Terry Eagleton – Mizah (2019)

Niçin gülüştüğümüz hakkında inandırıcı ve mantıklı şeyler söylemek mümkün mü?

Terry Eagleton elimizdeki kitabında, o kendine has mizahi üslubundan taviz vermeden, tam da bunu yapıyor ve kahkahadan alaya ve mizahın politikasına, mizah üzerine derinlemesine bir sorgulamaya girişiyor.

Eagleton bunu yaparken, hem bilimsel araştırmacıların aydınlatıcı yorumlarından hem komedyenlerin söylediklerinden ve hem de halk mizahından olabildiğince yararlanıyor.

Yazar kitabına, kahkahanın ne anlama geldiğini ve işlevini irdeleyerek başlıyor ve ardından da küçümseme ve mizah ile alay etmek ve mizah arasındaki ilişkiye, mizahın sınırlarının olup olmadığına, mizah ve tarih arasındaki ilişkiye ve en sonunda da mizahın politikasına odaklanıyor.

  • Künye: Terry Eagleton – Mizah, çeviren: Melih Pekdemir, Ayrıntı Yayınları, inceleme, 160 sayfa, 2019

Fevzi Demir – Bulaşıcı Salaklık Epidemiyolojisine Giriş (2012)

  • BULAŞICI SALAKLIK EPİDEMİYOLOJİSİNE GİRİŞ, Fevzi Demir, Phoenix Yayınları, mizah, 168 sayfa

 BULASICI

“Bu kitap bir tarihçinin toplum sağlığına ilişkin çalışmasıdır.” Fevzi Demir, elimizdeki çalışmasına dair meramını, bu sözlerle özetliyor. Epidemiyoloji bilindiği gibi, hem klinik hem de toplum tıp bilimlerinde hastalıkların dağılımı, nedenleri ile bunların teşhis ve tedavisi için araştırma teknikleri geliştiren bir bilim dalı. Demir ise, epidemiyolojiye, toplumsal alandaki bulaşıcı salaklığı anlamlandırabilmek için başvuruyor. Demir, salaklığın kimlerde görüldüğünü, kitle kültürünü, ezberi ve televizyonun salaklığa etkilerini mizahi bir üslupla ele alırken, salaklığın tedavisi konusundaki fikirlerini de paylaşıyor.

Gemma Edwin Harris (der.) – Küçük İnsanlardan Büyük Sorular… (2012)

  • KÜÇÜK İNSANLARDAN BÜYÜK SORULAR…, derleyen: Gemma Edwin Harris, çeviren: Şiirsel Taş, Domingo Yayıncılık, bilim, 297 sayfa

 KUCUK

Emma Elwin Harris elimizdeki çalışması için, on ilkokulda, yaşları dört ila on iki arasında değişen çok sayıda çocuktan, yanıtını en fazla merak ettikleri soruları sormalarını istemiş. Çalışma, çocukların gönderdikleri sorulara, alanında uzman isimlerin verdikleri yanıtları bir araya getiriyor. Çalışmanın mizah boyutu, uzmanların yanıtlarından ziyade, çocukların sorduğu “Uzay neden pırıl pırıldır?”, “İlk evcil hayvan sahibi kimdi?”, “Arı arıyı sokar mı?”, “elektrik neden yapılmıştır”, “Rüyalar nasıl yapılır?” ve “Neden yetki hep yetişkinlerdedir?” gibi, onların özgün dünyalarından gelen soruların oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Savaş Akın ve Lokman Dağ – Tape’den Kodese (2012)

  • TAPE’DEN KODESE, Savaş Akın ve Lokman Dağ, Postiga Yayınları, siyaset, 192 sayfa

 

Türkiye’de telefon dinlemelerinin çığırından çıktığı, uzun zamandır tartışılıyor. İki habercinin ortaklaşa yazdığı elimizdeki kitap da, telefon tapelerinden yansıyan ilginç kayıtlara yer veriyor. Bu tapelerden kimisinde, yasal dinlemelerle bazı suç örgütlerinin kirli ilişkilerinin nasıl aydınlatıldığı görülüyor. Kitabın mizahi boyutunu oluşturan başlıca unsur ise, kimi tapelerde yer alan evlere şenlik diyaloglar. Kayıtlarda, dinlemeleri yapan kişilerin Zeus’u “deyyus” şeklinde anlamasından dinlendiğini bilen kişilerin, önlem olarak kısık sesle konuşmalarına kadar, fıkradan ziyade trajikomiğe daha yakın pek çok olay sunuluyor.

Joe Garden, Janet Ginsburg, Chris Pauls, Anita Serwacki ve Scott Sherman – Yeni Vampirin El Kitabı (2010)

Bilindiği gibi vampirler, bilhassa son zamanlarda birçok kitabın, filmin ve dizinin konusu olmalarıyla, hayatımızın vazgeçilmez figürlerine dönüştü.

Elimizdeki kitap ise, genelde korku figürü olarak sunulan vampirlere mizah çerçevesinden bakıyor.

Burada vampir vücudu, vampir cinselliği, avını baştan çıkarma yöntemleri, vampirin sofra ve beslenme “adabı”, vampirin ağız ve diş sağlığı, vampir-insan ilişkileri ve vampirlerin yaşam tarzı gibi, okurlarını güldürmeyi hedefleyen bölümler yer alıyor.

Konunun yalnızca gülünç yönleriyle yetinmeyen kitap, vampir edebiyatını çığırından çıkarmış “korku endüstrisi”yle alay etmeyi de ihmal etmiyor.

  • Künye: Joe Garden, Janet Ginsburg, Chris Pauls, Anita Serwacki ve Scott Sherman – Yeni Vampirin El Kitabı, çeviren: Anıl Dursun, Derin Kitap, mizah, 223 sayfa

Atilla Atalay – Kişi Başına Bir Yalnız (2006)

  • KİŞİ BAŞINA BİR YALNIZ, Atilla Atalay, İletişim Yayınları, mizah, 269 sayfa

Atilla Atalay, ‘Kişi Başına Bir Yalnız’da, mizahla melankoliyi birleştirmeyi deniyor. Türkiye kültürü düşünüldüğünde, yalnızlık genel olarak ayıpsanan bir durum. Atalay’ın bu kitabıysa, yalnızlığın istisnai bir durum olmadığını, aslında her insanın kendi yalnızlık “potansiyeli”ne sahip olduğunu vurguluyor. Bunu en iyi ifade eden de kitabın başlığı olsa gerek. Fakat kitabın sadece yalnızlığa odaklanan bir eser olmadığını söylemek lazım. Çünkü kitapta, birebir bu konuya kafa yormayan, çok çeşitli konulara geçiş yapan mizahi denemeler de karşımıza çıkıyor. Burada medyadan botoksa, özel güvenlikten bilgi yarışmalarına, Şoray kanunlarından delikanlı raconlarına çok sayıda konu bulunuyor.

Pertev Naili Boratav – Nasreddin Hoca (2006)

  • NASREDDİN HOCA, Pertev Naili Boratav, Kırmızı Kitaplar, folklor, 350 sayfa

Pertev Naili Boratav’ın yeni yayımlanan ‘Nasreddin Hoca’sı, kuşkusuz yıllardır kitabın yeni basımını bekleyen okurlar ve araştırmacılar için bir sevinç kaynağı. Türkiye’nin ünlü folklor uzmanlarından Boratav, ‘Nasreddin Hoca’sı kırk iki yıllık bir çalışmanın ürünü. Yazar, dünyanın birçok yerinden elde ettiği yazma mikrofilmlerini tek tek tarayarak, bunlar arasındaki farkları karşılaştırarak elimizdeki kitabını oluşturmuş. Kitapta, Nasreddin Hoca hikâyeleri bütünlüklü bir şekilde yer alıyor. Fakat hikâyelerden önce, Boratav’ın muhtelif tarihlerde kaleme almış olduğu Nasreddin Hoca ile ilgili çok sayıda ayrıntıya yer veren ve Hoca hakkındaki rivayetleri araştıran makaleler de burada bir araya getirilmiş.

Abdülhak Şinasi Hisar – Geçmiş Zaman Fıkraları (2006)

  • GEÇMİŞ ZAMAN FIKRALARI, Abdülhak Şinasi Hisar, Yapı Kredi Yayınları, mizah, 176 sayfa

Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet dönemi yazarı olmasına rağmen, dil ve üslup bakımından Meşrutiyet kuşağına bağlı kalmasıyla ve bütün yapıtlarının esas olarak “hatıra”ya dayalı olmasıyla bilinir. ‘Geçmiş Zaman Fıkraları’, yine “hatıra”ya dayalı olan ve Türk edebiyatının bu önemli isminin karakteristik üslubuyla bezenmiş bir eser. Bir çeşit sosyal tarih araştırması olarak da düşünülebilecek bu kitap, 3. Selim döneminden Meşrutiyet yıllarına kadar, üç bölüm halinde, tarihte iz bırakmış kişilere ilişkin çok sayıda fıkra ve anekdot içeriyor. Hisar’ın genel olarak mizaha meyilli kalemi, bu kitabın ana çerçevesi olduğundan, kendini daha bir hissettiriyor.

Ahmet Gülüm ve Kemal Gönen – Dikkat Yazılı Var (2006)

  • DİKKAT YAZILI VAR, derleyenler: Ahmet Gülüm, Kemal Gönen, Kora Yayın, mizah, 111 sayfa

 

İlk baskısı 1997 yılında yapılan ‘Dikkat Yazılı Var’ kitabını bilmeyen yoktur. Kitap, Gaziantep’teki bir lisede, lise ikiye kadar gelmiş, ama ilk defa coğrafya öğretmeni gören öğrencilerin yazılarından; Mersin dağ köyleri ilkokullarına; Hatay’daki ortaokullardan İstanbul’un çeşitli semtlerindeki okullara kadar, çok değişik bölgelerden ve okullardan öğrencilerin, sınavlarda veya anketlerde verdiği yanıtlardan oluşuyor. Verilen yanıtların asıllarına sadık kalınmış. Kitaptan tadımlık: İlkokul beşinci sınıftan Serpil’in, “Kıyamet günü ne demektir?” soruna verdiği cevap: “Kıyamet günü yani gerdek gecesidir. O gün her şey çok kötü olur. Bütün gece kıyamet kopuverir.”