Kolektif – Bu da Biter, Ya Sonra? (2022)

Bu önemli derleme, pandeminin ekonomi, siyaset edebiyat, sanat, medya, eğitim ve sağlık üzerindeki etkilerini derinlemesine izliyor.

Dünyayı sarsan COVID-19 pandemisinden sonra hayatlarımız, olağan akışına kaldığı yerden aynen geri dönecek mi?

Çocuk, genç, yaşlı milyarlarca insan ne yaşadı?

Ne yaşadık?

Bizleri bundan sonra neler bekliyor?

Salgın sırasında her vatandaşımızın günlük hava durumu tahminleri kadar içselleştirip, düzenli takipçisi olduğu istatistiklere olan genel ilgi, salgın uzadıkça düştü.

Salgın fırtınasında her hanede hayat, A’dan Z’ye değişip başka bir şeye dönüştükçe; salgın konuşulmaz oldu.

Toplumun gündemi, salgının artçıl etki ve sonuçlarıyla öylesine meşgul ki, kimse tüm bu sorunların asıl malum nedeni olan COVID-19 hakkında artık düşünmek, konuşmak istemiyor.

Acılar öyle uzun, öyle derin, öylesine yaygın ki, unutmak ve hiç adını anmamak en kolayı!

Oysa pandeminin sebep ve sonuçlarının tam da şimdi bir analize ihtiyacı var.

İnsanlığın yaşadığı son salgının içinden, salgın sonrasına bakarak hayatı yorumlayan bu kitap şu soruya cevap arıyor: Bu da biter, ya sonra?

Biyoloji, ekoloji, ekonomi, edebiyat, kültür, sanat, iletişim, eğitim, sağlık gibi hayatın çok farklı alanlarında çalışan, üreten, düşünen, bu soruya cevap arayan yazarlar bu kitap için buluştu, tartıştı ve okuyucuya kendi başlangıçları için ilham vermek istedi: “Daha iyi bir dünya mümkün.”

Kitaba katkıda bulunan isimler de şöyle: Ahmet Atalık, Arif Altun, Aysun Gezen, Aziz Çelik, Bayazıt İlhan, Berna Diclenur Uluğ, Betül Urhan, Dilek Aslan, Emre Kongar, Engin Yılmaz, Fatih Yaşlı, Fazilet Mıstıkoğlu, Ferhunde Öktem, Gülriz Erişgen, Haluk Özen, İlhan Can Özen, Meltem Dengelen, Mutlu Binark, Önder Algedik, Özden Şener, Özlem Ece, Selçuk Dağdelen, Süreyya Karacabey ve Şükrü Erbaş.

 • Künye: Kolektif – Bu da Biter, Ya Sonra?: Covid 19 ve A’dan Z’ye Yeni Hayat, editör: Selçuk Dağdelen, Dilek Aslan ve Bayazıt İlhan, Literatür Yayıncılık, inceleme, 292 sayfa, 2022

Kolektif – Bedenin Sosyolojisi (2020)

Beden, kılıfımız olmaktan öte; toplumun, sınıfın ve tarihsel dönemin biçimlendirdiği, denetlediği, düzenlediği bir toplumsal mekândır.

Bu önemli derleme, dijital gözetim, sanat, spor, felsefe, toplumsal cinsiyet, eğitim, sağlık alanları ve mekân, kimlik, benlik kavramları kapsamında bedene odaklanan metinleri bir araya getiriyor.

Kitapta tartışılan kimi konular şöyle:

 • Bir cezalandırma yöntemi olarak elektronik izleme,
 • Çin’de çevrimiçi yönetim ve mobil platformlar üzerinden kurulan bioiktidar,
 • Duyguların tıbbileştirilmesi,
 • Salgının ürettiği beden politikaları ve yeni toplumsallıklar,
 • Yoganın toplumsal ve bireysel görünümleri,
 • Bir yönetme sanatı olarak tıbbileştirme,
 • Bedensel sermaye ve toplumsal eşitsizliklerin üretilmesi,
 • Bedenin eril tarihi,
 • Gıda, beslenme, yemek ve beden sosyolojisi arasındaki ilişki,
 • Sanatta bedenin görünümü…

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Gönül Demez, Meral Timurturkan, Bahar Özkan, Tuğçe Tunca, Sevda Ünal, Mutlu Binark, İnci User, Mehmet Cem Kamözüt, David le Breton, Cihat Ertan, Metin Cevizci, Chris Shilling, Nihan Bozok, Kadir Berk, Cihan Akkaya, Erhan Akarçay ve Ebru Nalan Sülün.

 • Künye: Kolektif – Bedenin Sosyolojisi: Gündelik Hayatın Cisimleşme Deneyimleri, Tıbbileştirme ve Dijital Gözetim, yayına hazırlayan: Gönül Demez, Meral Timurturkan ve Cihan Ertan, Bağlam Yayınları, sosyoloji, 320 sayfa, 2020

Kolektif – Yeni Medyada Nefret Söylemi (2010)

‘Yeni Medyada Nefret Söylemi’, internet ve sosyal paylaşım ağlarında nefret söyleminin yaşam bulmasını ve yeniden üretime girişini inceliyor.

Nefret söyleminin cinsiyet, millet, ırk gibi farklı örnekleri ve kısıtlanmasına yönelik çalışmalar; internet okurlarının gazete haberlerine yaptığı yorumların nefret söylemini nasıl ürettiği; sosyal paylaşım ağlarında ve internet üzerindeki görsel paylaşım ağlarında nefret söyleminin rolü; dijital oyunlarda nefret söylemi; holiganizmin spor seyircisini, taraftarları ve spor yazarlarını nasıl etkilediği; internet üzerinde nefret söylemi ile mücadele etme yolları ve nihayet, bir hukuk sorunu olarak nefret söylemi, kitaptaki yazıların odaklandığı başlıca konular.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Mutlu Binark, Altuğ Akın, Ayşe Kaymak, Burak Doğu, Eser Aygül, Günseli Bayraktutan-Sütcü, İlden Dirini ve Tuğrul Çomu.

 • Künye: Kolektif – Yeni Medyada Nefret Söylemi, Kalkedon Yayınları, medya, 300 sayfa

Kolektif – Dijital Oyun Rehberi (2009)

Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan-Sütcü’nün kaleme aldıkları ‘Dijital Oyun’ geçen yıl yayımlanmıştı.

Yazarlar bu kitaplarında, belli kavramlar üzerinden dijital oyun üretiminin kültür endüstrisiyle ilişkisini analiz etmiş; oyun geliştiricilere de hitap edecek şekilde, Türkiye’deki dijital oyun endüstrisinin haritasını ortaya koymuştu.

Şimdi yayımlanan ‘Dijital Oyun Rehberi’ başlıklı elimizdeki derleme ise, dijital oyun tasarımı, oyun türleri, dijital oyuncu, dijital oyun çalışmaları ve dijital oyun kültüründe önemli aktörler gibi konularda aydınlatıcı, rehber nitelikte bilgiler sunmasıyla dikkat çekiyor.

 • Künye: Kolektif – Dijital Oyun Rehberi, derleyen: Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan-Sütcü ve Işık Barış Fidaner, Kalkedon Yayınları, inceleme, 382 sayfa

Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan-Sütcü – Dijital Oyun (2008)

Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan-Sütcü’nün kaleme aldığı ‘Dijital Oyun’, kültür endüstrisinin güncel alanlarından birini inceliyor.

Dijital oyun üretiminin çeşitli aşamalarını gösteren yazarların, bu aşamaları etkileyen etkenleri Türkiye üzerinden ele almaları ise kitabı özgün kılan önemli etkenlerden.

Başta çocuklar olmak üzere Türkiye’de önemli bir kesimin bu alana ilgi duyduğu düşünüldüğünde, çalışmanın önemli bir boşluğu doldurduğu açık.

Yazarlar, belli kavramlar üzerinden dijital oyun üretiminin kültür endüstrisiyle ilişkisini analiz ediyor; oyun geliştiricilere de hitap edecek şekilde, Türkiye’deki dijital oyun endüstrisinin haritasını ortaya koyuyor.

 • Künye: Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan-Sütcü – Dijital Oyun, Kalkedon Yayınları, inceleme, 226 sayfa

Kolektif – Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2014)

Yeni medya araştırmalarında eksikliği fazlasıyla hissedilen yöntemler ve teknikler hakkında bir başvuru kitabı.

Web 1.0 ve Web 2.0 uygulamalarının içerik çözümlemesinden anket tekniğinin çevrimiçi ortamlarda ne şekilde uygulanacağına ve etnografinin çevrimiçine nasıl taşınabileceğine kadar pek çok konu, bu rehber nitelikteki kitapta.

 • Künye: Kolektif – Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, derleyen: Mutlu Binark, Ayrıntı Yayınları

Mutlu Binark (der.) – Yeni Medya Çalışmaları (2008)

 • YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI, derleyen: Mutlu Binark, Dipnot Yayınevi, medya, 383 sayfa

Gazete, radyo, televizyon ve sinema gibi, klasik medya araçlarından farklı olarak, internet teknolojisinin beraberinde getirdiği yeni araçlar var. Bu kitap, yeni medya araçlarıyla ilgili güncel tartışmalardan yola çıkarak, bu alanda çalışma yapılırken başvurulacak kuram ve yöntemleri analiz ediyor; yeni medya, yurttaşlık ve demokratik katılım ilişkisi; yeni medya ve tüketim kültürü ilişkisi; yeni medya ve egemen cinsiyet rejiminin yeniden üretilmesi gibi konulara odaklanıyor. Kitapta yazıları bulunan isimler şöyle: Mutlu Binark, Halil Nalçaoğlu, Günseli Bayraktutan Sütcü, Erdal Dağtaş, Mehmet Güzel, Gamze Göker, İdil Soyseçkin, Fatma Tütüncü, Oğuzhan Taş ve Serpil Aygün Cengiz.

 

Mutlu Binark, İshak Kocabıyık ve Gani Çulha – Zaman ve Uzam İçinde Haydarpaşa Garı (2007)

 • ZAMAN VE UZAM İÇİNDE HAYDARPAŞA GARI, Mutlu Binark, İshak Kocabıyık ve Gani Çulha, Ankara Mülkiyeliler Birliği Yayınları, mimari, 120 sayfa

 

‘Zaman ve Uzam İçinde Haydarpaşa Garı’, garın farklı hizmet birimlerindeki demiryolu çalışanları, ana hat ve banliyö trenlerini kullanan yolcuları ve gar alanında çalışan garson, büfeci, taksici, berber gibi diğer işgücüyle yapılmış görüşmelerden oluşuyor. Bölgeyi belgeleyen siyah-beyaz fotoğrafların da bulunduğu kitap, yakın zamanda “Kentsel Dönüşüm” projesiyle tehdit edilmeye başlanan bu bölgeye dair önemli bir tanıklık. Türkiye’de simgesel değere sahip mekânlardan biri olan Haydarpaşa garı, barındırdığı öykülerle de ilgiye değer. Kitap, aktardığı bu öyküler eşliğinde, demiryolunun toplumsal hafızadaki yerini de hatırlatıyor.