Benedetto Croce – Edebiyat Eleştirisi (2022)

Büyük İtalyan düşünür Benedetto Croce, daha çok estetik tarihine yön vermiş fikirleriyle bilinse de, edebiyat üzerine yazıları da muazzamdır.

Karşımızda, Croce’un edebiyat denemelerine yer veren harika bir kitap duruyor.

Croce, çağdaş estetik tarihini biçimlendiren en önemli isimlerden olmakla birlikte, edebiyat kuramı ve tarihi alanında oldukça değerli eserler de verdi.

Croce burada, Terentius, Lucretius, Virgilius, Dante, Petrarca, Ariosto, Shakespeare, Corneille, Goethe, Poe, Hopkins ve Proust gibi edebiyat tarihinin büyük isimlerini gündemine alıyor.

Bu kanonik isimlerin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda derin içgörüler sunmakla kalmıyor, haklarındaki yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için gözü pek polemiklere de giriyor.

Yeni bir okuma denemeyi vadeden bu kitap, farklı edebî perspektiflere kapı aralıyor.

  • Künye: Benedetto Croce – Edebiyat Eleştirisi: Edebiyat Üzerine Denemeler, çeviren: Şennur Bakırtaş, Fol Kitap, inceleme, 320 sayfa, 2022

Johann Wolfgang von Goethe – Goethe Der ki… (2010)

İlk baskısı 1980’li yıllarda yapılan ‘Goethe Der ki…’, Alman edebiyatının evrensel kalemi Johann Wolfgang von Goethe’nin çeşitli konulardaki düşünce ve görüşlerini özlü olarak Türkiyeli okuyuculara sunuyor.

Goethe’nin, alfabetik sırayla sunulan konu başlıkları altındaki düşüncelerinin yer aldığı, onun eserlerinden derlenmiş özlü sözlerden oluşan kitap; şair, düşünür, bilim adamı, devlet adamı ve bilge kişi niteliklerini üzerinde toplayan Goethe’nin dünyasının nasıl biçimlendiğini gözler önüne sermesiyle önemli bir kaynak kitap.

Kitapta, Gürsel Aytaç’ın, Goethe ve evrensellik konusuna odaklandığı bir yazısı da yer alıyor.

Birkaç alıntı:

“İnsan düşünür, zorunluluk ve akıl yön verir.”

“Bilgece bir cevap istiyorsan, akıllıca soru sormalısın.”

“Çocuklar büyüyünce vaat ettikleri gibi olsalardı, dâhiden geçilemezdi.”

“Her insan yalnızca anladığı şeyi duyar.”

  • Künye: Johann Wolfgang von Goethe – Goethe Der ki…,, çeviren ve derleyen: Gürsel Aytaç, Doğu Batı Yayınları, edebiyat, 469 sayfa

Johann Wolfgang von Goethe – Yaşamımdan Şiir ve Hakikat (2009)

Dünya edebiyatının önde gelen isimlerinden Johann Wolfgang von Goethe ‘Yaşamımdan Şiir ve Hakikat’te, dünya görüşünü ve sanat anlayışını, kendi yaşamöyküsünden hareketle anlatıyor.

Goethe burada, içindeki heyecanları, dış etkileri, geçirdiği kuramsal ve uygulamalı eğitim basamaklarını sırasıyla anlatırken, kendisini az ya da çok etkilemiş sanatçı, bilim insanı ve devlet adamına dair fikirlerini de okurla paylaşıyor.

İlk bölümü 1811’de yayımlanan eserin dördüncü bölümü, Goethe’nin ölümünden sonra yayımlandı.

Bizde ilk baskısı Milli Eğitim tarafından yapılmış eser, Goethe’nin kişisel ve sanatsal dünyasına inmek için iyi bir fırsat.

  • Künye: Johann Wolfgang von Goethe – Yaşamımdan Şiir ve Hakikat, çeviren: Mahmure Kahraman, İş Kültür Yayınları, otobiyografi, 840 sayfa

Johann Wolfgang von Goethe – Doğu-Batı Divanı (2009)

Goethe, olgunluk dönemi eserlerinden ‘Doğu-Batı Divanı’nı klasik Doğu şiir geleneği tarzında kaleme almış.

Goethe, ‘Garplı Müellifin Şark Divanı’ alt başlığıyla, yeni bir baskıyla Türkçeye kazandırılan eserinde, başta Hafız, Şeyh Sadi, Nizâmî ve Mevlânâ gibi klasik İslam şairleri olmak üzere birçok Doğulu şair ve devlet adamını Doğu şiiri geleneğine başvurarak değerlendirmiş; onları eserleri ve düşünüş tarzlarıyla birlikte Batıya tanıtmaya çalışmış.

Batı’dan Doğu’ya bir yolculuk gerçekleştiren Goethe’nin eseri, dünya edebiyatının şaheserlerinden olmasının yanı sıra, iki dünyanın, Doğu ile Batı’nın buluştuğu bir kavşak olarak da kabul edilir.

Divan’ın Türkçe çevirisinin girişinde, çevirmen Senail Özkan tarafından kaleme alınmış bir tanıtım yazısının bulunduğunu da belirtelim.

Özkan burada, Goethe’nin din anlayışını, dünya görüşünü, felsefesini, Doğu’ya ve İslam’a bakışını inceliyor.

  • Künye: Johann Wolfgang von Goethe – Doğu-Batı Divanı, çeviren: Senail Özkan, Ötüken Yayınları, divan, 530 sayfa

Ernst Cassirer – Rousseau, Kant, Goethe (2014)

Batı düşüncesini derinlemesine etkilemiş üç isme dair derinlikli, nitelikli bir analiz.

Cassirer’in çalışmasını farklı kılan başlıca husus, dıştan bakıldığında aralarında derin uçurumlar görülen Rousseau, Kant ve Goethe arasındaki yoğun akrabalığı etkileyici ve ayrıntılı bir perspektifle serimlemesi.

  • Künye: Ernst Cassirer – Rousseau, Kant, Goethe, çeviren: Mustafa Tüzel, İş Kültür Yayınları

Johann Wolfgang von Goethe – Aforizmalar (2014)

Dünya edebiyatının büyük isimlerinden Goethe’nin aforizmaları, ilk olarak 1833 yılında ‘Maximen und Reflexionen’ ismiyle yayımlanmıştı.

Goethe, hayatı boyunca yaşadığı ve deneyimlediklerinden yola çıkarak tanrı ve doğa, din ve Hıristiyanlık, toplum ve tarih, düşünmek ve yapmak, idrak ve bilim, sanat ve sanatçı, edebiyat ve dil, tecrübe ve hayat temalarında bin 400 aforizma sunuyor.

Çağdaş Alman edebiyatı profesörü Helmut Koopmann’ın derlemesinin temel alındığı elimizdeki çeviri vesilesiyle, Rönesans aydını tanımını eksiksiz karşılayan Goethe’nin felsefe, bilim ve siyasete uzanan geniş bilgi dağarcığına tanık oluyoruz.

  • Künye: Aforizmalar, Johann Wolfgang von Goethe, çeviren: Gülrû Bayraktar, Maya Kitap, aforizma, 222 sayfa

 

Georg Lukács – Goethe ve Çağı (2011)

  • GOETHE VE ÇAĞI, Georg Lukács, çeviren: Ferit Burak Aydar, Sel Yayıncılık, inceleme, 299 sayfa

 

Georg Lukács, 20. yüzyılın en önemli felsefeci, edebiyat eleştirmeni, estetikçi ve Marksist teorisyenlerinden. Lukács’ın edebiyat incelemelerindeki yetkinliğinin en iyi örneklerinden biri olan elimizdeki eser, düşünürün 1930 ve 1940’lı yıllarda kaleme aldığı makalelerden oluşuyor. Lukács burada, Alman edebiyatının önde gelen yazarlarından Goethe’nin çalışmalarını ve onların Alman kültüründeki rolünü tartışıyor. Goethe’nin yanı sıra, Schiller, Hölderlin, Schelling ve Lessing gibi Alman yazarlarının da incelendiği kitap, Alman kültürünün ve sosyal düşüncesinin evrimleşme dinamiklerini özgün bir bakış açısıyla yorumlamasıyla dikkat çekiyor.