Sue Donaldson ve Will Kymlicka – Zoopolis (2016)

Hayvan haklarını temel adalet ve insan haklarıyla ilişkilendiren önemli bir tartışma.

Sue Donaldson Donaldson ve Will Kymlicka, hayvan haklarına yeni bir perspektif kazandırma amacıyla, ilkin siyasal topluluğun doğasını açıklıyor, ardından ona içkin vatandaşlık, adalet ve insan hakları fikirlerini hayvan hakları alanına uyarlıyor.

  • Künye: Sue Donaldson ve Will Kymlicka – Zoopolis, çeviren: Mine Yıldırım, Koç Üniversitesi Yayınları

Kolektif – Tiyatroyla Düşünmek (2016)

Türkiye’de tiyatro çalışmalarına değerli katkılarda bulunmuş Zehra İpşiroğlu’na adanmış, alanlarında uzman yazarların katılımıyla tiyatroyu farklı yönleriyle irdeleyen bir eser.

Tiyatroya insan hakları, göçmen çalışmaları, kadın araştırmaları, sokak sanatları, edebiyat ve sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerin gözünden bakmak için iyi bir fırsat.

  • Künye: Kolektif – Tiyatroyla Düşünmek, Habitus Kitap

Nurettin Albayrak – Tanpınar’ın Türküsü (2016)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk halk edebiyatı ve halk türkülerine bakışının izini süren bir çalışma.

Nurettin Albayrak, hem Tanpınar’ın yaşam serüveni hem de eserleri bağlamında bunu kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak alana önemli bir katkıda bulunuyor.

Yazar ayrıca, Tanpınar’ın söz konusu metinlerinde geçen türkülerin sözlerine ve notalarına da yer veriyor.

  • Künye: Nurettin Albayrak – Tanpınar’ın Türküsü, Kapı Yayınları

Kolektif – Tek Bir Çin Pek Çok Yol (2016)

Çin’i ekonomik bir güç olmaktan ziyade, düşünsel boyutlarıyla irdeleyen metinler.

Çağdaş Çinli entelektüellerin kendi sesleriyle katıldığı derleme, ülkenin eğitim, kırsal ve kent arasındaki eşitsizlik, adalet, toplumsal yapı ve temel hak ve hürriyetler gibi konulardaki durumunu saptıyor.

  • Künye: Kolektif – Tek Bir Çin Pek Çok Yol, derleyen: Chaohua Wang, çeviren: Evren Çelik Wiltse, İletişim Yayınları

D. H. Lawrence – Atını Sürüp Giden Kadın (2016)

İz bırakmış romanlarıyla bildiğimiz D. H. Lawrence’ın dehasını bir kez daha gözler önüne seren on üç öykü.

Yazarın 1. Dünya Savaşı’ndan sonra farklı coğrafyalardaki deneyimleriyle ördüğü ve çoğunluğunu çevresindeki gerçek kişilerden esinlenerek kurduğu öyküleri, olay örgüleri, karakterleri ve özgün tasvirleriyle öne çıkıyor.

  • Künye: D. H. Lawrence – Atını Sürüp Giden Kadın, çeviren: Can Ömer Kalaycı, Can Yayınları

Susanna Clarke – Grace Adieu Hanımları ve Diğer Öyküler (2016)

Periler diyarında geçen, birbirinden fantastik ve ürkütücü hikâyeler.

On dokuzuncu yüzyılın başlarında kadın büyücülerin karşı karşıya kaldıkları zorluklar, Peri Diyarına düşen kadın ve erkeklerin başından geçenler ve korkunç yazgılarıyla boğuşmak zorunda kalanlar, bu öykülerin kahramanları olarak arzı endam ediyor.

  • Künye: Susanna Clarke – Grace Adieu Hanımları ve Diğer Öyküler, çeviren: Berna Kılınçer, Alfa Yayınları

Sevan Nişanyan – Aslanlı Yol (2016)

Bir ucu gezi izlenimlerine, diğer ucu Sevan Nişanyan’ın kendi hayat serüvenine uzanan, bunun yanı sıra keyifle okunacak insan serüvenleri barındıran bir kitap.

Yazar, doğduğu, büyüdüğü ve yetiştiği çevreyi, hayatı boyunca gezip gördüğü farklı coğrafyaları, tanıdığı sıra dışı insanları ve yaşadığı garip olayları, kendine has üslubuyla okurlarıyla paylaşıyor.

  • Künye: Sevan Nişanyan – Aslanlı Yol, Everest Yayınları

Aydoğan Yavaşlı – Sarı Martı ile Meşe Ağacı (2016)

Sarı Martı ile Meşe Ağacı iki sıkı dosttur.

Fakat Martı, can dostu Meşe Ağacı’nı ziyaret ettiği bir gün, onun çok üzgün olduğunu görür.

Meğer Ağaç şimdilerde, insanların sebep olduğu çok büyük bir sorunla boğuşmaktadır.

İki arkadaş bu meseleye bir çözüm bulmak için kolları sıvar.

Çocukların çevre bilincini geliştiren bir hikâye.

  • Künye: Aydoğan Yavaşlı – Sarı Martı ile Meşe Ağacı, Kırmızı Kedi Yayınevi

Güney Dal – Fabrika’da Bir Saraylı (2016)

Avrupa’ya işçi göçünü, bir anti kahraman olan Ethem’in öyküsü üzerinden işleyen bir roman.

Gazeteci Tansu Çağlar, adeta efsane haline gelmiş Ethem’in izini sürer.

Onu tanıyanlarla konuşan Çağlar, Ethem’in hayatındaki büyük parçalanmanın ipuçlarına ulaşır.

Ethem’in hikâyesi, Türkiye insanının sancılı modernleşme sürecine ışık tutacak niteliktedir.

  • Künye: Güney Dal – Fabrika’da Bir Saraylı, Eksik Parça Yayınları

Kolektif – Lukka’dan Likya’ya (2016)

Yerli ve yabancı birçok bilim insanının katkıda bulunduğu, Anadolu’nun kadim kültürel miraslarından Likya uygarlığı hakkında bir başucu kitabı.

Likya dili ve yazısından Likya kentlerine, Likya kaya mezarlarından Likya uygarlığında sanat ve mimariye pek çok önemli konu, bu çalışmada.

Kitap Türkçe ve İngilizce yayımlanmış.

  • Künye: Kolektif – Lukka’dan Likya’ya, editör: Havva İşkan ve Erkan Dündar, Yapı Kredi Yayınları