Kolektif – Efendime Söyleyeyim: Hasan Ali Toptaş Kitabı (2010)

Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan ‘Efendime Söyleyeyim’, Türkiye edebiyatının önde gelen simalarından Hasan Ali Toptaş’ın hayatına ve edebiyatına odaklanan metinlerden oluşuyor.

Toptaş’ın hem eserlerinin hem de kendisinin bugünden görülen bir profili olarak kurgulanan kitapta, hayatı ve edebiyata yaklaşımı üzerine ayrıntılı bir söyleşi, eserlerini çevirenlerin ve tiyatro ile sinemaya uyarlayanların deneyimleri, şimdiye kadarki bütün eserleri üzerine yazılan inceleme yazıları, edebiyat dostlarının anıları, okurlarından mektuplar, kendi metinlerinden ve nihayet, Toptaş üzerine yazılan yazılardan yapılmış alıntılar yer alıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle:

Mesut Varlık, Süha Oğuzertem, Stefan Weidner, Gerhart Meier, Tuula Kojo, Victor Bottenbley, Celil Toksöz, Mahir Günşıray, Kamucan Yalçın, Hakan Karahan, Ümit Ünal, Altan Erkekli, Eda Çaça, Asaf Koçak, Alper Akçam, Çimen Günay-Erkol, Beliz Güçbilmez, Şâmil Yılmaz, Ebru Ağca, Ersin Altay, Ayşe (Eziler) Kıran, Meral Oraliş, Mavisel Yener, Feridun Andaç, Zeynep Erk Emeksiz, Elif Türker, Yıldız Ecevit, Bülent Yıldız, Mahmut Temizyürek, Sibel Ercan, Aydan Çelik, Haydar Ergülen, Semih Gümüş, Handan İnci, Faruk Duman, Tacettin Kandemir, Necmiye Alpay, İshak Reyna, Cemil Kavukçu, Akif Kurtuluş, Ethem Baran, Abdullah Ataşçı ve Şükrü Erbaş.

  • Künye: Kolektif – Efendime Söyleyeyim: Hasan Ali Toptaş Kitabı, hazırlayan: Mesut Varlık, İletişim Yayınları, armağan, 528 sayfa

Feridun Andaç – Kar Masalları (2009)

Doğu düşünün peşinden giden Feridun Andaç ‘Kar Masalları’nda, aralarına metinler serpiştirdiği 25 öyküyle okurun karşısına çıkıyor.

Şiirsel bir dille kaleme alınan öyküler, bir yandan Anadolu kültürünün derinliklerine uzanırken, bir yandan da çağdaş, kentli insanın içsel arayışlarını tasvir ediyor.

2004 Dil Derneği Asım Aksoy Ödülü’nü alan Andaç kitabında, kimi masala, kimi düşe, kimi türküye dayanan öyküler kuruyor.

Zaman, bellek, mekân duygusu, aidiyet, aşk, bağlanma, tutku, içteki ve dıştaki sürgünlük, özlem, kavuşmak, ayrılık ve acı, öykülerde birer tema olarak yerini alıyor.

Kitapta, her bir öykü arasında bütünlük sağlamaya çalışan Andaç, Sadi, Pessoa, Dante, Tagore gibi yazarlardan alıntılarla da metnini zenginleştirmiş.

Edebiyata eleştiri yazıları ve denemeleriyle girmiş Andaç’ın öykücülüğü, dilsel yetkinliği ve üslubuyla dikkat çeken ‘Kar Masalları’yla öne çıktı diyebiliriz.

  • Künye: Feridun Andaç – Kar Masalları, Kavis Kitap, öykü, 140 sayfa

Kolektif – Türkiye’nin Çıplak Tarihi (2015)

Alternatif bir tarih, çünkü her yazar, klasik bir tarihsel anlatı yerine, bu yıllar içinde yaşadıklarının kendi bireysel dünyalarındaki yansımalarından süzüp aktarıyor.

Dolayısıyla çalışma, herkesin kendi cephesinden Türkiye’yi anlattığı ve doğumlar, ölümler, aşklar, hüzünler, gözyaşları ve kahkahaların çepeçevre sardığı tarihsel bir anlatı.

Ülkenin yaşadığı dönüşümü tarihi gelişmelerden ziyade, bunların birey üzerindeki etkileri bağlamında konu edinmesiyle dikkat çeken kitapta, Oktay Akbal’dan Dağlarca’ya, Peride Celal’den Leylâ Erbil’e, Erdal Öz’den Ferit Edgü’ye birçok ismin değerlendirmeleri bulunuyor.

Yazılarıyla kitaba katılan isimler ise şöyle:

Oktay Akbal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Erhan Bener, Arif Damar, Hıfzı Topuz, Peride Celal, Semavi Eyice, Nezihe Meriç, Orhan Koloğlu, Demir Özlü, Adnan Özyalçıner, Giovanni Scognamillo, Ahmet Necdet, Leylâ Erbil, Ece Ayhan, Tahsin Yücel, Uğur Kökden, Hilmi Yavuz, Ferit Edgü, Doğan Hızlan, Önay Sözer, Fikret Demirağ, Ataol Behramoğlu, Pınar Kür, İnci Aral, Erdal Öz, Süreyya Berfe, Ahmet İnam, Necati Tosuner, Hulki Aktunç, Selim İleri, Sina Akyol, Hüseyin Peker, Cemil Kavukçu, Tuğrul Tanyol, Feridun Andaç, Yıldırım B. Doğan, Buket Uzuner, Haydar Ergülen, Turgay Fişekçi, Ahmet Soysal, Adnan Özer, Mario Levi, Nalan Barbarosoğlu, İhsan Oktay Anar, Can Kozanoğlu, İbrahim Baştuğ, Özcan Karabulut, Cem Mumcu, Aslı Erdoğan, Hakan Senbir, Derya Erkenci, Levent Yılmaz, Elif Şafak, Şebnem İşigüzel, Ece Temelkuran, Angutyus, Feryal Tilmaç, Berrin Karakaş, Pınar Öğünç, İdil Önemli, Hakan Bıçakçı, Aziz Kedi, Çağlayan Çevik, Saro Dadyan, Çağla Özbek, Feyyaz Yiğit, Anıl Helvacı ve Ebru Demetgül.

  • Künye: Kolektif – Türkiye’nin Çıplak Tarihi, editör: Cem Mumcu, Okuyan Us Yayınları

Feridun Andaç – Öykü Yazmak, Hikâye Anlatmak (2014)

Öykünün nasıl ve ne şekilde anlatılacağını irdeleyen bu kitap, bir hikâyesi olup bunu öyküye dönüştürmeyi heves edenler için kaçırılmayacak fırsat.

Andaç niçin yazdığımızı, hikâyenin önemini, kısa anlatıda anlatımın olmazsa olmazlarını, dilin kullanımının püf noktalarını, çerçeve anlatıları, öykünün ayrıntılarını, öyküde zaman ve anlamsal yapıyı irdeliyor.

  • Künye: Feridun Andaç – Öykü Yazmak, Hikâye Anlatmak, Ceres Yayınları

Kolektif – Kalem Kitabı (2014)

İnsan-araç ilişkisinin en güzel örneklerinden biri olan kaleme dair, 45 yazardan 45 öykü.

1923 doğumlu Hıfzı Topuz’dan 1974 doğumlu Faruk Duman’a her yazar, kalemle kurduğu ilişkinin detaylarını paylaşıyor.

Kitaba katılan her yazarın çalışma masasının fotoğrafına da yer verilmesi ise, okuru burada karşılayacak bir diğer sürpriz.

  • Künye: Kolektif – Kalem Kitabı, hazırlayan: Feridun Andaç, Varlık Yayınları

Feridun Andaç – Romanda ve Öyküde Gerçeklik Arayışları (2011)

  • ROMANDA VE ÖYKÜDE GERÇEKLİK ARAYIŞLARI, Feridun Andaç, Varlık Yayınları, inceleme, 320 sayfa

Feridun Andaç ‘Romanda ve Öyküde Gerçeklik Arayışları’nda, tarihsel/toplumsal dönüşüm süreçlerinin Türkiye edebiyatını nasıl biçimlendirdiğini ve yazarların öykü ve romanlardaki gerçeklik düşüncelerine ne gibi etkilerde bulunduğunu inceliyor. Andaç kitabına, Türkiye edebiyatının toplumsallaşma sürecini irdeleyerek başlıyor ve bunda, Köy Enstitüleri kuşağı ile 1950’ler kuşağının payını sorguluyor. Yazar ardından, Reşat Nuri Güntekin, Sait Faik, Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Kemal Tahir, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Vüs’at O. Bener, Nezihe Meriç ve Fakir Baykurt gibi birçok yazarın üretimlerinde yer alan gerçeklik arayışlarını araştırıyor.