki artışla etkisiz hale gelip gelmeyeceğini de tartışıyor.

  • Künye: Kenneth F. Kiple – Gezgin Şölen, çeviren: Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, tarih, 385 sayfa

Kolektif – Köylülükten Sonra Tarım (2014)

Osmanlı’dan günümüze Türkiyeli çiftçinin ilgası ve tarım alanlarındaki şirketleşmenin seyri, bu kitabın konusu.

Kitaba katkıda bulunan yazarlar, endüstriyel tarım düzeninin göstergelerini, Anadolu’da ataerkil tarımın özgünlüklerini, mülksüzleşme ve göçü, tarım alanındaki devlet müdahalelerinin yarattığı dönüşümü kapsamlı bir şekilde tartışıyor.

  • Künye: Kolektif – Köylülükten Sonra Tarım, derleyen: Abdullah Aysu ve M. Serdar Kayaoğlu, Epos Yayınları

Muzaffer Denli – Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) (2012)

  • GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO), Muzaffer Denli, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yayınları, sağlık, 197 sayfa

 

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) konusu, bayağı bir süredir Türkiye’nin de gündeminde. GDO’lu ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri yoğun bir şekilde tartışılmaya devam edilirken, Muzaffer Denli de elimizdeki çalışmasıyla, konuyu farklı yönleriyle değerlendirmeye alıyor. Denli’nin kitabında GDO’nun tanımı ve tarihçesi hakkında bilgiler sunuluyor; GDO’lu ürünlerin dünyadaki mevcut durumu, ekim, üretim ve kullanım alanları, olası yararları ile insan ve çevre sağlığına verdiği zararlar ve bu ürünlere ilişkin hazırlanmış ve uygulanmakta olan kanun, yönetmelik ve mevzuatlar hakkında okur aydınlatılıyor.