Gilles Deleuze – İktidar (2023)

Gilles Deleuze, Vincennes Üniversitesi’nde Foucault üzerine verdiği derslere 1985 yılının sonuna doğru, ona göre Foucault’nun düşüncesinin üç temel ekseninden ilki olan “bilgi”den başlamıştı.

Derslerin 1986 yılının başına denk gelen bu ikinci kısmında ise, Deleuze ikinci eksen olan “iktidar”ın düşünce ve pratikteki süreksizlikler, dolambaçlar, kırılmalar, çarpışmalar, geri dönüşler, sıçrayışlarla kıvrımlanmış olan bir haritasını sunuyor.

  • Künye: Gilles Deleuze – İktidar: Foucault Üzerine Dersler 7 Ocak – 15 Nisan 1986, çeviren: Sinem Özer ve Münevver Çelik, Otonom Yayıncılık, felsefe, 488 sayfa, 2023

Kolektif – Spinoza Daima (2019)

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, dünyadaki önemli felsefecilerin de katılımıyla 2008 ve 2009 yılında iki ayrı Spinoza paneli düzenlenmiş ve bu panele sunulan tebliğler daha sonra ‘Spinoza Günleri’ ve ‘Spinoza Günleri 2’ adıyla kitaplaştırılmıştı.

Bu kitaplar, uzun bir süredir temin edilemiyordu.

İşte elimizdeki çalışma da, ilk baskıları tükenmiş olan söz konusu kitaplardan hazırlanmış bir seçki.

Burada, yerli katılımcılardan çok sunum için Türkiye’ye gelmiş Spinozacı konukların metinlerine yer verilmiş.

Kitapta Spinoza’nın duygu felsefesinden anayasal iktisadına, Almanya’da Spinoza’nın alımlanışından Kantçı Spinozacılıka ve Spinoza’nın din ve siyaset ilişkisine yaklaşımına kadar pek çok konu ele alınıyor.

Türkiye’de Spinoza bibliyografyasıyla da zenginleşen kitap, Spinoza üzerine düşünen ve çalışanların kaçırmak istemeyecekleri türden.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Diego Tatián, Marilena Chauí, Miriam van Rejien, Maria das Graças de Souza, Manfred Walter, María Jimena Solé, Natalia Andrea Lerussi, Birden Göngören Bulgan ve Reyda Ergün.

  • Künye: Kolektif – Spinoza Daima, çeviren: Cemal Bâli Akal, Reyda Ergün ve Sinem Özer, Zoe Kitap, felsefe, 191 sayfa, 2019

Franco “Bifo” Berardi – Gelecekten Sonra (2014)

Karl Marx ‘Grundrisse’de, kapitalist üretim mekanizmasını “çeşitli mekanik ve entelektüel organlardan oluşan geniş bir otomat” olarak gözlemlemişti.

İtalyan Otonomist Franco “Bifo” Berardi de bu çalışmasında, Marx’ın tezini dijital kapitalizmin yeni koşulları için tekrarlıyor.

“Otomatın”, yani emeğin organlarını ve kısımlarına parçalara ayırma ve yeniden düzenleme gücünün katbekat arttığını söyleyen Berardi, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin ağsal gücü sayesinde, kapitalist emek süreçlerinin emeği düzenleme kapasitesinin, sadece uzamsal olarak tüm dünyaya yayılmakla kalmadığını, zamansal olarak da yoğunlaştığını söylüyor.

  • Künye: Franco “Bifo” Berardi – Gelecekten Sonra, çeviren: Osman Şişman ve Sinem Özer, Otonom Yayıncılık, siyaset, 198 sayfa

Kolektif – Gezi’nin Yeryüzü Kardeşleri (2014)

  • GEZİ’NİN YERYÜZÜ KARDEŞLERİ, derleyen: Sinem Özer, Otonom Yayıncılık, siyaset, 302 sayfa

‘Gezi’nin Yeryüzü Kardeşleri’, Zapatistalar’dan Gezi Direnişi’ne, 1990’lardan günümüze, farklı coğrafyalarda son yirmi yılda deneyimlenmiş toplumsal hareketlerin kaydını tutuyor. Kitaba katkıda bulunan yazarlar, 1994’te Zapatistaların Chiapas’ta başlattığı ayaklanmadan; Arjantin’de Buenos Aires, Brezilya’da Porto Alegre, İspanya’da Puerto del Sol, Yunanistan’da Sintagma, Amerika’da Zuccoti Park, Mısır’da Tahrir, Suriye’de Rojava ve Türkiye’de Gezi Direnişi süreçleriyle dünya çapında büyük yankı uyandıran eylemlere, süreci sosyo-politik bağlamda analiz ediyor; bunların sol muhalefete kazandırdığı deneyim ve perspektifleri tartışıyor.

A. Cengiz Baysoy, Sinem Özer, Münevver Çelik ve Barış Eroğlu – Diyalektik Sınıftır (2012)

  • DİYALEKTİK SINIFTIR, A. Cengiz Baysoy, Sinem Özer, Münevver Çelik ve Barış Eroğlu, Otonom Yayıncılık, siyaset, 414 sayfa

 

‘Diyalektik Sınıftır’, yukarıda ismi geçen yazarların, Otonom dergisinde kaleme aldıkları ve Marksizm’in tarihi ve güncel sorunlarını yeniden tartışmaya açtıkları metinlerden oluşuyor. Yazarlar, Marksizme dair yorumlarını, içkinlik düzleminde felsefeyi politikleştiren Gilles Deleuze ile arkadaşı Felix Guattari ve tartışma yaratan İtalyan Marksist Antonio Negri’nin düşüncelerinden hareketle yapıyor. Kitapta, meta fetişizmi, emeğin finanslaşması, biçimsel ve gerçek tahakküm, soyut emeğin küreselleşmesi, mülksüzleşme, biyo-politika, modern siyasetin diyalektiği ve Hegel’in ontolojisinde devlet gibi konular tartışılıyor.