Lindsey Davis – Nisan Şenliği (2016)

Cin fikirli babasına yakışır bir halef olduğunu ortaya koyan Flavia Falco, İmparatorluk Roma’sında gizemli bir cinayetin izini sürmektedir.

Roma’da bilgi toplayıcı olarak çalışan Falco, ölümcül bir kazayı araştırmak için tutulur.

Fakat kahramanımız, kısa bir süre sonra katilin dikkatini çekecek ve asıl hedef haline gelecektir.

 • Künye: Lindsey Davis – Nisan Şenliği, çeviren: Ayşen Anadol, Alfa Yayınları

Sam Stall – Uygarlığı Değiştiren 100 Köpek (2010)

Sam Stall ‘Uygarlığı Değiştiren 100 Köpek’te, köpeklerin tarih boyunca bilime, sanata, devlet yönetimine, tarihe, dine ve insana yaptığı önemli katkılara odaklanıyor.

İkinci Dünya Savaşı’nın en çok madalya alan köpeği Chips; Büyük İskender’in hayatını kurtaran Peritas; en minik savaş köpeği Smokie; on yıllık çalışması esnasında kırk yolcunun hayatını kurtaran, Sanbernarların en yücesi Barry; orduda Amerikan İç Savaşı’nda pek çok kanlı çarpışmaya katılan Jack; kedi seven köpeklerin en ünlüsü Ginny; sinema yıldızı Drew Barrymore’u yangından kurtaran Flossie, Stall’ın hikâyelerini anlattığı, tarihte önemli roller üstlenmiş köpeklerden birkaçı.

 • Künye: Sam Stall – Uygarlığı Değiştiren 100 Köpek, çeviren: Ayşen Anadol, Can Yayınları, tarih, 170 sayfa

Sam Stall – Uygarlığı Değiştiren 100 Kedi (2009)

Sam Stall ‘Uygarlığı Değiştiren 100 Kedi’de, tarihte en çok adı geçen kedileri anlatıyor.

Yazar, bilim, tarih ve sanata katkıda bulunan, büyük edebiyat yapıtlarına esin kaynağı olan birçok kedinin portresini veriyor.

Stall, genel olarak gamsız, nankör ve insan ırkının ne yaptığıyla ilgilenmeyen bir hayvan olarak bilinen kedi cinsinden bazı üyelerin, kendilerine özgü yollarla yüzyıllar boyu insanlık yararına gösterdikleri çabayı, eğlenceli bir üslupla anlatıyor.

Bu çabaya, ünlü kedilerin tümünün olumlu yönde katkıda bulunduğu söylenemez.

Zira Stall, bunlardan “karşı kahramanlar” olarak tanımlanabilecek olanlarının marifetlerini aktarmayı da ihmal etmiyor.

 • Künye: Sam Stall – Uygarlığı Değiştiren 100 Kedi, çeviren: Ayşen Anadol, Can Yayınları, anlatı, 133 sayfa

Max Barry – Lexicon (2014)

Telaffuz edeni anında öldüren bir sözcük ve bunu ele geçirmeye çalışan tehlikeli bir örgüt.

Örgütün bu kötü niyetinin önüne geçebilecek yegâne kişiler, sözcüklerin büyüsünü ortaya çıkaran Emily ile Wil’den başkası değildir.

Fakat şimdi Wil, üyelerine dünyaca ünlü şairlerin isimlerini koyan esrarengiz bir örgüt tarafından kaçırılmıştır ve bu yüzden Emily, ne yapıp edip ona ulaşmak zorundadır.

 • Künye: Max Barry – Lexicon, çeviren: Taciser Belge ve Ayşen Anadol, Doğan Kitap

Selim Deringil – 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde İhtida ve İrtidad (2017)

Ir

Osmanlı İmparatorluğu’nda ihtida Müslümanlığı kabul etmek, irtidad da Müslümanlıktan dönmek, başka dini seçmek anlamına geliyordu.

Selim Deringil’in bu nitelikli incelemesi de, 19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde ihtida ve irtidadın özel durumunu ortaya koymasıyla önemli.

Bu dönemdeki ihtida ve irtida durumları özellikle dikkate değer.

Zira Deringil’in de çok iyi saptadığı gibi, 19. yüzyıl Osmanlı bağlamında irtida ve ihtida, etnik milliyetçiliğin yükselişiyle ve Avrupa’nın her köşesinde kol gezen ulusal uyanış hareketleriyle çakışıyordu, yani bir nevi ulussuzlaşma olarak algılanıyordu.

Deringil bu saptamadan yola çıkarak,

 • On dokuzuncu yüzyıldaki ihtida ve irtidadın önceki dönemlerden farkını,
 • İhtida usulü ve ihtida vakalarını,
 • Kadınların ihtidasını,
 • Bir diplomasi sorunu olarak ihtida ve irtidadı,
 • Protestan milletinin tanınmasının beraberinde getirdiği 1864 krizini,
 • Yerel dini politikalara yabancıların müdahale etmeye başlamasını,
 • Çalkantılı Rumeli’de ihtida ve irtidad olgularını,
 • Gizli Hıristiyanları ve İstavrileri,
 • Sığınma ihtidaları bağlamında Osmanlı tabiiyetinin özgün durumunu,
 • Abdülhamit dönemi kırımları nedeniyle Ermenilerin kitlesel ihtidasını,
 • Ve diplomatik mesele olarak kitlesel ihtidaları irdeliyor.

Deringil yalnızca bu ve bunun gibi pek çok konuyu aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda bu konuları etnik milliyetçilik, vatandaşlık, hayalî cemaate dâhil olmak, hayalî cemaatten dışlanmak ve kimlik inşasının sosyal politikası kavramlarından yola çıkarak aydınlatıyor.

 • Künye: Selim Deringil – 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde İhtida ve İrtidad, çeviren: Ayşen Anadol ve Taciser Ulaş Belge, İletişim Yayınları, tarih, 384 sayfa

James Lasdun – Yedi Yalan (2007)

 • YEDİ YALAN, James Lasdun, çeviren: Ayşen Anadol, Merkez Kitapçılık, roman, 195 sayfa

yedi-yalan

James Lasdun’un ‘Yedi Yalan’ı, kahramanı Stefan Vogel’in hayatını belirleyen yalanları hikâye ediyor. Doğup büyüdüğü Doğu Almanya’dan Amerika’ya kaçan Vogel, burada anılarını yazmaya karar verir. Fakat anlatacakları, hayatının gerçekleri değil, kendisinin ve sevdiklerinin hayatını sarmalayan, hatta kaderlerini belirleyen yalanları olacaktır. Vogel bu aşamada, daha çocukken söylediği ilk yalandan itibaren, hayatının yalanlardan ve onların korkunç sonuçlarından oluşan bir oyun olduğunu görecektir. Lasdun’un kurgusunun temelinde, hem Doğu Almanya’daki komünist rejimin hem de Amerika’daki kapitalizmin vaat ettiği sözde özgürlüklerin yarattığı hayal kırıklığı vardır.