Ursula K. Le Guin – Başlama Yeri (2016)

 

Sıkıcı bir hayat süren Hugh Rogers, yıllardır peşinde olduğu, cennetten farksız Tembreabrezi’ye giden bir kapı bulmuştur.

Fakat bu cenneti cehenneme çevirecek devasa bir gölge, tam da şimdi kapıda beklemektedir.

Rogers, burada tanıştığı Irena Pannis ile gölgeyi kovmak için kolları sıvar.

İkili bu esnada, birbirine âşık olacaktır.

  • Künye: Ursula K. Le Guin – Başlama Yeri, çeviren: Can Eryümlü, Ayrıntı Yayınları

Dean Burnett – Aptal Beyin (2016)

Sinirbilimci Dean Burnett, mükemmel, ama aynı zamanda oldukça kusurlu beynimizde neler olup bittiği konusunda bizi aydınlatıyor.

Beynin bedenin işleyişini nasıl düzenlediği, bellek sisteminin tuhaflıkları, beynin çeşitli korkutma yöntemleri, kişiliğin karmaşık özellikleri, akıl sağlığı sorunlarının nasıl meydana geldiği ve daha fazlası, bu kitapta.

  • Künye: Dean Burnett – Aptal Beyin, çeviren: Atilla Erol, Aganta Kitap

David Harvey – Kent Deneyimi (2016)

Kentin tarihsel örgütlenmesini eleştirel bir bakışla irdeleyen bir eser.

David Harvey, kapitalist gelişme tarihinde kent süreçlerinin rolünü, emek fazlalarının nasıl üretilip fiziksel ve sosyal altyapı üretiminde kullanıldığını, kentteki yerel emek piyasaları meselesini, kentin sınıfsal sınırlarını ve kentin politik stratejilerini tartışıyor.

  • Künye: David Harvey – Kent Deneyimi, çeviren: Esin Soğancılar, Sel Yayınları

Alâ el Asvani – Yakupyan Apartmanı (2016)

Her sınıftan insanın yaşadığı Yakupyan Apartmanı üzerinden Kahire’nin ve genel olarak Mısır’ın geçirdiği dönüşümü görkemli bir şekilde ortaya koyan bir roman.

90’lı yıllarda geçen roman, dolandırıcısından siyasetçisine modern Mısır’ı temsil eden farklı karakterler bağlamında, ülkenin yakın tarihinde yaşananları gerçekçi bir üslupla tasvir ediyor.

  • Künye: Alâ el Asvani – Yakupyan Apartmanı, çeviren: Avi Pardo, Maya Kitap

Özgür Mutlu Ulus – Türkiye’de Sol ve Ordu (2016)

1960’lı yıllardan itibaren kitleselleşmeye başlayan Türkiye’de sol hareketlerin orduya ve cuntacılığa yaklaşımlarını ortaya koyan bir inceleme.

Çalışma bu anlamda, 1960-1971 zaman aralığına Yön-Devrim hareketinden başlayarak Türkiye İşçi Partisi, Milli Demokratik Devrim, Türkiye Komünist Partisi ve Kıvılcımlı gibi farklı sol fraksiyonları irdeliyor.

  • Künye: Özgür Mutlu Ulus – Türkiye’de Sol ve Ordu, İletişim Yayınları

Fırat Mollaer – Tekno Muhafazakârlığın Eleştirisi (2016)

Türkiye’de çağdaş siyasi düşünce ve hayata damgasını vuran egemen bir ideolojinin düşünsel kaynakları, rasyonalitesi ve söylemsel pratiklerine dair eleştirel politik denemeler.

Nurettin Topçu’dan Necip Fazıl’a, muhafazakâr düşüncede etkili olan pek çok aktör üzerine yeniden düşünen Fırat Mollaer, sağlam ve eleştirel bir Türk muhafazakârlığı portresi sunuyor.

  • Künye: Fırat Mollaer – Tekno Muhafazakârlığın Eleştirisi, İletişim Yayınları

Kolektif – İllüzyon (2016)

Cumhuriyet’in klasik Batı müziğiyle macerasını serimleyen makaleler.

Çağdaşlık ve geleneksellik ikileminde gidip gelen Cumhuriyet’in “milli müzik” politikaları, müzik politikalarının kitlesel uygulama alanı olarak Halkevleri, Türkiye’de müzik yazarlığının ideolojik boyutu ve müzik icrasında kültürel seçkincilik, çalışmanın dikkat çekici konuları arasında.

  • Künye: Kolektif – İllüzyon, derleyen: Fırat Kutluk, h2O Kitap

Michel Delagrave – Ergen Kullanma Kılavuzu (2016)

Biz yetişkinlere artık ihtiyaçlarının kalmadığını öne sürdükleri bir yaşta, ergen çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz?

Birçok anne-babaya ve eğitimciye ilham verecek bu kitap, ergenleri terslemeden onlara sevgimizi nasıl göstereceğimizi, olgunluk ve bağımsızlık yolunda onlara nasıl eşlik edebileceğimizi anlatıyor.

  • Künye: Michel Delagrave – Ergen Kullanma Kılavuzu, çeviren: Esra Özdoğan, Yapı Kredi Yayınları

Oscar Wilde – Sosyalizm ve İnsan Ruhu (2016)

“İtaatsizlik insanın asıl erdemidir.”

Oscar Wilde’ın, ilk olarak 1891 yılında yayımlanmış ‘Sosyalizm ve İnsan Ruhu’, zamana meydan okuyan, ölümsüz bir metindir.

Wilde’ın söz konusu makalesi, 2000 yılında, Roll Dergisi tarafından başka yazarlardan yapılan alıntılarla yeniden yayımlanmıştı.

Roll edisyonunu sunan elimizdeki kitap ise, Wilde metnini, pek çok alıntıyla zenginleştirip ona farklı yorumlar getirmesiyle oldukça önemli.

  • Künye: Oscar Wilde – Sosyalizm ve İnsan Ruhu, çeviren: Fatih Özgüven, Metis Yayınları

İnci Vural – Zorlayan ve Zorlanan Çocuklar (2016)

Çocuğun iç dünyasına odaklandığı kadar, ebeveynleri de bu anlamda bir sorgulamaya tabi tutan, her anne-babanın kendinden çok şey bulacağı bir rehber.

Anne-babanın duygusal dünyası ve davranış şekillerinin çocuğun iç dünyasının oluşumuna nasıl etki ettiği, bebeğin ve çocuğun ruhsal dünyasının gelişimi konularında aydınlanmak için iyi bir fırsat.

  • Künye: İnci Vural – Zorlayan ve Zorlanan Çocuklar, Remzi Kitabevi