Taylan Altuğ – Son Bakışta Sanat (2012)

  • SON BAKIŞTA SANAT, Taylan Altuğ, Yapı Kredi Yayınları, felsefe, 318 sayfa

 SON

‘Son Bakışta Sanat’ta, halen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Taylan Altuğ’un, estetik felsefesini merkeze alarak sanata odaklandığı yazıları yer alıyor. Altuğ, uzmanlar kadar, sanat felsefesine ilgi duyanlara da hitap eden buradaki yazılarında, Schiller’de estetik özgürlük idesini, Hegel estetiğinde karşılaşıldığı şekliyle sanat ve sanat biçimlerini, Heidegger’in sanat eserinin kökeni konusundaki düşüncelerinden hareketle sanat ve hakikat ilişkisini, Adorno’nun “estetik teorisi”nde mimesis kavramını ve estetik nesne olarak sanat eserini değerlendiriyor.

Jerry Brotton – Rönesans (2012)

  • RÖNESANS, Jerry Brotton, çeviren: Hakan Gür, Dost Yayınevi, rehber, 175 sayfa

 RONESANS

Rönesans dönemi ve Rönesans sanatı üzerine dersler veren Jerry Brotton, bu alandaki derin birikimini elimizdeki kitapta bir araya getiriyor. Brotton’un çalışması, eşi görülmemiş bu sürecin yarattığı entelektüel heyecanı ve kültürel deneyimi ortaya koyarken, Rönesans’la atbaşı giden dinsel baskıları, kölelik düzenini ve toplumsal kesimleri birbirinden ayıran büyük eşitsizlikleri de aydınlatıyor. Rönesans’ın sanat, arkeoloji, edebiyat, bilimsel çalışmalar alanlarındaki ürünlerini anlatan Brotton, Rönesans ile yaşadığımız çağ arasında önemli benzerlikler bulunduğunu savunarak 21. yüzyıl Rönesans’ı için bir vizyon da öneriyor.

Gavin Ambrose ve Paul Harris – Grafik Tasarımın Temelleri (2012)

  • GRAFİK TASARIMIN TEMELLERİ, Gavin Ambrose ve Paul Harris, çeviren: Mehmet Emir Uslu, Literatür Yayıncılık, eğitim, 192 sayfa

 

Öncü çağdaş tasarım atölyelerinden örneklerle zenginleştirilen elimizdeki çalışma, grafik tasarım sürecinin belli başlı temalarını açıklıyor. Grafik tasarımcıların günlük etkinliklerinde başvurdukları çalışma yöntemlerini ve temel ilkelerini ele alan kitap, modernizm, postmodernizm ve yapısöküm gibi akımların grafik tasarımın yaratıcı bir disiplin olarak gelişimini nasıl biçimlendirdiğini; proje özetinden prototip oluşturmaya ve üretime tasarım süreçlerini; hedef kitleye amaçlanın mesajı iletmenin püf noktalarını ve bir grafik tasarımcının kendini sunmak ve porfolyo oluşturmak konusunda neler yapabileceğini anlatıyor.

Grant Pooke ve Graham Whitman – Sanatı Anlamak (2012)

  • SANATI ANLAMAK, Grant Pooke ve Graham Whitman, çeviren: Tufan Göbekçin, Optimist Kitap, sanat, 245 sayfa

 

‘Sanatı Anlamak’, sanat hakkında fazla bir bilgiye sahip olmayan okuru hedefleyerek, konuyu karmaşık ve uzun analizlerle değerlendirmek yerine, net ve anlaşılabilir bir dille ele alıyor. Sanat ve sanat tarihini açıklayarak başlayan kitap, biçimciliği, çağdaş sanatı, sanat dönemlerini, sanat stillerini, resim materyallerini ve tekniklerini, postmodern sanatı, orijinal eserler ile röprodüksiyonları, dünyadaki ve Türkiye’deki önemli müzeler ile sergileri, Batılı olmayan sanat türlerini ve “ziyaretçi rekorları kıran” sanat sergilerini değerlendiriyor. Kitap, barındırdığı çok sayıda görsel malzemeyle de dikkat çekiyor.

Neil Cox – Picasso (2012)

  • PICASSO, Neil Cox, çeviren: Gülsüm Kara, Kolektif Kitap, sanat, 112 sayfa

 

Dünyayı değiştirmiş önemli isimlerle yapılan hayali söyleşilerin bu seferki konuğu, ressam Pablo Picasso. Picasso ile hayali bir muhabir arasında geçen bu söyleşi, Picasso’nun hayatının son on yılını geçirdiği Fransa’nın güneyindeki Mougins’deki evinde geçiyor ve Picasso’nun sıra dışı kişiliği ile onun devrim niteliğindeki eserlerine dair ilginç ayrıntılar barındırıyor. Hayali olmakla birlikte biyografik gerçeklere dayanan söyleşisinde Picasso, ölüm ve hayat, şiir ve resim, kübizm, sanatta nesnelerin önemi, sanatta üslup ve teknik, sanat ve politika, aşk ve aile hayatı konusundaki görüşlerini okurlarla paylaşıyor.

Adnan Acar – Estetik (2012)

  • ESTETİK, Adnan Acar, Doruk Yayınları, sanat, 224 sayfa

 

Adnan Acar ‘Estetik’te, tarihsel bir perspektifle Marksçı Estetik ile Toplumsal Gerçekçilik’i anlatıyor. Sanatın ne olduğuna dair geçmişten günümüze yürütülen tartışmalarla kitabına başlayan Acar, Hegel estetiği, Marks ve estetik, sanat ve insan, sanat ve değişim, Marksçılık ve bilimsel sanatları ele alıyor. Yazar, çalışmasının devamında da, Sovyetler Birliği’ndeki toplumcu gerçekçiliği, Sovyetler Birliği’nin sanat politikasını, bu politikanın sanatçılara etkisini, toplumcu gerçekçiliğin yazın dünyasındaki etkilerini, Mao’nun toplumcu gerçekçiliğe bakışını ve toplumcu gerçekçiliğin Türkiye’deki yansımalarını tartışıyor.

Ernst Fischer – Sanatın Gerekliliği (2012)

  • SANATIN GEREKLİLİĞİ, Ernst Fischer, çeviren: Cevat Çapan, Sözcükler Yayınları, sanat, 261 sayfa

 

Ernst Fischer’in, yeni bir baskıyla yayınlanan, alana dair klasikleşmiş yapıtı ‘Sanatın Gerekliliği’, sanatın evrimini başlangıcından günümüze izliyor ve sanat ile sanatçıların gelecekte dünyayı nasıl etkileyebileceği üzerine düşünüyor. Marksist eleştiri yaklaşımıyla, sanatın gelişimini irdeleyen Fischer, sanatın ne gibi görevleri olduğunu, sanatın tarihin hangi döneminde başladığını, sanat ve kapitalizm arasında nasıl bir etkileşim olduğunu, öz ve biçim ayrılığını ve sanatta gerçekliğin yitirilişini anlatıyor. Sanat ve insan ilişkisine dair nitelikli bir eser olan kitap, John Berger’in önsözüyle okurlara sunuluyor.