Earle P. Martin, Jr. – Sevgili Charlie (2012)

  • SEVGİLİ CHARLIE, Earle P. Martin, Jr., çeviren: Işıl Aydın, Özgür Yayınları, eğitim, 135 sayfa

‘Sevgili Charlie’, Earle P. Martin, Jr.’ın torunu Charlie için kaleme aldığı mektuplardan oluşuyor. Bir otizmle yaşam kılavuzu olarak değerlendirilebilecek bu özel kitap, bir büyükbabanın, otizmin mağduru olan torununa karşı ne denli duyarlı, sevecen ve saygılı olduğunu göstermesiyle oldukça özel. Martin, Charlie’ye yazdığı mektuplarında otizmin ne olduğundan ve otistik olmanın ne anlama geldiği gibi bilimsel konular kadar, torununun arkadaş edinmesi, otizmini kabullenmesi, otizmle mücadele etmesi, kendine yetebilmesi ve bu durumda kendisi için doğru bir gelecek tasarlaması konularında da önerilerde bulunuyor.

Koray Karabekirlioğlu – Aman Dikkat: Dikkat ve Öğrenme Sorunları (2012)

  • AMAN DİKKAT: DİKKAT VE ÖĞRENME SORUNLARI, Koray Karabekirlioğlu, Say Yayınları, psikoloji, 419 sayfa

Çocuk ve ergen psikiyatrisi üzerine çalışmalar yapmakta olan Koray Karabekirlioğlu, öğretmenler ile ebeveynlere hitap eden çalışması ‘Aman Dikkat’te, 2-15 yaş aralığındaki çocuklarda ortaya çıkan dikkat ve öğrenme sorunlarını irdeliyor ve bu sorunların nasıl aşılabileceğini anlatıyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), bebeklikten erişkinliğe dikkat işlevlerinin gelişimi, özgül öğrenme bozukluklarının yol açtığı sorunlar, öğrenme ve belleğin nasıl güçlendirilebileceği, okulöncesi çocuklarda dikkat ve öğrenme sorunlarının nasıl aşılacağı Karabekirlioğlu’nun burada ele aldığı konulardan birkaçı.

Jane Anderson – Mimari Tasarım (2011)

  • MİMARİ TASARIM, Jane Anderson, çeviren: Neslihan Şık, Literatür Yayıncılık, mimari, 183 sayfa

 

Yayınevinin ‘Mimarlık Temelleri’ dizisinden yayımlanan Jane Anderson’ın ‘Mimari Tasarım’ı, her mimar için farklı olabilen mimari tasarım süreçlerine odaklanıyor. Uygulamacı ve eğitimci mimarların deneyimlerini bir araya getirerek tasarım konusundaki çeşitlilik ve zenginliği ortaya koyan çalışma, öğrencileri, akademisyenleri ve profesyonelleri hedefliyor. Mimari tasarımın üretildiği yerle, yani tasarım atölyesiyle kitabına başlayan Anderson, tasarım süreci, problemlerin çözümü, kavram geliştirmek, projelendirme süreci, proje geliştirme ve detaylandırma, uygulama ve kullanım gibi, mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını adım adım anlatıyor.

Michael W. Apple ve James A. Beane (haz.) – Demokratik Okullar (2011)

  • DEMOKRATİK OKULLAR, hazırlayan: Michael W. Apple ve James A. Beane, çeviren: Mediha Sarı, Dipnot Yayınları, eğitim, 269 sayfa

 

‘Demokratik Okullar’, eleştirel-demokratik eğitimin imkânlarını tartışıyor. Kitabın dikkat çekiciliği, beş farklı okulda öğretmen ve öğrencilerin halkla elbirliği yaparak demokratik bir eğitim için verdiği kolektif mücadeleyi anlatması. Demokrasinin gerçek anlamının radikal bir biçimde değiştirildiğini ve böylece serbest bir piyasa ekonomisindeki kontrolsüz iş dünyası manevraları olarak tanımlanmaya başlandığını belirten yazarlar, okulların da, özel şirketlerce yönelitmesiyle ticarileştirildiğini söylüyor. Kitap, velileri, civar halkını ve özellikle de öğrencilerin kendisini kapsayacak demokratik bir eğitimin olanaklarını araştırıyor.

Laura A. Jana ve Jennifer Shu – Yemek Savaşları (2011)

  • YEMEK SAVAŞLARI, Laura A. Jana ve Jennifer Shu, çeviren: Cengizhan Elmas, İmge Yayınları, yemek, 335 sayfa

 

İki yazarlı ‘Yemek Savaşları’, çocukların hayat boyu sürdürebilecekleri sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmasıyla, bilhassa çocuk beslenmesiyle ilgili sorunlar yaşayan ebeveynlere hitap ediyor. Bilen bilir, çocuk beslenmesi, ebeveynler için sürekli bir sıkıntı haline işaret eder. Kitabı bu yönüyle özgün kılan husus, çocukların yemek zorunda oldukları ve tüketmek istedikleri gıdalar arasında gerçekçi bir orta yol bulmaya yardımcı olması. Kitap, çocukların beslenmeyle ilgili özel ve inatçı durumları için, çocuğun iştahını artırmaktan sofrayı hazırlamaya kadar birçok pratik ve bilgilendirici öneri barındırıyor.

Daniel T. Willingham – Çocuklar Okulu Neden Sevmez? (2011)

  • ÇOCUKLAR OKULU NEDEN SEVMEZ?, Daniel T. Willingham, çeviren: İnci Katırcı, İthaki Yayınları, psikoloji, 190 sayfa

 

Psikoloji alanında uzman isimlerden olan Daniel T. Willingham, ‘Çocuklar Okulu Neden Sevmez?’de, çocukların okulla ilgili yaşadığı sorunlar konusunda, özellikle öğretmenleri hedeflediği dokuz prensiplik bir çözüm planı sunuyor. İnsanların doğuştan meraklı olduğunu, fakat bu merakın kırılgan olduğunu söyleyen Willingham, öğretmenlerin zihinlerini daha organize hale getirecek önerilerde bulunuyor. Öğrencilerin soyut fikirleri anlamalarını sağlamak; öğretim yöntemini, farklı öğrenme tarzlarına sahip öğrencilere göre ayarlamak ve yavaş öğrenen öğrencilere nasıl yardımcı olunabileceği, Willingham’ın burada işlediği konulardan birkaçı.

Fatih Tepebaşılı – Fabl ile Eğitim (2011)

  • FABL İLE EĞİTİM, Fatih Tepebaşılı, Çizgi Kitabevi, eğitim, 174 sayfa

 

Fatih Tepebaşılı, ilgi çekici çalışması ‘Fabl ile Eğitim’de, Gotthold Ephrahim Lessing’in fabl teorisini farklı açılardan inceliyor. Aydınlanma döneminde, fabl açısından yaşanmış bazı önemli gelişmeleri irdeleyerek çalışmasına başlayan Tepebaşılı, fabl tarihinde önemli yeri olan Gottsched, Leipniz, Wolff gibi isimlerin görüşlerini irdeliyor. Daha sonra, Lessing’in geliştirdiği fabl tanımını detaylı bir biçimde ele alan Tepebaşılı, Lessing’in görüşleri ışığında, fabllara eğitim alanında nasıl başvurulabileceğini araştırıyor. Fabl karakterlerinin derli toplu bir şekilde ele alındığı kitapta ayrıca, örnek fabl metinlere de yer veriliyor.