Alexander A. Vasiliev – Bizans İmparatorluğu Tarihi (2016)

Bizans İmparatorluğu’nun kuruluşundan yıkılışına uzanan süreci işleyen, alana dair eksiksiz bir kılavuz.

Alexander Vasiliev, Konstantin zamanından Justinianos’a, Theodora’dan Herakleios’a, ikonoklastik dönemden Bizans’ın Haçlı Seferleri’ndeki rolüne, imparatorluk tarihindeki dönüm noktalarının izini sürüyor.

 • Künye: Alexander A. Vasiliev – Bizans İmparatorluğu Tarihi, çeviren: Tevabil Alkaç, Alfa Yayınları

Jean-Claude Cheynet – Bizans Dünyası, Cilt 2 (2018)

Cécile Morrisson, daha önce yayınlanan ‘Bizans Dünyası’nda, Doğu Roma İmparatorluğu’nun 330-641 yılları arasındaki tarihini zengin veriler eşliğinde anlatmıştı.

Jean-Claude Cheynet imzalı ‘Bizans Dünyası’nın elimizdeki ikinci kitabı ise, ilk kitabın kaldığı yerden devam ederek Bizans İmparatorluğu’nun 641-1204 yılları arasındaki tarihini sunuyor.

Bu ciltte ele alınan kimi konular şöyle:

 • Ortaçağ’da Bizans İmparatorluğu’nun oluşumu ve gelişimi,
 • Müslümanların ilerleyişi,
 • İsaurialıların güçlenmesi,
 • Makedonya hanedanı döneminde Bizans genişlemesi,
 • Makedonya hanedanın kuruluşu,
 • Bulgarlarla çatışmanın tekrar başlaması,
 • Müslümanlara karşı başarılar,
 • Konstantinos’un olaylara müdahalesi,
 • Batı’da genişleme ve Doğu’nun kurtarılması,
 • Türkler ve Haçlılar arasında Bizans,
 • Angelos yönetiminde hızlı zayıflama,
 • İmparatorluk kurumları,
 • İmparator ve ailesi,
 • İmparatorluk törenleri,
 • Büyük Saray,
 • İmparatorluk unvanları,
 • Saray ahalisi,
 • Bizans Kilisesi’nin kurumları,
 • Ruhban organizasyonu,
 • Ortodoks olmayan azınlıklar,
 • İmparatorluk yönetiminde vergi sistemi, hukuk, merkezi yönetim, başlıca devlet daireleri ve taşra yönetimi,
 • Bizans’ta ordu ve donanma,
 • Ordunun finansmanı ve askerlerin maaş ödemeleri,
 • İmparatorluğun yönetici sınıfları,
 • Bizans medeniyetinin temelleri,
 • Nüfus ve demografi,
 • Köy ekonomisi ve toplumu,
 • Tarımsal üretimin koşulları,
 • Konstantinopolis ve şehir ekonomisi,
 • Şehir peyzaj ve alanının organizasyonu,
 • Eğitim ve yazılı kültür,
 • Bizans sanatı…

Künye: Jean-Claude Cheynet – Bizans Dünyası, Cilt 2: Bizans İmparatorluğu (641-1204), çeviren: Aslı Bilge, Ayrıntı Yayınları, tarih, 576 sayfa, 2018

Timothy E. Gregory – Bizans Tarihi (2008)

Timothy E. Gregory, Ohio State Üniversitesi’nde Bizans Tarihi ve Klasik Arkeoloji profesörü olarak görev yapıyor.

Gregory, görsel zenginliğiyle de öne çıkan ‘Bizans Tarihi’ isimli bu kitabında, Bizans İmparatorluğu’nun tarihi serüvenini, en parlak dönemlerini ve gerileyişini anlatıyor.

Dolayısıyla kitabın, imparatorluğun MS 306’dan, Konstantinopolis’in 1453’teki düşüşüne kadarki seyrini, nitelikli gözlemler eşliğinde izlediğini söyleyebiliriz.

Bizans dünyasında heretikler, travesti rahibeler, manastır hayatı, imparatorlar ile sıradan Bizanslıların yaşantısı ve saraylı kadınlar, Gregory’nin kapsamlı analizinde, okurun karşısına çıkan konulardan birkaçı.

 • Künye: Timothy E. Gregory – Bizans Tarihi, çeviren: Esra Ermert, Yapı Kredi Yayınları, tarih, 358 sayfa

Mehmet Fuad Köprülü – Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri (2014)

İstanbul’un fethinden sonra, Osmanlı’nın örneğin saray kuralları veya idari yapılanması gibi kimi kurumları üzerinde Bizans’ın etkide bulunduğu söylenir.

Köprülü bu teze temelden karşı çıkarak Osmanlı’nın ana kurumlarının kendi gelenekleri içinde geliştiğini, her birinin Osmanlı’ya özgü olduğunu savunuyor.

 • Künye: Mehmed Fuad Köprülü – Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Alfa Yayınları, tarih, 235 sayfa

Cyril Mango – Bizans: Yeni Roma İmparatorluğu (2008)

Bizans İmparatorluğu konusunda saygın isimlerden Cyril Mango, Bizans ve Ortadoğu toplumlarıyla ilginç benzerlikleri örnekleriyle ortaya koyduğu bu çalışmasında, İmparatorluğu üç ayrı incelemeye tabi tutuyor.

Mango ilkinde, Bizans’ı Roma tarihinin devamı olarak inceliyor,

İkincisinde, Hıristiyan kültürünün oluşumundaki rolü çerçevesinden izliyor,

Ve son olarak da, bir Doğu devleti ve toplumu olarak ele alıyor.

Bizans’taki çok dillilik, ekonomik sistem, kentsel yapı, toplumsal düzen, eğitim kurumları ve Bizans’ın edebiyat ve sanat alanında ortaya koydukları, anlaşılabilir bir dille kaleme alınan kitapta yer alan konulardan birkaçı.

 • Künye: Cyril Mango – Bizans: Yeni Roma İmparatorluğu, çeviren: Gül Çağalı Güven, Yapı Kredi Yayınları, tarih, 344 sayfa

Nadia Maria El Cheikh – Arapların Gözüyle Bizans (2012)

 • ARAPLARIN GÖZÜYLE BİZANS, Nadia Maria El Cheikh, çeviren: Mehmet Moralı, Alfa Yayınları, tarih, 248 sayfa

 

Tarih ve arkeoloji alanlarında çalışan Nadia Maria El Cheikh, ilgi çekici çalışması ‘Arapların Gözüyle Bizans’ta, 7. yüzyılda İslam’ın ortaya çıkışıyla başlayan ve 15. yüzyılda Bizans’ın çöküşüne değin süren İslam-Bizans ilişkilerini ayrıntılı bir bakışla irdeliyor. Uzun soluklu bir arşiv çalışmasına ve çok sayıda belgeye dayanan çalışma, bilhassa Arap-İslam dünyasının Bizans’a bakışı, bunun yüzyıllar boyunca temas, karşılıklı alışverişler ve savaş sonucu nasıl evrildiği; Müslüman toplumunun kendi iç ve dış sınırlarını nasıl belirlediği ve “ötekiliği” nasıl tanımladığı gibi konularda oldukça nitelikli bir kaynak.