Kolektif – Himmet, Fıtrat, Piyasa (2015)

AKP’nin eğitimden sağlığa, çalışma yaşamından gelir dağılımına birçok alanda benimsediği anlayış ve uygulamaların doğurduğu kaygılar çok.

Partinin sosyal politikalarını detaylıca irdeleyerek bunların bir bilançosunu çıkaran bu nitelikli derleme, AKP döneminde yaşadığımız sosyo-ekonomik eşitsizlikleri gözler önüne seriyor.

Kitaba katılan yazarlar,

 • AKP döneminde neo-liberalizm, neo-muhafazakârlık, neo-popülizm beşiğinde sallanan sosyal devlet ve sosyal politika yaklaşımı,
 • Piyasa ve muhafazakârlığın elinde araçsallaşan eğitim,
 • Sağlıkta neo-liberal dönüşüm ve hak kayıpları,
 • AKP döneminde istihdam, işgücü ve işsizlik,
 • AKP döneminde iş hukukunda güvencesizliğin kurumsallaşması,
 • AKP döneminde sendikal haklardaki gerileme,
 • 2000’li yıllarda Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği,
 • Ve AKP dönemi kentleşme politikaları ve kentsel dönüşüm gibi, pek çok güncel sorunu ayrıntılı bir bakışla tartışıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Aziz Çelik, Betül Urhan, Binnur Öktem Ünsal, Gülcan Urhan, Hakan Koçak, Kemal İnal, Kuvvet Lordoğlu, Meryem Koray, Murat Özveri, Osman Öztürk, Örgen Uğurlu, Recep Kapar ve Saniye Dede.

 • Künye: Kolektif – Himmet, Fıtrat, Piyasa, derleyen: Meryem Koray ve Aziz Çelik, İletişim Yayınları

Joe L. Kincheloe – Eleştirel Pedagoji (2018)

Joe Kincheloe, uzun yıllardır eleştirel pedagoji alanında fikir ve gündem yaratan önemli isimlerden biriydi.

Yalnızca kuramsal anlamda değil, eleştirel pedagojiye yönelik fiziksel ve sanal mekânlar yaratmasıyla da dikkat çeken Kincheloe’nun bu kitabı ise, kendisinin uzun soluklu deneyimlerinden edindiği altın değerindeki derslerini sunuyor.

Kitap, eleştirel pedagojinin ve bununla ayrılmaz bir bütün oluşturan sosyal adalet eğitiminin ne anlama geldiği, nasıl uygulanacağı ve bu konuda karşılaşılan zorlukların nasıl aşılacağı konularında okurunu aydınlatıyor.

Çalışma, hayal ettiğimiz eğitimi gerçekleştirmenin neden uzun erimli ve dayanışma gerektiren bir faaliyet olduğunu ve eleştirel pedagojinin yeni ve umut dolu bir eğitimin ve geleceğin anahtarını sunduğunu gözler önüne seriyor.

 • Künye: Joe L. Kincheloe – Eleştirel Pedagoji, çeviren: Kemal İnal, Yeni İnsan Yayınevi, eğitim, 280 sayfa, 2018

Kemal İnal – Çocuk Hakları ve Siyaset (2018)

Çocuk ve çocuk eğitimi, daha çok yetişkinlerin karar vermede belirleyici olduğu bir alandır.

Zira yetişkinlerin idealize ettiği dünyada, çocuk kendisi için iyi olanı bilebilecek yetkinlikte değildir. Oysa çocuğun kendine has bir dünyası vardır ve onun geleceğini tasarlamaya koyulan her yetişkinin öncelikle dikkate alması gereken hakikat de budur.

Başka bir deyişle, her seferinde, biz yetişkinler için iyi olan, acaba çocuk için de öyle midir diye sormak en doğru tutumdur.

Kemal İnal da bu önemli kitabında, demokratik birikimin ve bilimsel gerçeğin gerektirdiği bir şekilde, çocuğun eğitimiyle ilgili süreçlere çocuğun bizzat kendisinin nasıl katılabileceğini ve günümüzde bunun neden vazgeçilmez olduğunu açıklıyor.

Çocukluk döneminin bir an geçilmesi gereken bir ara aşama yerine, kendi içinde değerli bir evre olarak yeniden formüle edilmesi gerektiğini düşünen yazara göre, çocuğun kendisini ilgilendiren süreçlere katılması halinde, alternatif çözümler bulmak imkân dâhilindedir.

Eğitimciler kadar; iyi, kolektif düşünebilen ve eyleyebilen, çevreye duyarlı çocuklar yetiştirmek isteyen her anne babanın okuması gereken bir kitap.

 • Künye: Kemal İnal – Çocuk Hakları ve Siyaset, Yeni İnsan Yayınevi, eğitim, 608 sayfa, 2018

Kolektif – Yükseköğretimin Serbest Düşüşü (2015)

Kimi zaman “vakıf”, kimi zamansa “holding” veya “patron” üniversiteleri olarak tanımlanan özel üniversiteler gerçeğini çok yönlü bir bakışla irdeleyen bir derleme.

Kitapta irdelenen kimi konular şöyle:

 • Türkiye’de özel üniversitelerin ortaya çıkışı,
 • Yabancı şirketlerin özel üniversitelere girmesiyle birlikte özel üniversiteler ve yükseköğretimin dönüşümü,
 • Piyasa girdabında akademik yaşam,
 • Vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin çalışma koşulları,
 • Özel üniversitelerin pazarlama ve tanıtım faaliyetleri,
 • Özel üniversitelerde gözetim ve kontrol,
 • Pazar girdabında magazinleşen özel üniversiteler,
 • Laureate Edu. Inc., İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Sosyal–İş/DİSK örneği üzerinden, vakıf üniversitesinde akademik kapitalizm ve akademik sendikacılık,
 • Vakıf üniversitelerinde taşeronlaşma…

Bu üniversitelerin ortaya çıkışıyla neoliberal eğitim politikaları arasındaki ilişki ve “kar amaçlı üniversite modeli”nin çıkmazlarına dair sağlam bir tartışma.

 • Künye: Kolektif – Yükseköğretimin Serbest Düşüşü: Özel Üniversiteler, derleyen: Serdar M. Değirmencioğlu ve Kemal İnal, Ayrıntı Yayınları

Kolektif – Sosyoloji (2008)

Yedi yazar tarafından kaleme alınan ‘Sosyoloji’, sosyolojiye giriş konusunda kapsamlı bir kaynak.

Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde sosyolojik bakış açısının ne anlama geldiği anlatılıyor, ikinci bölümde de cinsiyet ve ırk gibi sosyal bölünmeler üzerinden iktidar ve politika kurumları inceleniyor.

Üçüncü bölümde aile ve medya gibi sosyal kurumlar ele alınıyor, dördüncü bölümde de sosyolojide kuram ve yöntem sorunları değerlendiriliyor.

Ele alınan konular ve tartışmaların diğer konu ve tartışmalarla ilişkisinin ‘Bağlantılar’ başlıklı kutularla gösterildiğini, bunun da çalışmayı nitelikli kıldığını söyleyelim.

Kitaba katkıda bulunan yazarlar ise şöyle: Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, Tony Lawson, David Skinner, Michelle Stanworth ve Andrew Webster.

 • Künye: Kolektif – Sosyoloji, çeviren: Kemal İnal, Yeliz Kartal, Nurgök Özkale, Kasım Toraman, Yağmur Özkan ve Ali Rıza Güngen, Siyasal Kitabevi, sosyoloji, 582 sayfa

Kolektif – Kamusal Eğitime Tehdit: Dershaneler (2014)

 • KAMUSAL EĞİTİME TEHDİT: DERSHANELER, derleyen: Kemal İnal ve Nevzat Samet Baykal, Ayrıntı Yayınları, eğitim, 378 sayfa

Alanın uzman isimlerin yazılarını barındıran ‘Kamusal Eğitimde Tehdit’i dikkat çekici kılan hususların başında, dershane olgusuna AKP ve Cemaat söylemi dışında, sınıfsal analiz gibi bir üçüncü perspektiften bakabilmesi. Burada, sınava dayalı eğitim kültürünün devlet okullarında da yerleşiklik kazanması nedeniyle, bu kültürün dershane gibi bir örgütün ortadan kaldırılmasıyla neden eğitim sisteminden silinemeyeceği; AKP ile Cemaat arasındaki dershane mücadelesinin perde arkasındaki gerçekler; Türkiye ve dünyada dershanelerin işleyiş biçimleri ve dershane öğretmenlerinin emeği sorunsalı gibi dikkat çekici tartışmalar yürütülüyor.

Bekir Balkız ve Vefa Saygın Öğütle (ed.) – Bilim Sosyolojisi İncelemeleri (2011)

 

Birçok yazarın makaleleriyle katkıda bulunduğu ve kapsamıyla dikkat çeken ‘Bilim Sosyolojisi İncelemeleri’, konuya dair temel yaklaşımları, kavramları ve tartışmaları barındırıyor.

Beş bölümden oluşan çalışmada ilk olarak, alanın kapsamını ve alandaki temel konumlanmaları ortaya koyan metinlere yer veriliyor.

İkinci bölüm, kronolojik sırayla Marksist, pozitivist ve konvansiyonalist yaklaşımlara çığır açan kurucu metinlere; üçüncü bölüm de, alanda gerçekleştirilmiş bazı ampirik çalışmalara ayrılmış.

Kitabın, kuşkusuz en önemli bölümlerden olan dördüncü bölümünde, alanın usta kalemleri vasıtasıyla, bilim-ideoloji tartışmalar aktarılıyor.

Çalışmanın son bölümünün amacı ise, rölativist/konvansiyonalist yaklaşımların bilim sosyolojisine getirdiği katkılar kadar, alanı ne türden bir çıkmaza sürüklediklerini göstermek.

 • Künye: Kolektif – Bilim Sosyolojisi İncelemeleri, editör: Bekir Balkız ve Vefa Saygın Öğütle, çeviren: Barış Yıldırım, Bekir Balkız, Beno Kuryel, Dilek Hattatoğlu, Emrah Göker, Eren Buğlalılar, Erhan Işıklar, Kemal İnal ve Ümit Tatlıcan, Doğu Batı Yayınları, bilim, 592 sayfa